Відповідно до чинного навчального плану підготовки лікарів-стоматологів та графіку ліцензійних інтегрованих іспитів 12 березня 2013 року у вищих медичних навчальних закладах проводився ліцензійний іспит «Крок 1 Стоматологія» (далі – іспит) для студентів 3-курсу стоматологічних факультетів. Цей іспит проходить в статусі семестрового і тому може перескладатися двічі.

Система ліцензійних інтегрованих іспитів запроваджена МОЗ України у вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація», у 1999 році вперше у Східній Європі задля об’єктивної оцінки компетентності знань студентів вищих медичних закладів незалежно від форм власності.

Співробітниками Центру тестування МОЗ України напередодні іспиту, як і завжди, проводився постійний моніторинг Інтернету на предмет виявлення можливих витоків інформації щодо змісту надрукованих екзаменаційних буклетів для проведення іспиту.

Напередодні самого іспиту на одному з неофіційних приватних сайтів було виявлено нелегальну відскановану інформацію щодо змісту 2/3 питань та відповідей до них (зокрема й неправильних) одного з 9 варіантів екзаменаційних буклетів зазначеного іспиту для українських студентів, якою скористалася частина студентів. Це призвело до порушення об’єктивності одержаних результатів.

За результатами проведеного внутрішнього розслідування цього факту підготовлено відповідне звернення до правоохоронних органів.

У зв’язку із викладеним, Центром тестування МОЗ України, за погодженням із керівництвом МОЗ України, вжито таких заходів:

скасовані результати, проведеного 12.03.2013 іспиту для вітчизняних студентів як не об’єктивні, про що проінформовані всі вищі медичні навчальні заклади, студенти яких брали участь у іспиті;

на 11.04.2013 призначено проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1 Стоматологія» для вітчизняних студентів за новими екзаменаційними буклетами;

з 25.03.2013 буде відкрита екзаменаційна база тестових питань Центру тестування МОЗ України для підготовки студентів до повторного складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1 Стоматологія»;

керівникам вищих медичних навчальних закладів доручено забезпечити дотримання регламенту проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у визначені дати складання.

Результати складання зазначеного іспиту іноземними студентами стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів були визнані валідними та оприлюднені, оскільки Центром тестування МОЗ України не було встановлено порушення регламенту проведення іспиту для цієї категорії осіб.

У зв’язку із зверненнями студентів стоматологічних факультетів до Міністерства щодо ситуації, що склалась, в усіх вищих навчальних закладах, студенти яких брали участь у іспиті, 21-22.03.2013 проведені зустрічі керівників вищих медичних навчальних закладів із студентами ІІІ курсів стоматологічних факультетів із наданням роз’яснення щодо ситуації, яка сталася навколо складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1 Стоматологія».

Заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки –начальник відділу освіти та науки МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, професор О. Волосовець та директор Центру тестування МОЗ України, професор І. Булах у інтерв’ю ЗМІ зауважують, що Міністерством охорони здоров’я України будуть вжиті всі необхідні заходи щодо забезпечення якісної підготовки лікарів-стоматологів та захисту прав студентів на чесно отримані оцінки на іспиті.

Прес-служба МОЗ України