ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ,

ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ

НАУКОВІ ВИДАННЯ, ДЕ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(3 постанови президії ВАК Україні від 22.05.1997р. № 16/5)

Аналіз наявності в найбільших бібліотеках України наукових видань, рекомендованих міністерствами івідомствами для включення до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт згідно з постановами президії ВАК України від 16 січня 1997 р. № 5/1 та від 17 квітня 1997 р. № 1/4, показує, що окремі установи не надсилають свої наукові видання до біблютек, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися з результатами дисертаційних досліджень.

Враховуючи зазначене вище, президія ВАК України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік установ, до яких обов'язково повиннінадсилатися наукові видання, в яких можуть публікуватися основнірезультати дисертаційних робіт:

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

(03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)

Національна парламентська бібліотека України

(01601, Київ, вул. М. Грушевського, 1)

Державна науково-технічна бібліотека України

(03171, Київ, вул. Антоновича, 180)

Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефаника

(79001, Львів, вул. Стефаника, 2)

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

(65020, Одеса, вул. Пастера, 13)

Харківська державнанаукова біблютека ім. В.Г. Короленка

(61003, Харків, пров. Короленка, 18)

Книжкова палата Україи

(02094, Київ, просп. Гагаріна, 27)

2. Встановити, що до переліку наукових видань, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть включені лише тівидання, які надходять до установ, перелічених у п.1 даноїпостанови.


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАВОВ,

ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(3постанови президії ВАК України від 22.05.1997р. № 1в/5)

1. Затвердити перелік установ, до яких обов'язково повиннінадсилатися наукові монографії, в яких опублжовані основнірезультати дисертаційних робіт:

Національна бібліотека України ім. В.І .Вернадського

(03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)

Національна парламентська бібліотека України

(01601, Київ, вул. М. Грушевського, 1)

Державна науково-технічна бібліотека України

(03171, Київ, вул. Антоновича, 180)

Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефаника

(79001, Львів, вул. Стефаника, 2)

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

(65026, Одеса, вул. Пастера, 13)

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

(61003, Харків, пров. Короленка, 18)

Книжкова палата України

(02094, Київ, просп. Гагаріна, 27)

2. Встановити, що науковими монографіями, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть вважатися лише ті, які надходять до установ, пойменованих у п. 1 даної постанови, при виконанніінших вимог до цих монографій.