Правознавство, юридична наука чи юриспруденція – одна із багатогранних суспільних наук, основою якої є система знань про виникнення, подальший розвиток і сучасне функціонування тандему держави і права, а також визначення ролі права і його місця в житті сучасного суспільства.

 Юриспруденція має довгу історію – цей термін було вперше вжито ще за триста років до нашої ери в Стародавньому Римі. В першій половині І ст. до н.е. юриспруденція була визначена як володіння системою навичок професійної юридичної здатності. В другій половині Середньовіччя юриспруденцією почали називати систему знань про право.

 Вищою ціллю юридичної науки є допомога в розвитку особистості через державу і право. Не менш важливим завданням правознавства є визначення шляхів найефективнішого використання потенціалу особистості, а також створення умов, у яких права і свободи громадянина і особистості можуть бути реалізовані якнайповніше.

 Однією з особливостей юридичної науки є те, що вона вивчає не окремі аспекти права, а його тісний зв’язок і взаємодію з державою. Саме через це багато вчених вважають термін «правознавство» неточним та однобічним.

 Одним із об’єктів вивчення правознавства є державно-правові закономірності. Такою закономірністю вважається зв’язок правових і державних явищ між собою, а також з іншими реаліями розвитку суспільства.

 Державно-правові закономірності поділяються на такі види:

·        поділ за типом зв’язку – структурні, генетичні, функціональні;

·        за специфікою дій цих закономірностей у сфері соціуму – зовнішні (наприклад, залежність права і політики) та внутрішні (зв’язок між собою державно-правових закономірностей і явищ);

·        за сферою функціонування у державно-правовій області – окремі і загальні;

·        за історичною дією – особливі (характерні лише для однієї держави чи декількох держав), формаційні (актуальні лише у державі окремого історичного типу) та всезагальні (ті, що стосуються державно-правових відносин у будь-якому місці, часі та при будь-якій історичній ситуації);

·        за формою прояву чи способом здійснення – статистичні, дію яких можна визначити лише на величезній базі даних, і динамічні, які можна помітити у кожному одиничному випадку.

 Правознавство – одна з соціальних наук, над якою сьогодні працює величезна кількість талановитих науковців. Багато корисної інформації з вивчення цієї науки можна знайти у всеукраїнському студентському архіві.