Оголошення про результат процедури 26.70.2

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник.

1.1. Найменування: Донецький національний медичний університет імені М. Горького;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02010698;

1.3. Місцезнаходження:

 - юридична адреса: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27, поштовий індекс 84404;

- фактична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39, поштовий індекс 84300.

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет.

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010 – 26.70.2 – Прилади оптичні, інші, та їхні частини (код ДК 016:2010 – 26.70.22-70.00 - Мікроскопи стереоскопічні, зокрема для мікрофотографування, для мікрокінознімання чи мікропроеціювання) (3 найменування, 43 од.).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 3 найменування, 43 од.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Донецька область, 84300 м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників 39.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2015 року.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.dsmu.edu.ua

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:202922 від 24.09.2015.

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 231360 от 19.11.2015.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Результат проведення процедури закупівлі.

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 13.11.2015

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 30.11.2015 року

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

дата прийняття рішення;підстава.

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

 822 198,70 грн.  (вісімсот двадцять дві тисячі сто дев’яносто вісім грн. 79 коп.) та включає ПДВ 7% - 53 788,70 грн. (п’ятдесят три тисячі сімсот вісімдесят вісім грн.70 коп.)

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

- Бінокулярний мікроскоп  дослідницького класу – 9 388,18 грн. (дев’ять  тисяч триста вісімдесят вісім грн.  18 коп.) та  включає ПДВ 7% - 614,18 грн. (шістсот чотирнадцять грн. 18 коп.);

- Тринокулярний мікроскоп дослідницького класу - 33 164,65 грн. (тридцять три тисячі сто шістдесят чотири грн. 65 коп.) та включає ПДВ 7% - 2 169,65 грн. (дві тисячі сто шістдесят дев’ять грн. 65 коп);

- Тринокулярний люмінісцентний мікроскоп – 380 342,20 грн. (триста вісімдесят тисяч триста сорок дві грн. 20 коп.)  та включає ПДВ 7% - 24 882,20 (двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві грн. 20 коп.).

9. Інформація про переможця торгів.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТОВ «Медвельт».

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

34879999;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:

- юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, Н/П №43;

- факт. адреса: 03115, м. Київ, бульв. Вернадського, 5/19, офіс 31, тел.: (044)- 498-26-00.

10. Інформація про рамкову угоду.

10.1. Дата та номер рамкової угоди.

10.2. Учасники рамкової угоди.

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Голова комітету з конкурсних торгів                                            П.Г. Кондратенко

  М.П. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top