Ukrainian English French German Italian Russian Spanish

ПРОТОКОЛ 64/1
оцінки
пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування: Донецький національний медичний університет імені М. Горького 1.2. Місцезнаходження:

- юр. адреса: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27, поштовий індекс 84404;

- факт. адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39, поштовий індекс 84300.

1.3. Відповідальний за проведення торгів: Кондратенко Петро Геннадійович,

телефон : 0503282036

2. Інформація про предмет закупівлі: код ДК 016:2010 – 26.60.1 – Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання

Лот №1 код ДК 016:2010 – 26.60.12-30.00 – Електрокардіографи (Електрокардіограф – 2 од.);

Лот №2 код ДК 016:2010 – 26.60.11-15.00 – Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії) (Дентальний рентгенівський апарат з цифровим датчиком – 1 комплект)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 202919 від 24.09.2015.

4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено02.11.2015 року о 10:30.

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення: відсутній.

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури оцінки:

6.1.  За Лотом №1:

        - ТОВ «МЕД  ЕКСІМ»;

        - ТОВ «Медвельт».

6.2.  За Лотом №2:

- ТОВ «УКРМЕД дентал»;

- ТОВ «Нова Медична Група».

       

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:   ціна.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

8. Оцінка пропозицій учасників:

8.1.-Лот №1 код ДК 016:2010 – 26.60.12-30.00 – Електрокардіографи (Електрокардіограф – 2 од.)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
 
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників

згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій) Примітка

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»,

код ЄДРПОУ 38203897, місцезнаходження:

01032,м. Київ,

вул. Назарівська, будинок 1,

тел.: (044)- 234-48-28

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:   ціна.

76 999,34 грн.

з ПДВ

100%

ТОВ «Медвельт»,

код ЄДРПОУ 34879999, місцезнаходження:

-         - юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2,

-         Н/П №43;

- факт. адреса: 03115, м. Київ, бульвар Вернадського, 5/19, офіс31,

тел.: (044)- 498-26-00

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:   ціна.

77 147,00 грн.

з ПДВ

99%

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

8.2.-Лот №2 код ДК 016:2010 – 26.60.11-15.00 – Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії) (Дентальний рентгенівський апарат з цифровим датчиком – 1 комплект)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
 
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників

згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій) Примітка

ТОВ «УКРМЕД  дентал», код ЄДРПОУ 33152272, місцезнаходження:

- юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2;

- факт. адреса: 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 18, тел.: (044)-458-47-60

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:   ціна.

179 820,00 грн.

з ПДВ

96%

ТОВ «Нова Медична Група»,

код ЄДРПОУ 37506724, місцезнаходження:

-         - юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, оф.25;

- факт. адреса: 02152, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А,

3 поверх,

тел.: (044)- 295-74-14

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:   ціна. 172 956,94 грн. з ПДВ 100%

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною):

9.1.  Найбільш економічно вигідна пропозиція за Лотом №1 з кількістю 100 балів та загальною ціною пропозиції 76 999,34 грн. з ПДВ (сімдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 34 коп.) є ТОВ «МЕД  ЕКСІМ», код ЄДРПОУ 38203897, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, будинок 1,тел.: (044)- 234-48-28.

Пропонується визнати пропозицію конкурсних торгів за кодом ДК 016:2010 – 26.60.1 – Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування - Лот №1 код ДК 016:2010 – 26.60.12-30.00 – Електрокардіографи (Електрокардіограф – 2 од.) від ТОВ «МЕД  ЕКСІМ» », код ЄДРПОУ 38203897, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, будинок 1,тел.: (044)- 234-48-28,  з ціною пропозиції 76 999,34 грн. з ПДВ (сімдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 34 коп.) найбільш економічно вигідною.

