Ректорат ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Департамент охорони здоров’я  Івано-Франківської обласної державної адміністрації запрошують Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції:
«ІІ ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ»

     Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Видання матеріалів конференції:Роботи, прислані на конференцію, будуть опубліковані в журналі «Архів клінічної медицини», який входить в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N7296 від 14.05.2003) та будуть видані на конференції разом з сертифікатом про участь.
Заочні учасники отримують збірник поштою.
    Вимогидо оформлення статей: З 2011 року «Правила для авторів» складено за вимогами Держстандарту ДСТУ 7152:2010.
1. Авторська стаття українською мовою надсилається до редакції в електронному варіанті, до якого додають два примірники друкованої статті.
2. Друкований варіант статті: формат сторінок – А4, розмір шрифту – [14pt], інтервал між рядками – 1,5: поля: зліва -30, зверху- 20, знизу –25 мм, справа –10 мм.
3. До статті додається: офіційне направлення до редакції від установи, де виконана робота.
 4. Обсяг статті – 5 сторінок (включаючи таблиці, рисунки). В кінці статті автор ставить свій підпис, дату, вказує свою адресу та телефон та інші дані для забезпечення можливості редакції контактувати з автором.
5. Обов’язкові складові статті та послідовність їх викладення: На першій сторінці тексту вгорі позначається шифр УДК, назва статті, ініціали та прізвища авторів, назва установи, де працюють автори, українською, російською і англійською мовами, резюме з ключовими словами українською, російською і англійською мовами.

Літературні посилання в тексті здійснюються шляхом наведення в квадратних дужках цифри, що відповідає номеру цитованого джерела в списку літератури. Всі посилання, наведені в роботі, повинні бути представлені в кінці тексту в списку літератури, поданому на окремому аркуші. Список цитованої літератури наводиться відповідно до вимог останнього ДОСТу в алфавітному порядку, спочатку наукові праці, надруковані кирилицею, потім – латинським шрифтом.
При цитуванні літератури в списку обов’язково вказуються автори статті, повна назва роботи і джерело (назва журналу, рік видання, том, номер, сторінки).
Зразок написання бібліографічного джерела.
Український варіант:Баєвський Р.М., Іванов Г.Г., Петров Л.В. Аналіз варіабельності серцевого ритму при використанні різних електрокардіографічних систем. //Вісник аритмології. – 2002. - №3. – С. 65-70.
За вимогами SCOPUS:Baevskiy R.M., Ivanov G.G., Petrov L.B. Analysisofheartratevariabilityusingdifferent ECG systems. Visnykarytmologii. 2002; 3: 65-70. або 2002, №3, Р. 65-70.
7. Автор відповідає за зміст та достовірність матеріалу статті. Статті, що не відповідають Правилам, не публікуються.
8. Вимоги до електронного варіанту статті. Стаття подається на CD або DVD диску та обов’язково надсилається на електронну пошту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., набраною в текстовому редакторі „Wordfor Windows” 97-2010. Шрифт – „TimesNewRoman”.
Вимога до назви файлу: файл називається за прізвищем першого автора українською мовою. Всі складові статті, включаючи таблиці та рисунки, повинні міститися в одному файлі. Таблиці виконуються лише у книжному форматі. Кожна стаття надсилається окремим диском. На диску вказується назва статті, прізвище та ініціали першого автора.
      Вартість 1 сторінки, 30 гр.
Кошти надсилати на рахунок: Філія Прикарпатське РУ «АТ»Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, код ОКПО 2802819716, рахунок 26201195194001, ІН 2802819716, Телемуха С.Б.
Статті надсилати за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. М. Підгірянки 34, кв. 1,  Гончару М.Г.,
 тел. 0955584737.
Проживання у відпочинково-реакреаційному комплексі ІФНМУ «Арніка»www.ifnmu.edu.ua.,відпочинковому комплексі «Станіславський», м. Яремча,(www.stanislavskiy.com.ua),повідомте про це, будь-ласка, організаторів (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), доц. Чурпій І.К., тел. 0509671840.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.0505346152,або Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  - проф. Пиптюк Олександр Володимирович
Усі відомості, щодо організації і проведення конференції, контактні дані та вимоги до оформлення статей та доповідей знаходяться на сайті http://ifnmu.edu.ua/, http://stom.um.la та доступні до завантаження.
Користуйтесь, будь-ласка, вимогами розміщеними на сайті.
       Термін подачі матеріалів до 30 червня 2014р. Просимо Вас надіслати на адресу оргкомітету, бажано електронною поштою: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., заявку щодо участі у конференції, статтю та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.
Стаття та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету про отримання вашого електронного листа. Роботи, надіслані після вказаного терміну, або оформлені всупереч вимогам, розглядатись і публікуватись не будуть.
З усіх питань, будь-ласка, зв’язуйтесь за контактною інформацією, вказаною на сайті, з членами оргкомітету.
Квитки на зворотню дорогу просимо придбати заздалегідь!
З повагою, співголоваоргкомітету, ректор ІФНМУпроф. Рожко М.М.
                     Заступник голови оргкомітету                                                          проф. Пиптюк О.В.