14-15 березня 2013 року у м.Полтава відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвські читання». Організатор конференції ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія».У рамках конференції працювало одночасно декілька секцій. 14 березня у складі V секції «Досягнення медичної науки в умовах інтернаціоналізації освіти в Україні» (аудиторія № 5 УМСА) були представлені доповіді, присвячені актуальним проблемам уражень слизової оболонки ротової порожнини, ортодонтичного лікування,хірургічного лікування паротиту та ін.Доповідь завідувача кафедри пропедевтичної стоматології ДонНМУ, д.мед.н., проф. Удода О.А. та доцента кафедри пропедевтичної стоматології ДонНМУ Мороз Г.Б. була присвячена клінічній оцінці відновлень зубів з клиноподібними дефектами. Доповідь була сприйнята слухачами з цікавістю. 
 Завідувач кафедри пропедевтичної стоматології, професор Удод О.А., 
 доцент кафедри пропедевтичної стоматології Мороз Г.Б.