З 16 по 19 квітня 2013 в м. Київ  відбулася ключова подія для фахівців галузі охорони здоров’я - IV  Міжнародний медичний форум. Під час його проведення я прийняла участь у роботі наукової конференції «Взаємодія фахівців лабораторій i метрологів з лікарями-клiнiцистами для якісного проведення адекватної діагностики захворювань у пацієнтів »(16-17 квітня), та роботі майстер –класу Української лабораторної школи  (16-19 квітня).
Організатори – НАМН України; Лабораторна та метрологічна служба НАМН України; Референтна лабораторія НАМН; ДУ «Національний науковий  центр  «Інститут кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України. 
Особливістю події стало проведення конференції, на якої із доповідями виступили вчені, спеціалісти з лабораторної медицини, метрологи та практичні лікарі з Нiмеччiни, Беларусi, Росії, України. Усі доповіді були цікавими та викликали дискусію. Доповіді торкалися актуальних напрямків лабораторної медицини та якості виконання лабораторних досліджень. Наведені факти щодо раціоналізації діяльності служби в умовах реформи, ролі лабораторії для інститутів НАМН, впровадження нових методик у практику, помилок, що виникають, та шляхів їх уникнення. Багато питань відносилося до діяльності метрологічної служби у державі, атестаційних комісій для оцінки роботи фахівців НАМН та впровадження доказової медицини. 
Мене більш за все зацікавила та сподобалась доповідь Д.Ф. Глузмана «Лабораторна діагностика мiєлодиспластичних синдромiв (передлейкозiв)». Цей матеріал дуже корисний для мене, як практичного лікаря лаборанта-гематолога та викладача з лабораторної гематології на кафедрі клінічної лабораторної діагностики. Особливо для проведення занятій із цих тем. 
Ще однією особливістю форуму було проведення майстер-класу для фахівців лабораторної медицини та лікарів-гематологів. На практичних заняттях ми ознайомилися із застосуванням у діагностичному процесі цитоморфологiчних й iмуноцитохiмiчних методів. Особливо цікаво було самостійно проводити дослідження та використовувати  сучасні панелі моноклональних антитіл в дiагностицi різних форм гострих лейкозів мiєлоїдного та лiмфоїдного походження. 
Такі події важко переоцінити для підтримки професійного рівня фахівця, для формування навиків та уявлень щодо сучасного стану лабораторної гематології. 

Асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики Рижко I.М.