Голосували:

Голова конкурсного комітету

Перший проректор                                              П.Г. Кондратенко        «За»

Заступник голови комітету             

Проректор з економіки та АГР                           О.О. Попадинець                  «За»

Секретар конкурсного комітету

Провідний фахівець відділу

матеріально-технічного забезпечення                 О.С. Бєляєва                «За»

Члени конкурсного комітету  :

В. о. головного бухгалтера                        О.Г. Гейченко              «За»

Начальник юридичного відділу                          А.Ю. Цариценко                   «За»

Заст. головного бухгалтера                        Т.І. Солдатова             «За»

Провідний економіст                                   В.В. Давиденко            «За»

Головний інженер                                       О.А. Савченко             «За»

Вирішили: Визнати пропозицію конкурсних торгів на закупівлю за кодом ДК 016:2010 – 26.60.1 – Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування - Лот №1 код ДК 016:2010 – 26.60.12-30.00 – Електрокардіографи (Електрокардіограф – 2 од.) від ТОВ «МЕД  ЕКСІМ» », код ЄДРПОУ 38203897, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, будинок 1,тел.: (044)- 234-48-28,  з ціною пропозиції 76 999,34 грн. з ПДВ (сімдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 34 коп.) найбільш економічно вигідною.

9.2. Найбільш економічно вигідна пропозиція за Лотом №2 з кількістю 100 балів та загальною ціною пропозиції 172 956,94 грн. з ПДВ (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість грн. 94 коп.) є ТОВ «Нова Медична Група», код ЄДРПОУ 37506724, місцезнаходження:

- юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, оф.25;

- факт. адреса: 02152, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, 3 поверх, тел.: (044)- 295-74-14.

Пропонується визнати пропозицію конкурсних торгів за кодом ДК 016:2010 – 26.60.1 – Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування - Лот №2 код ДК 016:2010 – 26.60.11-15.00 – Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії) (Дентальний рентгенівський апарат з цифровим датчиком – 1 комплект) від ТОВ «Нова Медична Група», код ЄДРПОУ 37506724, місцезнаходження:

- юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, оф.25;

- факт. адреса: 02152, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, 3 поверх, тел.: (044)- 295-74-14,  з ціною пропозиції 172 956,94 грн. з ПДВ (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість грн. 94 коп.) найбільш економічно вигідною.

Голосували:

Голова конкурсного комітету

Перший проректор                                              П.Г. Кондратенко        «За»

Заступник голови комітету             

Проректор з економіки та АГР                           О.О. Попадинець                  «За»

Секретар конкурсного комітету

Провідний фахівець відділу

матеріально-технічного забезпечення                 О.С. Бєляєва                «За»

Члени конкурсного комітету  :

В. о. головного бухгалтера                        О.Г. Гейченко              «За»

Начальник юридичного відділу                          А.Ю. Цариценко                   «За»

Заст. головного бухгалтера                        Т.І. Солдатова             «За»

Провідний економіст                                   В.В. Давиденко            «За»

Головний інженер                                       О.А. Савченко             «За»

Вирішили: Визнати пропозицію конкурсних торгів на закупівлю за кодом ДК 016:2010 – 26.60.1 – Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування - Лот №2 код ДК 016:2010 – 26.60.11-15.00 – Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії) (Дентальний рентгенівський апарат з цифровим датчиком – 1 комплект) від ТОВ «Нова Медична Група», код ЄДРПОУ 37506724, місцезнаходження:

- юр. адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, оф.25;

- факт. адреса: 02152, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, 3 поверх, тел.: (044)- 295-74-14,  з ціною пропозиції 172 956,94 грн. з ПДВ (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість грн. 94 коп.) найбільш економічно вигідною.

10. Члени комітету з конкурсних торгів: 

Голова конкурсного комітету

Перший проректор                                              П.Г. Кондратенко        __________

Заступник голови комітету             

Проректор з економіки та АГР                           О.О. Попадинець                  __________

Секретар конкурсного комітету

Провідний фахівець відділу

матеріально-технічного забезпечення                 О.С. Бєляєва                   ___________

Члени конкурсного комітету  :

В. о. головного бухгалтера                        О.Г. Гейченко              __________

Начальник юридичного відділу                          А.Ю. Цариценко                   __________

Заст. головного бухгалтера                        Т.І. Солдатова             __________

Провідний економіст                                   В.В. Давиденко            __________

Головний інженер                                       О.А. Савченко             __________

                                   

Голова комітету з конкурсних торгів                                       П.Г. Кондратенко
                                                                                       

                                                                          М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                                               О.С. Бєляєва


Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…