Від вибору спеціальності залежить, наскільки успішним буде майбутнє. Ким стати і куди піти вчитися - ці основні питання доводиться вирішувати випускникам не тільки 11-х класів, а й 9-х . Під час недавнього візиту Раїси Богатирьової до Донецького медичного ліцею, де вона ознайомилася з його роботою, міністр охорони здоров'я запропонувала подібний навчальний заклад створити в Єнакієво. Допомагати і ділитися досвідом з єнакіївськими колегами будуть викладачі Донецького медичного ліцею при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького.
Перша робоча зустріч вже відбулася, на якій директор школи Ольга Гусєва та її заступник з навчально-виховної роботи, Олена Колчева і донецькі гості - директор Донецького медичного ліцею при ДонНМУ, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії Георгій Манжелеев, декан третього  медичного факультету, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного законодавства Олександр Герасименко і завідувач кафедрою радіології, проректор з виховної роботи та питань гуманітарної освіти, доктор медичних наук, професор Іван Вакуленко, обговорили організаційні моменти навчального процесу з урахуванням високого рівня вимог, що пред'являються до абітурієнтів ДонНМУ.
Що ж спонукало керівництво школи № 3 на прийняття даного рішення? За словами директора, Ольги  Гусєвої: " У результаті кропіткої роботи з профільної підготовки було проведено анкетування учнів 9-х класів. У результаті опитування з'ясувалося, що більшість дітей на старшій ступені школи, хочуть продовжувати своє навчання за профілем, в якому будуть поглиблено вивчати хімію, біологію та фізику. А програма медико-біологічного класу якраз і передбачає вивчення таких дисциплін на високому рівні. У нас і до цього старша школа була профільною. Тому міською владою було прийнято рішення, щоб на базі саме нашої школи відкрити медичний ліцей. Ми дуже сподіваємося, що цей крок допоможе нам вирішити проблему медичних кадрів нашого міста».
Чим же відрізнятиметься навчальний процес у даному класі від звичайного загальноосвітнього, на це питання відповіла заступник з навчально-виховної роботи, Олена Колчева:  " У кожному медико-біологічному класі передбачається навчати 25 осіб.  Найголовніше, що тут ми створимо сприятливу обстановку для поглибленого вивчення обраних дітьми дисциплін. Школярі зможуть навчатися з досить високою мотивацією . Учні медико-біологічного класу ще в школі почнуть вивчати латинську мову, медичну справу, що, безумовно, допоможе їм у навчанні вже в медичному університеті. У цьому класі зможуть навчатися не тільки випускники наших дев'ятих класів, але також і всі бажаючі з інших шкіл міста. Для вступу в ці класи передбачається проводити тестування з профільних предметів. Школярам зі слабкою підготовкою в цьому класі навчатиметься складно , тому потрібно оцінити свої сили заздалегідь " .
Директор Донецького ліцею, Георгій Манжелеев, підкреслив, що в даному аспекті важливо, що весь курс навчання проводитиметься у вигляді теоретичних і лабораторно-практичних занять. Перші покликані розширити і доповнити матеріал підручників та інтегрувати сприйняття різних розділів курсу, а другі закріплюють теоретичні знання і дозволяють найбільш повно, детально і поглиблено освоїти досліджувані питання. Програмний матеріал вивчається циклічно, що сприяє поступовому поглибленню знань з предмета з урахуванням інформації, отриманої на попередніх етапах навчання. З метою підвищення творчої активності школярів програма передбачає використання у самостійній роботі поряд з обов'язковою навчальною літературою додаткові джерела, різноманітний научно-методичний  матеріал, перегляд навчальних відеофільмів, що дозволяє візуалізувати і покращити сприйняття навчального матеріалу і сприяє професійній орієнтації майбутніх абітурієнтів. Після зустрічі керівництво навчально-виховного комплексу провело екскурсію по школі, де у гостей з'явилася можливість ознайомитися також з оформленням класних кімнат з хімії , фізики , біології .З вересня 2014 року в Єнакіївському навчально-виховному комплексі № 3 почне роботу два 10-тих  і два - 11-их класів медико-біологічного спрямування.