Студенти та молоді учені ДонНМУ прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції XV міжнародному медичному конгресі студентів та молодих учених, що відбувся у м. Тернопіль 27-29 квітня 2011 року. Серед них:
    Кочкарьова Олена (нервові хвороби, 1-ше місце)
    Стрельченко Юрій (експериментальна медицина, 2-ге місце)
    Паршин Сергій (педіатрія, 1-ше місце)
    Джерелей Олег, Прудніков Юрій, Карягін Ігор, Грищенко Костянтин (хірургія),
    Четверик Наталія, Пильньова Світлана, Чернишева Анна (педіатрія).
Учасники конференції отримали сертифікати та відповідні дипломи.

    Науково-практична конференція проводилася радою СНТ, радою молодих вчених за сприяння Обласної асоціації молодих медиків Тернопілля. Проведено 2 пленарних та 12 секційних засідань з усіх напрямків медицини та фармації. Проведено круглий стіл з проблем євроатлантичної інтеграції. Обговорено усні та стендові доповіді, ухвалено резолюцію конференції.

    У роботі конференції взяли участь 426 учасників, серед яких  181 – з ВУЗів України та закордону (Польща – 5, Росія – 1, Білорусія – 2) та 245 – з ТДМУ.
    Видано збірних матеріалів конференції, у якому опубліковано 775 наукових робіт. На конференції демонструвалася виставка продукції видавництва "Укрмедкнига".
    Проведено екскурсії по м. Тернопіль та Національному заповіднику «Збаразький Замок».