МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.02.2012                          м.Київ                                                       № 72
  

Про затвердження переліку науково-дослідних
робіт, які виконуватимуться у 2012 році

На виконання пункту 3 наказу МОЗ від 15.08.2011 № 508 "Про планування тематики на 2012 рік" та протоколів Комісії МОЗ України з оцінки проектів наукових досліджень і розробок на 2012 рік від 12-16 грудня 2011 року

НАКАЗУЮ:
     1. Затвердити перелік науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, що додається.
     2. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В.В.:
   2.1. Довести науково-дослідним установам, вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам та закладам післядипломної освіти IV рівня акредитації (далі - Виконавці) перелік наукових досліджень і розробок, затверджених п.1 наказу.
   2.2. Організувати укладення договорів про виконання наукових досліджень і розробок з Виконавцями та забезпечити контроль за їх виконанням.
     3. Виконавцям щокварталу до першого числа місяця наступного кварталу подавати Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції звіти про хід виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.
     4. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О.І. забезпечити фінансування науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                              О.В. Аніщенко
 

        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
01.02.2012   № 72

Перелік
науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

.......
Донецький національний медичний університет імені М. Горького
1.  Розробити методологічні аспекти раннього відновлюваного лікування та реабілітації хворих з високоенергетичною травмою нижніх кінцівок. Прикладна 2010-2012
2.  Розробити та впровадити оптимальне лікування після травматичних гнійних артритів гомілково-ступневого суглобу. Прикладна 2010-2012
3.  Травматична хвороба при ушкодженнях таза: патогенетичне обґрунтування принципів лікування. Прикладна 2010-2012
4.  Розробити систему лікувальних і реабілітаційних заходів у потерпілих з переломами вертлюгової області стегнової кістки. Прикладна 2010-2012
5.  Розробити комплекс реконструктивно-відновного лікування при повних і неповних відчленуваннях кисті і її сегментів для покращення анатомо-функціональних та експертних наслідків. Прикладна 2010-2012
6.  Розробити систему управління якістю лабораторних досліджень з використанням інформаційних технологій. Прикладна 2010-2012
7.  Міжтканинні й міжклітинні кооперації в реалізації репаративної регенерації органів за різної реактивності організму. Фундаментальна 2010-2012
8.  Патогенетичні механізми формування синдрому ендогенної інтоксикації при травматичній хворобі. Фундаментальна  2010-2012
9.  Оптимізація трансплантаційної корекції системних уражень при нейроендокринній патології, що супроводжуються аутоімунними реакціями. Фундаментальна 2010-2012
10.  Патогенетичні механізми ускладнень і невдач допоміжних репродуктивних технологій та їх профілактика. Прикладна  2011-2013
11.  Вивчити вплив генетичних, екологічних, інфекційних факторів, нейроімуноендокринного та метаболічного дисбалансу щодо порушень репродуктивного здоров’я, розвитку плода та формування захворювань у дітей різного віку і розробити сучасні підходи щодо їх профілактики та лікування. Прикладна 2011-2013
12.  Методологія та технологія розробки системи практичної підготовки студентів у медичному вищому навчальному закладі відповідно до чинних державних стандартів.
Прикладна 2012-2014

 Директор Департаменту кадрової політики,
 освіти, науки та запобігання корупції                                  В.В. Вороненко