ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ МЕДИЧНИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

 

Затверджено

постановами президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

 від 16 12. 2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 № 1-05/1

від 10.03.2010 № 1-05/2

 

1. Acta Medica Leopoliensia. Львівський медичний часопис (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)

2. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології ( Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського).

3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної іммунології та мед. генетики.

4. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії ( Укр. медична стоматологічна акдемія).

5. Актуальні проблеми транспортної медицини (УкрНДІ медицини транспорту; Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України).

6. Архів клінічної та експериментальної медицини (ДонНМУ).

7. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.

8. Біологія та валеологія ( Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди).

9. Буковинський медичний вісник ( Буковинський державний медичний університет).

10. Biomedical and biosocial anthropology ( Міжнародна академія Інтегративної Антропології; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

11. Військова медицина України (Міністерство оборони України).

12. Вісник гігієни та епідеміології (ДонНМУ).

13. Вісник Вінницького національного медичного університету (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

14. Вісник морфології (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

15. Вісник проблем біології і медицини ( Укр. медична стоматологічна академія).

16. Вісник психіатрії та психофармакотерапії ( Одеський державний медичний університет; Одеська обласна асоціація психіатрів; Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України)

17. Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. (Сумський державний університет).

18. Вісник фармації ( Національний фармацевтичний університет).

19. Вісник Харківського національного університету. Серія “Медицина”: зб. наукових праць ( Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна).

20. Гігієна населених місць (Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва АМН України)

21. Довкілля та здоровя ( Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва).

22. Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України,

 Одеський державний медичний університет).

21. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності

 1. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський

 національний медичний університет ім. Данила Галицького).

 1. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України).
 2. Журнал АМН України ( АМН України).
 3. Журнал дерматології та косметології ім. М.О.Торсуєва (ДонНМУ).
 4. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (НАН України, Нац. Фарм. Ф-т, Інститут органічної хімії НАН України)
 5. Запорізький медичний журнал. Запорожский медицинский журнал

 ( Запорізький державний медичний університет).

 1. Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журн.) (Одеський державний медичний університет).
 2. Загальна патологія та патологічна фізіологія (Луганський держ. мед. університет).
 3. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л.Шупика).
 4. Здоровя жінки. Здоровье женщины. ( Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика; Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України; Укр. Інститу громадського здоровя)
 5. Здоровье мужчины ( Інститут урології АМН України).
 6. Здоровье ребёнка (ДонНМУ).
 7.  Клінічна анатомія та оперативна хірургія ( Буковинський державний медичний університет).
 8. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія ( Укр. науково-практ. центр ендокринної хірургії, трнасплантації ендокринних органів і тканин).
 9. Клінічна інформатика і телемедицина (Укр. асоціація комп. медицини).
 10.  Клінічна та експериментальна патологія (Буковинський державний медичний університет).
 11.  Клінічна фармація. Клиническая фармакология. ( Національний фармацевтичний університет).
 12. Клінічна хірургія (МОЗ України, Нац. інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова).
 13. Ліки України (Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика).
 14. Літопис травматолології та ортопедії ( Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця; Укр. асоціація травматологів – ортопедів).
 15. Медико-социальные прблемы семьи (ДонНМУ).
 16.  Медицина сьогодні і завтра.
 17. Медична психологія. Медицинская психология ( Харківська медична академія післядипломної освіти).
 18. Медична інформатика та інженерія. Медицинская информатика и инженерия ( Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського).
 19. Медичні перспективи (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).
 20. Міжнародний медичний журнал. Международный медицинский журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти; Інститу кріобіології і кріомедицина НАН України).
 21. Міжнародний неврологічний журнал (ДонНМУ).
 22. Мікробіологічний журнал ( НАН України; Інститу мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотнего НАН України).
 23. Мікробіологія і біотехнологія ( Одеський національний університет ім.

 І.І.Мечникова).

 1. Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця ( Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця).
 2. Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наукових праць. 

 Серія Медицина (ужгородський національний університет).

 1. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти (ДонНМУ).
 2. Новини стоматології (Львівський національний мед. ун-т).
 3. Одеський медичний журнал (Одеський державний медичний університет).
 4. Ортопедія, травматологія та протезування. Ортопедия, травматология и протезирование. ) Інститу патології хребта ім. проф. М.І.Ситенка АМНУ).
 5. Патологія ( Запорізький державний медичний університет; Асоціація патологів України ).
 6. Питання експериментальної та клінічної медицини (ДонНМУ).
 7. Проблеми екології та медицини. Проблемы экологии и медицины

 ( Укр. медична стоматологічна акдемія).

 1. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць ( Луганський державний медичний університет).
 2.  Проблеми ендокринної патології. Проблемы эндокринной патологии ( Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данілевського АМН України).
 3. Проблеми клінічної педіатрії (Ужгородський національний університет).
 4. Проблеми кріобіології (НАН України, інститут проблем кріобіології і кріомедицини).
 5. Проблеми старения и долголетия ( Інститут геронтології АМНУ).
 6. Проблеми сучасної медичної науки та освіти. Проблемы современной медицинской науки и образования (Харківська медична акдемія післядипломної освіти).
 7. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя).
 8. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби) (Ін-т епідеміології та інф. хвороб ім. Л.В.Громашевського).
 9. Репродуктивное здоровье женщины (Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика; Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України).
 10. Світ медицини та біології (Укр. Медична стоматологічна академія)
 11.  Спортивна медицина (Національний університет фізичного виховання і спорту України).
 12. Сучасна стоматологія (НМАПО ім. Шупика).
 13. Сучасні інфекції (Нац. Мед. ун-т ім. О.О. Богомольця).
 14. Сучасні медичні технології (Запорізький державний медичний університет).
 15. Східноєвропейський журнал громадського здоровя (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця).
 16. Теорія і методика фізичного виховання і спорту ( Нац. Ун-т фізичного виховання і спорту).
 17. Український біофармацевтичний журнал (Нац. Фарм. Ун-т МОЗ України).
 18. Укр. вісник психоневрології
 19.  Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва ( Луганський держ. мед. університет).
 20. Укр. журн. з проблем медицини праці (Інститут медицини праці АМН України).
 21. Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини (Луганський держ. мед. університет).
 22. Український журнал малоінвазивної та ендоскопичної хірургії.
 23. Укр. журн. нефрології та діализу ( Інститу нефрології АМНУ; Національний нирковий фонд України).
 24.  Укр. журн. хірургії. Украинский журнал хирургии. Ukrainian journal of surgery (Асоціація хірургів Донецької області; Донецький національний медичний університет ім. М.Горького).
 25.  Укр. медичний альманах (Луганський держ. мед. університет).
 26. Укр. морфологічний альманах ( Луганський державний медичний університет).
 27. Український нейрохірургічний журнал (АМН України, ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова).
 28. Університетська клініка (ДонНМУ).
 29. Фармакологія та лікарська токсикологія ( АМН України; Інстиут фармакології та токсикології АМНУ; Державний фармакологічний центр МОЗ України).
 30. Фармаком.
 31. Фізичне виховання, спорт та здоровя нації (Вінницький держ. педагогічний ун-т).
 32. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський нац. Ун-т)
 33.  Харківська хірургічна школа ( Інститут загальної та невідкладної хірургії АМНУ).
 34. Цитологія і генетика. Цитология и генетика. ( НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України).
 35. Шпитальна хірургія (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського; Інститут урології; Інститут нефрології АМНУ;)