Зведений цифровий звіт про проходження виробничої практики з хірургії 4 курс (поточний контроль)

Зберегти документ

Зведений цифровий звіт про проходження
виробничої практики з хірургії  (поточний контроль)

 

студентом ________________________________________________4 курсу

медичного факультету,  група _______________

на базі м/л №________міста________________

 

Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

Оцінка в балах

  1.Щоденна курація хворих

5

3

  2.Огляд хворих, обґрунтування діагнозу,
  оформлення історії хвороби

 

2-4

  3.Чергуванні по відділенню в ургентний
  день або у блоці інтенсивної терапії,
  травматологічному пункті

1

3

  4.Асистування при виконанні планових і
  екстрених операцій

3-5

2-4

  5.Оцінка клінічних аналізів (загальний
  аналіз крові і сечі) і біохімічних аналізів
  крові (білірубін і його фракції, білки крові,
  амілаза, електроліти крові, коагулограма та
  інш.) в хірургічній клініці

15-20

1-3

  6.Оцінка даних  інструментальних
  досліджень (оглядова ренгтгенографія, КТ,
  сонографія органів черевної порожнини.
  фіброгастродуоденоскопія. колоноскопія та
  інш.) в хірургічній клініці

10-15

2-3

  7.Асистування в перев'язочній: хірургічна
  обробка гнійного вогнища, зміна пов'язок,
  догляд за дренажами

1-3

1-3

  8.Асистування В перев'язочній: догляд за
  раною, зняття швів

1-5

1-3

  9.Участь у підготовці хворого до
  оперативного втручання

5-10

1-2

  10.

1-2

2

Сума балів

 

18-30

 

 

Підпис викладача_________________________

                     

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top