У Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. М.В. Гоголя 23 жовтня  2013 року  відбулася  науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної стоматології», яка була присвячена 75-річчю завідувача кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології, професора Є.В.Ковальова. 

Основною метою проведення міжнародної науково-практичної конференції було висвітлення актуальних питань сучасної стоматології, а саме, застосування новітніх методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань,  використання останніх здобутків  в реставраційній стоматології.

На пленарному засіданні, у якому прийняли участь провідні вітчизняні та закордонні фахівці, були представлені 10 стендових доповідей співробітників кафедри пропедевтичної стоматології ДонНМУ.

Наприкінці засідання під час концертної програми з нагоди ювілею професора Є. В. Ковальова голова делегації Донецького національного медичного університету ім. М.Горького проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри пропедевтичної стоматології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, д.мед.н., професор О.А.Удод привітав ювіляра.

 

співробітники кафедри пропедевтичної стоматології:

 

к.мед.н., доцент Зінкович І.І., к.мед.н., доцент Мороз Г.Б.,

к.мед.н.Челях О.М., ас. Антипова І.М., ас. Гаврилов О.Є,

асп. Драмарецька С.І., ас. Сироткіна О.В., ас. Фомина Т.В.,

асп. Гаджиєва І.М., магістр Ремезов Д.В.