Зміни до документації конкурсних торгів

Замовник : Донецький національний медичний університет імені М. Горького

(код ЄДРПОУ - 02010698)

Зміни до документації конкурсних торгів

на закупівлю товарів: код Державного класифікатора ДК 016:2010 – 26.20.1 – Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ( Лот №1 код за Державним класифікатором ДК 016:2010 — 26.20.15-00.00 - Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запом’ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення; Лот №2 код за Державним класифікатором ДК 016:2010 — 26.20.18-00.00 - Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв’язок; Лот №3 код за Державним класифікатором ДК 016:2010 — 26.20.17-00.00 - Відеомонітори та відео проектори, використовувані в системі автоматичного обробляння інформації), (вхідний номер 15071ХХ493596 № 287 (07.07.2015) від 07.07.2015 р. оголошення № 159804), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 08.07.2015 р., а саме:

1. У п. 3 «Інформація про предмет закупівлі» розділу І „Загальні положення” речення "Лот №1 код ДК 016:2010 – 26.20.15-00.00 - Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запом’ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення - (персональний комп’ютер (комплект – 1 – 60 од.), (комплект – 2 – 10 од.) – 70 од.» змінити на «Лот №1 код ДК 016:2010 – 26.20.15-00.00 - Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запом’ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення - персональний комп’ютер (комплект) – 100 од.» та «Лот №3 код ДК 016:2010 – Відемонітори та відеопроектори , використовувані в системі автоматичного обробляння інформації - (інтерактивна дошка – 2 од., відеопроектори – 31 од.) – 33од.» змінити на «Лот №3 код ДК 016:2010 –Відемонітори та відеопроектори , використовувані в системі автоматичного обробляння інформації - (відео проектор (відстань до 2 м) – 28 од., відеопроектор (відстань не менше 4м) – 3од.) – 31од.»

2. У п. 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «Подання та розкриття конкурсних торгів» змінити на 17 серпня 2015р. 10:00 год.

3. У п. 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «Подання та розкриття конкурсних торгів» змінити на 17 серпня 2015р. 10:30 год.

Перший проректор,

голова конкурсного комітету П.Г. Кондратенко 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top