Ukrainian English French German Italian Russian Spanish
       
ШТАТНИЙ РОЗПИС  
на 2016 рік  
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького  
КПКВ 2301070-Підготовка і підвищення кваліфікації медичних  
та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів  
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
       
Загальний фонд  
   

з/п
Назва структурного підрозділу
та посад
Кількість
штатних
посад
 
 
 
 
 
 
1 2 3  
Адміністративно-управлінський персонал  
Ректорат  
1  Ректор 1  
2  Перший проректор з науково - педагогічної роботи 1  
3  Проректор з економіки та адміністративно-господарської роботи 1  
1 2 3  
4  Проректор з науково - педагогічної (лікувальної роботи) 1  
5  Проректор з наукової роботи 1  
6  Помічник ректора 1  
7  Провідний фахівець 1  
8  Старший інспектор 1  
9  Секретар-друкарка 1,5  
10  Оператор комп'ютерного набору 0,5  
Разом 10  
Навчальний відділ  
11  Начальник відділу 1  
12  Провідний фахівець 2,5  
13  Оператор комп'ютерного набору 1,5  
Разом 5  
Медичний факультет №1  
14  Декан 1  
15  Диспетчер 1  
16  Секретар-друкарка 1  
17  Друкарка 2 кат. 1  
Разом 4  
Медичний факультет №2  
18  Декан 1  
Разом 1  
Медичний факультет №3  
19  Декан 1  
20  Диспетчер 1  
Разом 2  
Стоматологічний факультет  
21  Секретар-друкарка 0,5  
Разом 0,5  
Адміністрація ФІПО  
22  Декан 1  
23  Провідний фахівець 1,5  
24  Інспектор 2  
Разом 4,5  
1 2 3  
Відділ виробничої практики  
25  Керівник відділу виробничої практики 1  
26  Провідний фахівець 2  
Разом 3  
Захисна Рада  
27  Провідний фахівець 1  
28  Оператор комп'ютерного набору 0,5  
Разом 1,5  
Лікувальний відділ  
29  Провідний фахівець 1  
30  Психолог 1  
31  Оператор комп'ютерного набору 0,5  
Разом 2,5  
Війсково-мобілізаційний підрозділ  
32  Начальник відділу 1  
Разом 1  
Науковий відділ  
33  Начальник відділу 1  
34  Завідувач аспірантури 0,5  
35  Завідувач магістратури 0,5  
36  Провідний фахівець 1  
37  Провідний інженер з патентної та винахідницької роботи 1  
38  Фахівець 0,5  
39  Оператор комп'ютерного набору 1,5  
Разом 6  
Відділ інформаційних технологій  
40  Начальник відділу 1  
41  Провідний фахівець 2,5  
42  Провідний інженер 1  
43  Інженер 1 кат. 2  
44  Технік без кат. 1,5  
Разом 8  
1 2 3  
Відділ програмно-технічного забезпечення  
45  Начальник відділу 1  
46  Провідний інженер 0,5  
47  Провідний фахівець 2  
48  Інженер-програміст 1 кат. 0,5  
Разом 4  
Юридичний відділ  
49  Начальник відділу 1  
50  Провідний юрисконсул 1  
51  Юрисконсул 1  
Разом 3  
Планово-фінансовий відділ  
52  Начальник відділу 1  
53  Провідний економіст 3  
54  Економіст без кат. 1,5  
Разом 5,5  
Канцелярія  
55  Завідувач канцелярії 1  
56  Інспектор 1  
57  Оператор комп'ютерного набору 2  
58  Архіваріус 1,5  
Разом 5,5  
Відділ кадрів  
59  Начальник відділу 1  
60  Провідний фахівець 1,5  
61  Старший інспектор з кадрів 2,5  
