Цей захід був ініційований Міністерством охорони здоров’я України з метою обговорення можливості впровадження єдиного управлінського механізму у вищих медичних навальних закладах. Центральною темою зустрічі була презентація моделі управління університетом на основі міжнародного стандарту ISО 9001:2008, впроваджена у ДонНМУ ім. М.Горького. На сьогоднішній день Донецький національний медичний університет - єдиний вищий медичний навчальний заклад України, відзначений сертифікатом якості міжнародної аудиторської фірми. У семінарі прийняли участь представники 12 медичних освітніх закладів, серед яких Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Івано-Франківський національний медичний університет, Одеський національний медичний університет, Львівський державний медичний університет, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет імені М .І.Пирогова, Запорізький державний медичний університет, Українська медична стоматологічна академія, Кримський державний медичний університет, Національний фармацевтичний університет, Луганський державний медичний університет, Харківський національний медичний університет.Під час семінару-тренінгу були заслухані виступи заступника директора ДУ ЦМК з вищої освіти МОЗ України, І.В.Мельник, начальника відділу управління якістю ДонНМУ ім. М.Горького, І.Ю. Бєлік та керівника сектора моніторингу якості освіти НМУ ім. О.О.Богомольця, В.Є.Чешука. Заступник директора ДУ ЦМК з вищої освіти МОЗ України І.В. Мельник наголосила наважливості переходу від управління якістю медичної допомоги, заснованого на адміністративно-командних принципах контролю якості, що не відповідає сучасним організаційно-правовим та економічним умовам функціонування галузі, до підходу, який базується на принципах управління процесом. Наробітки з впровадження системи менеджменту якості у Національному медичному університет ім. О.О.Богомольця висвітлив керівник сектора моніторингу якості освіти НМУ ім. О.О.Богомольця проф. В.Є.Чешук. Начальник відділу управління якістю ДонНМУ ім. М.Горького, проф. І.Ю. Бєлік поділилася передовим досвідом створення та впровадження системи менеджменту якості в Донецькому національному медичному університеті.Під час обговорення  проекту «Рекомендацій з впровадження типової моделі системи менеджменту якості в діяльність вищих навчальних медичних закладів», розроблених ДонНМУ ім. М. Горького на запит МОЗ України, було запропоновано визначити типову модель системи менеджменту якості для впровадження у вищих навчальних медичних закладах України та розповсюдити досвід ДонНМУ з розробки та впровадження системи менеджменту якості шляхом створення центру консалтингових послуг з питань розробки системи менеджменту якості згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (IDT, ДСТУ ISO 9001:2009).