Додаток 
до наказу ректора
№ 298 от 13.09.2013

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДО ЗВІТУ З НДР

з/п

Вид документа

Кількість примірників

Відповідальна особа

Ініціативна тематика. Заключний звіт

1.     

Звіт (текстовий), оформлений відповідно до ДСТУ 3008-95 + додатковий титульний лист звіту з підписами та печаткою + список робіт, опублікованих розробниками за темою НДР

1 + електр. варіант (в 1 файлі Word)

Грицай О.Д.

2.     

Звіт про патентні дослідження за ДСТУ 3575-97*

2

Забродіна Т.В.

3.     

Експертний висновок та перелік засобів вимірювання, які застосовувалися при виконанні НДР*

2

Чуйченко Н.П.

4.     

Облікова картка НДР (ОК) *+ інформаційна картка науково-технічної продукції (ІК НТП)*

По 2 + електр. варіанти

Васильонок С.М.,

Бажанова Е.М.

5.     

Протокол приймання результатів НДР (форма МОЗ) + рецензії 2-х суміжних спеціалістів*

2 + електр. форма

Грицай О.Д.

6.

Інформаційна карта про найважливіші досягнення медичної науки і техніки (при наявності патентів)*

2 + електр. варіант

Грицай О.Д.,

 Бажанова Е.М.

7.

Акти впровадження результатів НДР кафедри (НДІ), що завершилася в попередні 3 роки*

По 1 + електр. варіант

Грицай О.Д.,

Бажанова Е.М.

8

Моніторинг впровадження результатів завершеної в попередні 3 роки НДР, ефективність впровадження (медична, соціальна, економічна)

1+електр. варіант

Бажанова Е.М.

Ініціативна тематика. Проміжний звіт.

1.     

Звіт (текстовий), оформлений відповідно до ДСТУ 3008-95+ список робіт, опублікованих розробниками за темою НДР

1 + електр. варіант (в 1 файлі Word)

Грицай О.Д.

2.     

Звіт про патентні дослідження за ДСТУ 3575-97*

2

Забродіна Т.В.

3.     

Експертний висновок та перелік засобів вимірювання, які застосовувалися при виконанні НДР*

2

Чуйченко Н.П.

4

Моніторинг впровадження результатів завершеної в попередні 3 роки НДР, ефективність впровадження (медична, соціальна, економічна)

1+електр. варіант

Бажанова Е.М.

 

Бюджетна НДР. Заключний звіт.

1.     

Звіт, оформлений у відповідності до ДСТУ 3008-95 (Електр. варіант (в 1-ому файлі Word на CD) має бути завірений підписом керівника НДР і печаткою на ярлику, наклеєному на CD)+ Титульний лист звіту з підписами та печаткою+ Список виконавців НДР з їх підписами + Список праць, опублікованих розробниками за темою НДР*

2 +електр. варіант

Грицай О.Д.

2.     

Звіт про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97*

2

Забродіна Т.В.

3.     

Експертний висновок та перелік засобів вимірювання, що застосовуються  при виконанні НДР*

2 

Чуйченко Н.П.

4.     

Облікова картка НДР (ОК)* + інформаційна картка науково-технічної продукції (ІК НТП)*

По 2 + електр. варіант

Васильонок С.М.

 

5.     

Протокол приймання результатів НДР (форма МОЗ) з рецензіями 2 спеціалістів *

2 + електр. варіант

Грицай О.Д.

6.     

Інформаційна карта про найважливіші досягнення медичної науки і техніки (при наявності патентів) *

2 + електр. варіант

Грицай О.Д.,

Бажанова Е.М.

7.     

Акти впровадження результатів НДР кафедри (НДІ, лабораторії), що завершилася в попередні 3 роки*

По 1 + електр. варіант

Грицай О.Д.,

Бажанова Е.М.

8

Моніторинг впровадження результатів завершеної в попередні 3 роки НДР, ефективність впровадження (медична, соціальна, економічна)

1+електр. варіант

Бажанова Е.М.

Бюджетна НДР. Проміжний звіт.

1.     

Звіт про НДР, оформлений у відповідності до ДСТУ 3008-95+ список праць, опублікованих за матеріалами НДР*

1+ ел. варіант (в 1-ому файлі Word)

Грицай О.Д.

2.     

Анотований звіт про НДР згідно з п.5 наказу МОЗУ від 05.08.2013 №687*

3+ електр. варіант

Грицай О.Д., Бажанова Е.М.

3.     

Запит на фінансування на наступний рік*

3+ ел. форма

Грицай О.Д., Бажанова Е.М.

4.     

Календарний план на наступний рік (поквартальний) *

2+ ел. форма

Грицай О.Д., Бажанова Е.М.

5.     

Технічне завдання на наступний рік*

2+ ел. форма

Грицай О.Д., Бажанова Е.М.

6.     

Звіт про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97*

2

Забродіна Т.В.

7.     

Клопотання ДонНМУ про продовження фінансування НДР, кошторис витрат *

3+ ел. форма

Грицай О.Д., Бажанова Е.М.

8.     

Висновок профільного управління (або Вченої медичної ради) МОЗ України про результати проміжної НДР та про доцільність подальшого виконання НДР* 

3+ ел. форма

Грицай О.Д.

9.     

Висновок проблемної комісії МОЗ України (або НАМН України) про доцільність подальшого виконання НДР*

3+ ел. форма

Грицай О.Д.

10. 

Висновок позаштатного фахівця про доцільність подальшого виконання НДР *

3+ ел. форма

Грицай О.Д.

11. 

Експертний висновок та перелік засобів вимірювання, що застосовуються  при виконанні НДР*

3

Чуйченко Н.П.

12

Моніторинг впровадження результатів завершеної в попередні 3 роки НДР, ефективність впровадження (медична, соціальна, економічна)

1+ел.. варіант

Бажанова Е.М.

* схеми – в науковому відділі