62  Оператор комп'ютерного набору 0,5  
Разом 5,5  
Бухгалтерія  
63  Головний бухгалтер 1  
64  Заступник головного бухгалтера 1  
65  Провідний бухгалтер 6  
66  Бухгалтер б/к 1  
67  Бухгалтер 1 кат. 2,5  
Разом 11,5  
1 2 3  
Експлуатаційно-технічний відділ  
68  Головний інженер 1  
69  Провідний інженер 1  
70  Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту 1  
71  Провідний інженер з ремонту 1  
72  Провідний інженер-енергетик 1  
73  Інженер без кат. 1  
74  Технік електрозв'язку 2 кат. 0,5  
75  Оператор комп'ютерного набору 1  
Разом 7,5  
Відділ матеріально-технічного забезпечення  
76  Начальник відділу 1  
77  Провідний фахівець 2,5  
78  Фахівець 1  
79  Завідувач господарського складу 1  
80  Комірник 1,5  
81  Підсобний робітник 1,5  
Разом 8,5  
Відділ охорони праці і ТБ -  
82  Начальник штабу цивільної оборони 1  
83  Провідний інженер з охорони праці 1  
Разом 2  
Адміністративно-господарська частина  
84  Завідувач господарства 1  
85  Комендант 4  
Разом 5  
Бібліотека  
86  Завідувач відділу 1  
87  Провідний бібліотекар 1  
88  Завідувач відділу 1  
89  Завідувач сектору 1  
90  Провідний бібліотекар 0,5  
91  Завідувач відділу 1  
1 2 3  
92  Завідувач сектору 1  
93  Провідний бібліотекар 1,5  
94  Завідувач відділу 1  
95  Провідний бібліотекар 1,25  
96  Завідувач відділу 1  
97  Провідний бібліотекар 1  
98  Завідувач відділу 1  
99  Провідний бібліотекар 1  
Разом 14,25  
Науково-педагогічний персонал та учбово-допоміжний персонал  
Анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії  
1  Завідувач кафедри 1  
2  Асистент 6,5  
3  Лаборант 1,5  
4  Лаборант 0,5  
Разом 9,5  
Внутрішньої медицини №2  
5  Завідувач кафедри 1  
6  Професор кафедри 1,5  
7  Професор кафедри 0,25  
8  Доцент 0,25  
9  Доцент 0,25  
10  Доцент 2  
11  Доцент 1,5  
12  Асистент 0,25  
13  Асистент 2,25  
14  Асистент 1,25  
15  Старший лаборант 2  
16  Лаборант 2  
Разом 14,5  
Судової медицини, патоморфології, гістології, цитології та ембріології  
17  Завідувач кафедри 1  
18  Професор кафедри 0,5  
19  Доцент 1  
20  Доцент 0,5  
21  Асистент 1  
22  Асистент 1,5  
23  Асистент 1  
24  Старший лаборант 1  
1 2 3  
25  Лаборант 0,5  
26  Лаборант 1  
Разом 9  
Психіатрії,наркології і медичної психології  
27  Завідувач кафедри 1  
28  Доцент 0,25  
29  Доцент 1  
30  Доцент 0,5  
31  Доцент 0,5  
32  Лаборант 0,5  
Разом 3,75  
Філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови  
33  Завідувач кафедри 1  
34  Доцент 0,5  
35  Доцент 0,25  
36  Доцент 3  
37  Старший викладач 0,25  
38  Старший викладач 0,5  
39  Старший викладач 0,5  
40  Старший викладач 0,75  
41  Старший викладач 0,25  
42  Старший викладач 0,25  
43  Викладач 1,5  
44  Викладач 1  
45  Викладач 0,25  
46  Викладач 1  
47  Старший лаборант 1  
48  Лаборант 0,5  
49  Лаборант 0,75  
Разом 13,25  
Травматології, ортопедії та хірургії екстремальних станів  
50  Завідувач кафедри 1  
