З В І Т

про закордонне відрядження

1. Тема заходу: Щорічний конгрес Американської колегії торакальних спеціалістів (Annual ACCP Meeting).

 2. Місце проведення заходу: м. Атланта (США).

 3. Дата проведення: 20-25 жовтня 2012 року

 Конгрес був присвячений питанням своєчасної та коректної діагностики ХОЗЛ а також оптимальне лікування цієї патології для покращення якості життя пацієнтів, профілактики розвитку ускладнень, зменшення соціально-економічних втрат від ХОЗЛ.

На Конгресі були повідомлені результати науково-дослідних робіт, що виконувалися в ДонНМУ:

- усна доповідь стосовно нових рекомендацій з діагностики та лікування ХОЗЛ – на запрошення Наукового комітету Конгресу;

- доповідь у тематичній поcтерній сесії стосовно якості діагностики ХОЗЛ в Україні (Thematic poster presentationQuality of COPD diagnostics in Ukraine: a phone survey) – на запрошення Наукового комітету Конгресу;

Висвітлення результатів оригінальних досліджень, виконаних у Донецькому національному медичному університеті дозволило:

-   зробити внесок у підняття наукового престижу ДонНМУ та України в цілому;

-   налагодити наукове партнерство із дослідниками з Польщі, Канади, Іспанії, Великої Британії.

Доцент кафедри внутрішніх хвороб і загальної практики – сімейної медицини ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

 Вишнивецький Іван Іванович