З В І Т
про закордонне відрядження
старшего лаборанта кафедри внутрішньої медицини №2 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Тарасової Валерії Ігорівни 

1. Тема заходу: навчальна стажировка в Національному інституті туберкульозу та хвороб легень

2. Місце проведення заходу: м. Варшава (Польща)

3. Дата проведення: 01-15 жовтня 2011 року

4. Стисла довідка за темою проведення

     В даний час актуальнiсть проблеми запальних захворювань бронхолегеневої системи зростає, тому що росте захворюванiсть i смертнiсть від цієї патології, що пов'язано з погiршенням екологiї, широким поширенням палiння, зниженням матерiального рiвня життя населення, наслiдками аварiї на ЧАЕС та iн. Несвоєчасна діагностика, неадекватне лікування призводять до інвалідизації та смертельного наслідку у таких хворих.
     В структурі захворювань легень найактуальніше місце займають хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) – первинно хронічне запальне захворювання легень з переважним ураженням дистальних відділів дихальних шляхів та паренхіми легень, формуванням емфіземи, порушенням бронхіальної прохідності з розвитком зворотньої або незворотньої бронхільної обструкції, що викликана патологічним запальним процесом. Обмеження повітряного потоку зазвичай прогресує і пов’язане з незвичайною відповіддю легень запального характеру на шкідливі частки або гази.
      Хронічні обструктивні захворювання легень – одна з найважливіших проблем сучасної охорони здоров’я. Вона актуальна у цілому світі у зв’язку з постійно зростаючою захворюваністю і смертністю від цієї патології.
     Сьогодні ХОЗЛ посідає четверте місце серед всіх причин смертності у віковій групі старше 45 років. Ці твердження додатково можна підкреслити ще й такою статистикою: у світі налічується понад 600 млн. хворих на ХОЗЛ, щорічно реєструється 3 млн. смертей від цієї хвороби. Незважаючи на такі гігантські цифри, фахівці вважають, що вчасно діагностується лише близько 25% випадків захворювань.
     У більшості випадків пацієнт попадає до пульмонолога із задавненими формами хвороби, часто під час її загострень.

     Важливі для України питання
     Висока захворюваність населення України на хронічні обструктивні хвороби легень, пневмонії, бронхіальну астму сприяє не тільки зниженню рівня здоров’я, але й зростанню тимчасової непрацездатності, інвалідності, смертності, зменшенню середньої тривалості життя. Серед країн Європи середня тривалість життя в Україні одна з найгірших показників і складає 68,6 років, в Донецькому регіоні цей показник ще менший - 64,9 років. Такий статистичний стан обумовлений як недоліками в організації медичної допомоги населенню країни, в тому числі недостатньо високим рівнем привердженності населення щодо постійного підтримуючого медикаментозного лікування, модифікації способу життя, так і недостатньою інформованістю лікарів широкої практики в сучасних напрямках ведення хворих з захворюваннями легень. Зростання рівня смертності від хвороб легень найбільш розповсюджено в східних індустріально-розвинених регіонах України, в тому числі в Донецькому. Хронічнi обструктивні захворювання легень в Українi, як i в iнших промислово розвинених країнах, мiцно зайняли 4-е мiсце в структурi смертностi населення, поступаючись в цьому вiдношеннi серцево-судинним, онкологiчним захворюванням, травматизму.
     Таким чином, існуюча проблема лікування гострих та хронiчних запальних захворювань бронхолегеневої системи набула одного з пріоритетних значень. Своєчасні діагностика та лікування допомагають збільшити виживаємість і поліпшити медичний, соціальний і трудовий прогноз хворих.
     Швидкий розвиток пульмонології, особливо на стадії легеневої недостатності, потребує об’єднання зусиль вчених різних країн і зміцнення міжнародних наукових зв’язків. Отримання міжнародного досвіду у важливих проблемах сучасної пульмонології дозволить вийти на світовий рівень наукових досліджень.
    
     5. Результати відрядження
     Під час наукового стажування на базі Національного Інституту Пульмонології та Фтизіатрії Польщи ознайомилася із своєчасними методами діагностики та лікування гострих та хронiчних запальних захворювань бронхолегеневої системи, із застосуванням нових медичних технологій (катетеризація камер серця у хворих на легеневу гіпертензію, иммунологічний тест діагностики туберкульозу IGRAs (QuantiFERON®-TB Gold In-Tube test), спірометрія, газометрія у хворих на ХОЗЛ, лікування легеневої гіпертензії антагоністами ендотелінових рецепторів, синтетичними аналогами простацикліну,) що дозволяють підвищити ефективність лікування пульмонологічних хворих і значно поліпшити якість їхнього життя в нашій країні та зокрема на базі відділень кафедри внутрішньої медицини №2. У рамках наукового стажування прийняла участь у двох клінічних конференціях на базі Національного Інституту Пульмонології та Фтизіатрії Польщі за проблемами легеневої гипертензії та пухлин легень.
     Наукова робота сприяла укріпленню наукових та професійних контактів кафедри внутрішньої медицини №2 ДонНМУ ім.М.Горького та Національного інституту пульмонології та фтизіатрії (Варшава, Польща), подальшій інтеграції ДонНМУ ім.М.Горького у всесвітнє наукове співтовариство, підвищенню свого наукового рівня.

Старший лаборант кафедри                                       Тарасова Валерія Ігорівна
внутрішньої медицини №2
Донецького національного медичного
університету ім. М.Горького