51  Професор кафедри 1  
52  Доцент 1  
53  Доцент 0,25  
54  Лаборант 1  
55  Лаборант 1  
Разом 5,25  
1 2 3  
Офтальмології і оториноларингології  
56  Завідувач кафедри 1  
57  Професор кафедри 0,25  
58  Асистент 1  
59  Асистент 0,25  
60  Старший лаборант 1  
61  Лаборант 0,5  
Разом 4  
Акушерства та гінекології  
62  Завідувач кафедри 1  
63  Професор кафедри 1,5  
64  Професор кафедри 0,25  
65  Професор кафедри 0,5  
66  Доцент 1,5  
67  Доцент 0,25  
68  Асистент 1,5  
69  Асистент 0,25  
70  Асистент 1  
71  Старший лаборант 1,25  
72  Лаборант 1,25  
Разом 10,25  
Внутрішньої медицини №1  
73  Завідувач кафедри 1  
74  Професор кафедри 1,5  
75  Доцент 0,5  
76  Доцент 1,5  
77  Доцент 1  
78  Доцент 1,5  
79  Асистент 1,5  
80  Асистент 0,5  
81  Асистент 4  
82  Асистент 1  
83  Старший лаборант 0,25  
84  Старший лаборант 0,5  
85  Лаборант 0,5  
86  Лаборант 1,25  
Разом 16,5  
Медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології  
87  Завідувач кафедри 1  
1 2 3  
88  Доцент 0,5  
89  Доцент 1,5  
90  Асистент 2  
91  Асистент 2  
92  Лаборант 0,5  
93  Лаборант 1  
Разом 8,5  
Онкології і радіології  
94  Завідувач кафедри 1  
95  Професор кафедри 1  
96  Професор кафедри 0,5  
97  Доцент 1  
98  Асистент 1  
99  Асистент 1  
100  Асистент 0,5  
101  Старший лаборант 1  
102  Лаборант 0,5  
103  Лаборант 0,5  
Разом 8  
Фізіології та патологічної фізіології  
104  Завідувач кафедри 1  
105  Професор кафедри 0,5  
106  Доцент 1,5  
107  Асистент 0,5  
108  Старший лаборант 1  
Разом 4,5  
Фізичної реабілітації, фізіотерапії, спортивної, нетрадиційної медицини і фізичного виховання  
109  Завідувач кафедри 1  
110  Професор кафедри 0,5  
111  Доцент 1  
112  Доцент 0,5  
113  Доцент 1,5  
114  Доцент 1,5  
115  Старший викладач 0,5  
116  Асистент 2  
117  Асистент 1,25  
118  Старший лаборант 1  
119  Лаборант 0,5  
Разом 11,25  
1 2 3  
Хірургії №1 і дитячої хірургії  
120  Завідувач кафедри 1  
121  Професор кафедри 1  
122  Асистент 0,5  
123  Старший лаборант 1  
Разом 3,5  
Епідеміології та інфекційних хвороб  
124  Завідувач кафедри 1  
125  Доцент 0,5  
126  Доцент 0,25  
127  Асистент 1  
128  Асистент 1  
129  Асистент 1,75  
130  Асистент 2  
131  Лаборант 2  
132  Лаборант 1  
Разом 10,5  
Гігієни, екології та безпеки життєдіяльності  
133  Завідувач кафедри 1  
134  Доцент 0,5  
135  Асистент 5,5  
136  Лаборант 1,5  
Разом 8,5  
Анестезіології і інтенсивної терапії  
137  Завідувач кафедри 1  
138  Професор кафедри 1,5  
139  Доцент 1,5  
140  Доцент 1,5  
141  Асистент 0,5  
142  Асистент 2,75  
143  Старший лаборант 1  
144  Лаборант 0,5  
145  Лаборант 1  
Разом 11,25  
Педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій  
146  Завідувач кафедри 1  
147  Доцент 2,75  
148  Доцент 0,5  
149  Асистент 0,25  
1 2 3  
150  Асистент 2,5  
151  Асистент 0,5  
152  Асистент 1,25  
153  Старший лаборант 1  
154  Лаборант 1  
