Додатки

    Додаток № 1

до документації конкурсних торгів

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ конкурсних торгів»

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку при наявності)

Ми, ____________________________________________________________________,

                                            (повна назва учасника)

надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару Донецьким національним медичним університетом імені М. Горького (надалі – Замовник) . Предмет закупівлі: Код ДК 016:210 – 26.70.2Прилади оптичні, інші, та їхні частини

(код ДК 021:2015 – 38516000-5 Монокулярні та/або бінокулярні світлові біологічні мікроскопи), (мікроскопи для учбового процесу), (2 найменування, 37 одениць),згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів викладеними у документації конкурсних торгів.

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції.

1 . Повне найменування учасника __________________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична) __________________________________________________

3. Телефон/ факс_________________________________________________________________

4. Керівник учасника  (прізвище, ім’я, по батькові)____________________________________

5. Код ЄДРПОУ__________________________________________________________________

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації_______________________________________________________________________

7. Пропозиція:

Ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ (або без ПДВ враховуючи статус платника податків учасника), грн.:

_______________________________________________________________________________

                                                     (цифрами та словами)

Вартість кожної одиниці товару:

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

                 
  Всього              
 

8. Уповноважена особа учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ____________________________________________________________________________________.

                                                                (посада, ПІБ уповноваженої особи учасника)

     

            Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, то Ваша документація конкурсних торгів  разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

            Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

             Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів  установленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

            Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із замовником,  не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Керівник підприємства –

учасник процедури закупівлі                   ______________________   _____________________      

                                                                             М.П. (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

      Додаток2

до документації конкурсних торгів

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ

ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Загальні вимоги:

Загальні вимоги:

1. Гарантійний лист щодо надання  Висновку державної санітарно-емідеміологічної експертизи при постачанні предмета закупівлі.

2 .Надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів приладів медико-технічним вимогам документації конкурсних торгів у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською або російською мовою.

3. Надати оригінал  гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

4. Прилади повинні мати сервісну підтримку в Україні.

5. Гарантійний період – не менше 12 місяців.

Код ДК 016:210  – 32.99.5 Вироби нші, н. в. і. у. (код ДК 021:2015 – 39294000-9 Демонстраційні апаратура та обладнання) (FA04-5 для навчальних цілей), (11 найменувань, 11 одениць)

