Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького
Вчена рада медичного університету

Повідомлення
про перенос засідання Вченої ради

    Чергове засідання  Вченої ради ДонНМУ, яке було призначено на « 28 » лютого  2014 року перенесено на березень 2014 року.


Голова Вченої ради, чл.-кор.
НАМН України, професор                                                      Ю.В. Думанський