155  Лаборант 1  
Разом 11,75  
Організації вищої освіти, управління охорони здоров'я, соціальної медицини, ОЗО та історії медицини  
156  Завідувач кафедри 1  
157  Доцент 1,5  
158  Доцент 0,5  
159  Доцент 3  
160  Доцент 1  
161  Старший викладач 1,75  
162  Старший лаборант 1  
163  Лаборант 1  
Разом 10,75  
Хірургії №2 і урології  
164  Завідувач кафедри 1  
165  Професор кафедри 0,25  
166  Професор кафедри 0,25  
167  Професор кафедри 0,25  
168  Професор кафедри 0,5  
169  Доцент 0,5  
170  Доцент 0,5  
171  Доцент 0,5  
172  Асистент 0,5  
173  Асистент 3,5  
174  Асистент 1,5  
175  Асистент 1,5  
176  Старший лаборант 1,5  
177  Лаборант 1  
178  Лаборант 0,5  
Разом 13,75  
Дерматовенерології та косметологіїї  
179  Завідувач кафедри 1  
180  Професор кафедри 0,5  
181  Професор кафедри 0,25  
182  Доцент 1,25  
1 2 3  
183  Старший лаборант 0,25  
184  Старший лаборант 0,25  
185  Лаборант 0,5  
Разом 4  
Стоматології №1  
186  Завідувач кафедри 1  
187  Асистент 1  
188  Асистент 0,25  
189  Старший лаборант 0,5  
190  Лаборант 1,5  
Разом 4,25  
Стоматології №2  
191  Завідувач кафедри 1  
192  Професор кафедри 1  
193  Доцент 2,5  
194  Доцент 0,5  
195  Асистент 0,5  
196  Асистент 0,5  
197  Асистент 0,5  
198  Асистент 0,5  
199  Старший лаборант 1,5  
200  Лаборант 2  
Разом 10,5  
Неврології, медичної генетики та нейрохірургії  
201  Завідувач кафедри 1  
202  Доцент 1  
203  Асистент 3,5  
204  Лаборант 1  
205  Лаборант 0,5  
Разом 7  
Медичной біологічної фізики,медінформатики та біостатистики  
206  Завідувач кафедри 1  
207  Доцент 0,5  
208  Старший викладач 1  
209  Старший викладач 0,5  
210  Асистент 1  
211  Викладач 0,25  
212  Лаборант 1  
1 2 3  
213  Лаборант 0,5  
Разом 5,75  
Загальної та біологічної хімії  
214  Завідувач кафедри 1  
215  Доцент 0,5  
216  Доцент 1  
217  Доцент 1  
218  Асистент 0,5  
219  Асистент 1,5  
220  Асистент 1  
221  Лаборант 0,5  
222  Лаборант 1  
Разом 8  
Фармакології, клінічної фармакології та фармакотерапії  
223  Завідувач кафедри 1  
224  Доцент 1  
225  Доцент 0,25  
226  Асистент 2,75  
227  Асистент 0,75  
228  Старший лаборант 1  
229  Лаборант 0,5  
Разом 7,25  
Обслуговуючий персонал  
Господарський відділ  
230  Двірник 0,5  
231  Двірник 0,75  
232  Слюсар-сантехнік 2р 2,5  
233  Слюсар-сантехнік 4р 1,5  
234  Тесляр 3р 1  
235  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6р 1,25  
236  Водій автотранспортних засобів 3  
237  Слюсар з ремонту автомобілів 1,5  
238  Сторож 3  
239  Прибиральник службових приміщень 0,25  
1 2 3  
240  Прибиральник службових приміщень 4  
Разом 19,25  
ВСЬОГО ПО УНIВЕРСИТЕТУ 375,5  
       
       
Ректор  
       
       
Проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи  
       
       
       
Начальник планово-фінансового відділу    
       
       
Провідний економіст    
       
       
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…