Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

НАКАЗ

" 29 " липня  2013 р.   261         м. Донецьк

 

Про організацію роботи університету в період святкування

24 серпня – Дня незалежності України

 

З метою створення сприятливих умов святкування 24 серпня – Дня незалежності України, а також раціонального використання робочого часу, відповідно до статті 73 КЗпП України,

НАКАЗУЮ:

1. Вважати:

-понеділок 26 серпня 2013 року - вихідним днем (за суботу 24 серпня - День незалежності України).

2. Визнати:

-24, 25 та 26 серпня 2013 року - вихідними, святковими та неробочими днями.

-п’ятницю 23 серпня 2013 року - передсвятковим робочим днем, з тривалістю роботи на одну годину коротше, крім співробітників, що працюють на умовах неповного і скороченого робочого дня, на умовах сумісництва та НПП, зайнятого навчальним процесом.

3. Проректорам, деканам факультетів вжити заходів до забезпечення належного громадського порядку та протипожежної безпеки на території університету та в студентських гуртожитках, а також організувати чергування по гуртожитках студентів у святкові, вихідні та неробочі дні, забезпечити контроль за їх виконанням.

4. Проректору з АГР Долматову А.О. забезпечити роботу чергових аварійних служб господарської частини і скласти графік їх чергувань в дні, зазначені в п. 2 цього наказу.

5. Цей наказ довести до відома проректора з АГР, деканів факультетів, керівників структурних підрозділів, відділів та служб.

 

  

Ректор        Ю.В. Думанський

Заст. ректора по роботі з кадрами   О.Ю. Пантофельман

Проректор з економічної роботи   Л.М. Маковеєва

Начальник юридичного відділу  Н.Д. Литовченко

Голова профспілкиспівробітників   Б.А.Богданов

Провідний фахівець відділу кадрів    Г.П. Вакуленко