Медико-технічні вимоги до обладнання демонстраційного

Найменування/Технічні вимоги Наявність функції або величина параметру Відповідність (так/ні) з зазначенням параметрів та посиланням на сторінку відповідного документу
1 Комплект моделей опорно-рухового апарату – 1 шт.    
  Комплект повинен складатися з не менше ніж 13 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у натуральний розмір зі зліпку зі справжнього зразка; Наявність  
повинен демонструвати анатомічну структуру черепа плода на 30-ому тижні вагітності; Наявність  
повинен чітко демонструвати тім’ячко плода. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виконаний у натуральний розмір, демонструвати анатомічну структуру черепа та розкладатись не менше ніж на 3 частини; Наявність  
повинен мати від’єднувану нижню щелепу з відкритою структурою коренів зубів з судинами та нервами; Наявність  
повинен мати цифрові позначення краніальних кісток, кісткових компонентів, фіссури зубів і каналів та виділення кольором краніальних швів, менінгеальних судин та синусів твердої мозкової оболонки; Наявність  
повинен мати не менше 90 розшифрувань анатомічних структур. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен мати вигляд голови дорослої людини з відсутнім шкірним покривом; Наявність  
повинен демонструвати потиличну та тім’яну кістки, м’язи голови та обличчя, залози, вени та артерії; Наявність  
повинен мати не менше 95 розшифрувань анатомічних структур; Наявність  
повинен кріпитись на підставку. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен включати в себе не менш ніж 24 хребці трьох основних відділів хребта, виготовлених з матеріалу, на дотик та на вигляд подібного до натурального; Наявність  
повинен мати маркування на кожному з хребців; Наявність  
повинен комплектуватися валізою з окремими відділеннями для кожного хребця. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд нижньої частини хребта, а саме поперекового відділу з крижовою та куприковою кістками; Наявність  
повинен демонструвати не менше 5 поперекових хребців з відгалуженнями спинномозкових нервів; Наявність  
повинен демонструвати випадання диску між 4 і 5 хребцями; Наявність  
повинен встановлюватись на підставку. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді плечового суглобу у натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати розташування та співвідношення таких анатомічних структур як плечова кістка, лопатка та ключиця; Наявність  
повинен кріпитись до підставки. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді ліктьового суглобу людини у натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати розташування та співвідношення таких анатомічних структур як плечова, ліктьова та променева кістки; Наявність  
повинен кріпитись до підставки. Наявність  
Восьмий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді кульшового суглобу людини у натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати розташування та співвідношення таких анатомічних структур як стегнова кістка і тазова кістка; Наявність  
повинен кріпитись до підставки. Наявність  
Дев’ятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді колінного суглобу у натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати розташування та співвідношення таких анатомічних структур як стегнова кістка, великогомілкова кістка, малогомілкова кістка, меніск та надколінник; Наявність  
повинен кріпитись до підставки. Наявність  
Десятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді стопи людини у натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати розташування та співвідношення таких анатомічних структур, як великогомілкова, малогомілкова й п’яткові кістки, клиноподібна кістка, фаланги, кубовидна, човноподібна та плюснева кістки, зв’язки і сухожилля; Наявність  
повинен демонструвати підошовний фасциїт; Наявність  
повинен встановлюватися на підставку та комплектуватися інформативною карткою з позначенням анатомічних структур стопи та пристосуванням для встановлення такої картки на підставку. Наявність  
Одинадцятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді скелета верхньої кінцівки дорослої середньостатичної людини в натуральний розмір; Наявність  
повинен демонструвати з’єднані між собою плечову, ліктьову та променеву кістки, а також кістки зап’ястку та фаланги пальців; Наявність  
повинен мати гнучкі з’єднання у ліктьовому суглобі та кисті. Наявність  
Дванадцятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді скелета нижньої кінцівки дорослої середньостатичної людини в натуральний розмір; Наявність  
повинен демонструвати з’єднані між собою стегнову, великогомілкову та малогомілкову кістки, а також кістки стопи та фаланги пальців; Наявність  
повинен мати гнучкі з’єднання у колінному суглобі. Наявність  
Тринадцятий елемент:    
  повинен бути виконаний у вигляді кістяка людини висотою не менше 1,7 м з реалістичною точністю відтворення; Наявність  
повинен мати знімні нижні кінцівки та череп, який повинен бути виконаний у натуральний розмір, демонструвати анатомічну структуру черепа та розкладатись не менше ніж на 2 частини; Наявність  
повинен мати рухомі суглоби (плечовий, ліктьовий, стегновий, колінний); Наявність  
повинен демонструвати місця прикріплення м’язів на одній стороні і черепі та зв’язки в суглобах на іншій стороні, а також спинні нерви та випадіння диска між 4-им та 5-им хребцями; Наявність  
повинен кріпитись на роликовий штатив та легко зніматись з нього. Наявність  
2 Комплект моделей будови тіла людини – 1 шт.    
  Комплект повинен складатися з не менше ніж 6 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен мати вигляд середньо-сагітального перетину носової та ротової порожнини з відсутнім язиком; Наявність  
повинен демонструвати структури носової та ротової порожнини, а також лобну пазуху, клиноподібну пазуху, гортань, надгортанник, під’язикову кістку; Наявність  
повинен кріпитись до основи. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді серединно-сагітального перетину голови; Наявність  
повинен демонструвати кістки голови, відділи головного мозку, носову та ротові порожнини, м’язи, лобну та клиноподібну пазухи, носову перегородку, тіло язика, піднебінний язичок, будову гортані; Наявність  
повинен мати рельєфну структуру; Наявність  
повинен кріпитись до основи. Наявність  
Третій елемент:    
           
