Мета відрядження – участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної стоматології» 23 жовтня 2013 року. Місце проведення конференції: Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя. Підстава відрядження – виступ з доповіддю за темою «Клінічні особливості відновлення зубів з некаріозними ураженнями». Конференція була присвячена 75-річчю завідувача кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології, професора Є. В. Ковальова. Наукова програма конференції була представлена доповідями провідних фахівців вищих медичних навчальних закладів України та Узбекистану, які були присвячені актуальним питанням сучасної стоматології. Проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри пропедевтичної стоматології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, д.мед.н., професор О.А. Удод привітав ювіляра у ході концертної програми, яка відбулася після закінчення конференції. доцент кафедри пропедевтичної стоматології Мороз Г.Б