Пам’ятка лікаря інтерна

ПАМЯТКА ЛІКАРЯ ІНТЕРНА

У відповідності до Наказу МОЗ №291 від 19.09.2006 р. “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, листа МОЗ України №08.01.-26/1296 від 07.07.2003 р. лікар – інтерн зобов'язаний:

 1. Виконувати всі розпорядження ректорату та деканатуФІПО ДонНМУ.

 2. Чітко дотримуватись навчально – виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.

 3. При зміні прописки, прізвища, адреси місця проживання або контактного телефону, протягом 5 днів з моменту виникнення змін, повідомити деканат ФІПО ДонНМУ.

 4. Оформити та своєчасно заповнювати «Залікову книжку», «Посвідчення лікаря-інтерна», вести «Щоденник обліку роботи».

 5. Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.

 6. Своєчасно відробляти пропущенні заняття:

  • 6.1 Відпрацювання всіх видів пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску, тільки за дозволом деканату ФІПО ДонНМУ.

  • 6.2 При неявці на заняття на термін більш як 5 робочих днів (хвороба, тощо) – повідомити деканат ФІПО ДонНМУ та кафедру про причину відсутності.

  • 6.3 Після пропуску занять, для допуску до навчання, необхідно звернутись у деканат ФІПО ДонНМУ за дозволом встановленої форми.

  • 6.4 У деканат ФІПО ДонНМУ пред’являється документ, який підтверджує причину пропуску. У разі хвороби – Довідку про непрацездатність видану лікарською установою донецької області. Листки непрацездатності та довідки про хворобу, які видані іншими лікувальними закладами, підлягають реєстрації в донецькій області.

  • 6.5 У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, то незалежно від причини пропуску лікар – інтерн відраховується з інтернатури.

 7. Здати інтегрований ліцензійний іспит «Крок 3»:

  • 7.1 Підготовка до іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 1 року навчання. Дата здачі іспиту повідомляється деканатом ФІПО ДонНМУ. Причину неявки на «Крок 3» лікар- інтерн повідомляє у деканат ФІПО ДонНМУ завчасно або у день здачі іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена. При неповажній причині пропуску – лікар-інтерн сплачує здачу іспиту та буде здавати його в «Центрі тестування МОЗ» м.Києва або повторно у ДонНМУ у термін визначений наказом МОЗ.

 8. При закінченні інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).

Очний цикл навчання (на кафедрі) проводиться згідно Наказу ректора ДонНМУ. Всі питання, щодо навчально – виробничого процесу, лікар-інтерн погоджує і вирішує у деканаті ФІПО ДонНМУ. При звернені у деканат при собі необхідно мати «Посвідчення лікаря-інтерна».

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top