Порядок отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження атестації та на безоплатній основі

Отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови

звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видання посвідчення (Додаток ) та надання копії одного із таких документів:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за такими спеціальностями: українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Оригінал одного із зазначених вище документів мати при собі. Копії повинні бути засвідчені нотаріально або начальником відділу кадров за місцем роботи.

 

 скачати додаток

ДОДАТОК

Ректору

Донецького національного

медичного університету

проф. Кондратенку П.Г.

_________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який/яка проживає за адресою:

_________________________________________

_________________________________________

(телефон)

 

Заява

 

Прошу видати мені посвідчення про володіння державною мовою без проходження атестації та безоплатно відповідно до пункту 56 Порядку атестації осіб, які претендують на державну службу щодо володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.17 № 301.

До заяви додаю копію документа про освіту.

 

Дата  ____________                                  Підпис  ____________ 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…