З метою подальшого планування, проведення та координації наукових досліджень, посиленню контролю за якістю науково-дослідних розробок та підготовки кадрів відповідно до Положення про Науково-координаційну раду университету створена Науково-координаційна рада у складі:

1. Барінов Е.Ф., д.мед.н., проф. – голова 
 2. Зінкович І.І., д.мед.н., проф. – заступник голови 
 3. Грицай О.Д., к.мед.н., с.н.с. – вчений секретар 
 4. Кишеня М.С., к.мед.н., с.н.с. – секретар
 5. Бакурова О.М., к.мед.н., доц.
 6. Барінова М. Е., д.мед.н., доц. 
 7. Борзенко Б.Г., д.мед.н., проф.
 8. Буряк В.М., д.мед.н., проф.
 9. Вишнивецький І.І., к.мед.н., доц. 
 10. Владзимирський А.В., д.мед.н., проф. 
 11. Вихованець Ю.Г., д.мед.н., доц. 
 12. Гнилорибов А.М., д.мед.н., проф. 
 13. Гур’янов В.Г., к.ф-м.н., доц. 
 14. Зябліцев С.В., д.мед.н., проф.
 15. Дядик О.О., д.мед.н., проф.
 16. Зайцев І.А., д.мед.н., проф.
 17. Іващенко В.В., д.мед.н., проф.
 18. Кондратенко П.Г., д.мед.н., проф. 
 19. Кузнєцова І.В., д.мед.н., доц.
 20. Лях Ю.Є., д.б.н., проф.
 21. Могільовкіна І.О., д.мед.н., проф.
 22. Павлюченко К.П., д.мед.н., проф.
 23. Педорець О.П., д.мед.н., проф. 
 24. Попандопуло А.Г., д.мед.н., проф.
 25. Ряполова Т.Л., д.мед.н., проф.
 26. Самойленко Г.Є., д.мед.н., доц.
 27. Свистунов І.В., д.мед.н., проф.
 28. Синяченко О.В., д.мед.н., проф.
 29. Сулаєва О. М., д.мед.н., доц.
 30. Хрипаченко І.А., д.мед.н., доц.
 31. Черниш В. Ю., д.мед.н., проф.
 32. Чернишова О.Є., к.мед.н., доц.
 33. Якубенко О.Д., к.мед.н., с.н.с.

Асоційовані  члени НКР (без права таємного голосування)
Борота А.В., д.мед.н., проф.
Железна Г.О., д.мед.н., доц.
Могілевський С.Ю., д.мед.н., проф.
Нестеренко О.М., д.мед.н., доц.
Полунін Г.Є., к.мед.н., доц.
Романенко Т.А., д.мед.н., доц.
Седаков І.Є., д.мед.н., проф.
Талалаєнко Ю.О., д.мед.н., проф.
Шатова О.П., к.мед.н., доц.

підстава: Наказ ректора ДонНМУ № 342 від 08.10.2013