Інформація про перелік освітніх програм у 2018/2019 н.р.
у Донецькому національному медичному університеті

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (освітньо-науковий) рівень
Магістр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 Стоматологія

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Третій (освітньо-науковий) рівень
Доктор філософії
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 Стоматологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (освітньо-науковий) рівень
Магістр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 Медицина

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Третій (освітньо-науковий) рівень
Доктор філософії
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 Медицина

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (освітньо-науковий) рівень
Магістр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 Фармація

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (освітньо-науковий) рівень
Магістр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 Педіатрія

Інформація про перелік освітніх програм у 2018/2019 н.р.
у Донецькому національному медичному університеті


 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top