Вибірково звіти деяких керівників НДР ДонНМУ заслухано на засіданні Науково-координаційної Ради ДонНМУ 26.05.2011, протокол № 4.
     Було прийнято колегіальне рішення щодо припинення виконання двох науково-дослідних розробок, а саме.

     «Диференційований підхід до терапії рекурентних обструктивних бронхітів у дітей раннього віку» (№ державної реєстрації 0109U008708, термін виконання на момент планування 2010-2012 роки, керівник НДР – професор Юліш Є.І.).
     Підставою для прийняття рішення про недоцільність подальшого виконання цієї НДР слугувала її спрямованість на вирішення проблеми попередження розвитку вузької патології дитячого віку, лікування та реабілітації дітей тільки раннього віку, що страждають на таку патологію. Розвиток своїх ідей автори цього проекту мають намір здійснити в межах комплексної НДР, яка виконується з початку 2011 року і фінансується МОЗ України за рахунок коштів державного бюджету, - «Вивчити вплив генетичних, екологічних, інфекційних факторів, нейроімунноендокринного та метаболічного дисбалансу щодо порушень репродуктивного здоров’я, розвитку плода та формування захворювань у дітей різного віку і розробити сучасні підходи щодо їх профілактики та лікування» (№ держреєєстрації 0110U007773, термін виконання 2011-2013 рр. Наукові керівники: професор Чайка А.В., член-кореспондент НАМНУ, професор Чайка В. К., професор Нагорна Н.В., професор Юліш Є. І., д.мед.н. Батман Ю. А., професор Іваницька Н. Ф.). 
    
Пріон-асоційовані та неасоційовані з пріонами спонгіформні енцефалопатії людини: кількісна морфологія та диференційна діагностика” (№ держреєстрації 0109U008716, термін виконання на момент планування 2010-2012 роки, керівник НДР – професор Шлопов В.Г.).
     Підставою для прийняття такого рішення було недостатнє фінансування імуногістохімічних досліджень пріонних енцефалопатій.

     Виконання НДР «Вибір композитних та пломбувальних матеріалів для реставрації зубів в залежності від клінічної ситуації» (№ держреєстрації 0108U009892, термін виконання 2009-2012 рр., керівник НДР – проф. Ярова С.П.), яка виконувалась на замовлення МОЗ України, переведено в розряд ініціативної університетської тематики з припиненням фінансування за рахунок державного бюджету, мотивовацією чого є невідповідність приоритетним завданням галузі охорони здоров’я.

     Таким чином, три НДР ДонНМУ в поточному році у подальшому не фінансуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України

Председатель научно-координационного
Совета ДонНМУ им. М. Горького , проф.                      Э.Ф.Баринов

Секретарь, с.н.с. к.мед.н.                                            М.С.Кишеня