Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Вчена рада ДонНМУ

НАКАЗ

м. Донецьк

„02”  вересня 2010 року                                                 №  178

Про  створення робочої групи
з підготовки конференції
трудового колективу
 
НАКАЗУЮ:
 У зв’язку з оголошенням конкурсу  на заміщення вакантної посади ректора Донецького національного медичного університету ім. М. Горького  з 27.08.2010 р.  у газеті «Ваше здоров’я» № 35 від 20.08.2010 р. та відповідно до Закону України   «Про Вищу освіту » і Статуту ДонНМУ створити робочу групу з підготовки конференції трудового колективу університету:

 Голова робочої групи: 
 - чл.-кор, НАМНУ, професор Синяченко Олег Володимирович 
  
 члени робочої групи: 
 - професор Вакуленко Іван Петрович 
 - доцент Долматов Андрій Олександрович 
 - професор Івнєв  Борис Борисович 
 - професор Джоджуа Анзор Георгійович 
 - професор Герасименко Олександр Іванович 
 - д.мед.н. Удод Олександр Анатолійович 
 - д.фарм.н. Хоменко Віктор Миколайович 
 - доцент Рождєственський Євген Юрійович 
 - професор Нагорна Наталія Володимирівна 
 - доцент Беседіна Олена Іванівна 
 - д.мед.н. Зінкович Ігор Іванович 
 - Сухінін  Максим Володимирович 
 - Литовченко Надія Дмитрівна 
 - доцент Жданов Єгор Васильович 
 - доцент Богданов Богдан Анатолійович 

Підстава: Закон України „Про Вищу освіту” ;
                 діючий Статут  ДонНМУ;
                 рішення  Вченої ради ДонНМУ (протокол №6 від 30.08.2010 р.).

В.о. ректора Донецького
національного медичного
університету ім. М. Горького,
чл.-кор. НАМН України, професор                                      Ю.В. Думанський