Згідно наказу МОЗ України №86 від 26.02.2003 р. «Про опорні кафедри вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації МОЗ України», просимо направити зав. кафедри хірургії (5 курс) на семінар завідуючих хірургічними кафедрами медичних ВНЗів України, який відбудеться 15 травня 2014 року об 10:00 в конгрес-центрі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», що знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина», смт. Дружба, Теребовлянського району.

ПРОГРАМА
1. Навчальний процес на кафедрі хірургії в умовах кредитно-модульної системи: погляд студентів (за результатами анкетування студентів 5 курсу медичного факультету протягом 2012 - 2013 та 2013 - 2014 навчальних років).
2. Особливості викладання дисципліни «Хірургія» (модуль 2. Грудна, серцево-судинна, ендокринна хірургія.) на сучасному етапі інтеграції української вищої медичної освіти в Болонський процес.
3. Презентація проекту-макету «Атлас оперативних втручань в проктології, торакальній,  ендокринній та судинній хірургії».

Контактні телефони:
(0352) 27 – 33 – 50 , (066) 782 – 30 – 90                доц. кафедри хірургії № 1,
                                                                                 Доброродній Володимир Борисович

З повагою
            
   Ректор                                                Л.Ковальчук