  повинен мати вигляд половини голови з серединно-сагітальним перетином; Наявність  
повинен демонструвати кістки голови, відділи головного мозку, носову порожнину, глотку і ротову порожнину, будову гортані, трахею, стравохід, м’язи черепа, шиї, зовнішнього вуха, області навколо ока, області навколо рота та носа, вени, артерії, нерви; Наявність  
повинен встановлюватися на підставку та мати розшифрування не менше ніж 65 цифрових позначень. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді торсу середньостатичної дорослої людини, висотою не менше ніж 85 см та без статевих ознак; Наявність  
повинен демонструвати будову хребетного стовпа і оточуючих його структур та розкладатись не менше ніж на 20 частин, включаючи торс, голову, очі, головний мозок, легені з грудиною та ребрами (не менше 2 частин), серце (не менше 2 частин), шлунок (не менше 2 частин), печінку, селезінку, нирки, кишечник (не менше 4 частин), сечовий міхур, хребець з спинним мозком. Наявність  
повинен кріпитись до основи. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд тіла людини висотою не менше ніж 130 см та розкладатись не менше ніж на 45 частин; Наявність  
повинен демонструвати м’язову систему людини (не менше ніж 5 знімних м’язів верхньої кінцівки та не менше ніж 8 знімних м’язів нижньої кінцівки), головні вени та артерії, черепні нерви, структуру головного мозку (не менше ніж 5 знімних частин), лицеві нерви, залози, в тому числі й молочну залозу, серце, легені (не менше ніж 2 знімні частини), шлунок (не менше ніж 2 частини), печінку, селезінку, нирку, дванадцятипалу кишку, чоловічі (не менше ніж 4 знімні частини) та жіночі (не менше ніж 2 знімні частини) статеві органи; Наявність  
повинен мати знімні нижню кінцівку, голову, черевну стінку та верхні кінцівки; Наявність  
повинен комплектуватися розшифруванням не менше 600 зображених структур; Наявність  
повинен встановлюватися на роликовий штатив та легко зніматися з нього. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді торсу людини поділеного не менше ніж на 15 частин та бути не нижче ніж 1,1 м; Наявність  
всі частини повинні бути дископодібними та рухатись навколо осі, а також легко вийматися; Наявність  
кожен зріз повинен бути кольоровим та барельєфним; Наявність  
повинен комплектуватися розшифруванням не менше ніж 143 зображених структур; Наявність  
повинен встановлюватися на зручну підставку. Наявність  
3 Комплект моделей жіночої та чоловічої сечостатевих систем – 1 шт.    
  Комплект повинен складатися з не менше ніж 9 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді нирки людини та складатись з не менше ніж 2 частин; Наявність  
повинен демонструвати внутрішні структури нирки, включаючи корковий мозковий шар і судини, малу та велику ниркову чашки, ниркову піраміду, фіброзну капсулу нирки, а також надниркову залозу та сечовід; Наявність  
повинен мати цифрові позначення не менше ніж 20 структурних елементів та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді поздовжніх перетинів не менше 3 окремих структурних елементів нирки людини, прикріплених до основи; Наявність  
повинен демонструвати розріз нирки, збільшення в не менш ніж 3 рази, коркову та мозкову речовини нирки, вени та артерії нирки, сечовід, розріз нефрона з кровоносними судинами, збільшений у не менш ніж 120 разів, розріз мальпійгієвого тільця, збільшений у не менш ніж 700 разів; Наявність  
повинен мати алфавітно-цифрові позначення основних структур та їх розшифрування. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді задньої стінки черевної порожнини людини з м’язами та органами сечовидільної системи; Наявність  
повинен демонструвати м’язи, вени та артерії, нирку, сечовід, сечовий міхур, передміхурову залозу, надниркову залозу, матку; Наявність  
повинен мати знімні чоловічі та жіночі статеві органи, які повинні розкладатись не менше ніж на 2 частини кожен; Наявність  
повинен мати знімну половину нирки; Наявність  
повинен кріпитись до основи. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен мати вигляд скелету тазу жінки; Наявність  
повинен демонструвати тазову кістку, крижову кістку, куприкову кістку, не менше 2 поперекових хребців та рухомий симфіз. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді жіночого тазу з тазовим дном з матеріалу, наближеного до реального; Наявність  
повинен максимально детально відтворювати структури тазу і тазового дна жінки, включаючи лобково-куприковий м’яз, клубово-куприковий м’яз, переплетені волокна промежини, пряму кишку, куприковий м’яз, бульбокавернозний м’яз, глибокий поперековий м’яз, сіднично-печеристий м’яз, передню крижово-куприкову зв’язку, цибулини присінку піхви, а також нижню фасцію сечостатевої системи, зовнішній анальний сфінктер, бартолінову залозу, уретру та клітор; Наявність  
повинен дозволяти відокремлювати тазове дно та його окремі елементи від тазової частини; Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді скелету таза жінки та розкладатись на не менше ніж 6 частин; Наявність  
повинен надавати можливість ознайомитись з будовою та співвідношенням таких структур як кістки, зв’язки, судини, нерви, м’язи тазового дна та жіночі статеві органи; Наявність  
повинен демонструвати тазові кістки, лобковий симфіз, крижову та куприкові кістки, п’ятий поперековий хребець з міжхребцевим диском, при цьому розкладатись на не менше ніж дві частини по серединному сагітальному розрізі через хребець, крижову та куприкову кістки та демонструвати тазові органи в хребетному каналі; Наявність  
повинен демонструвати пахвову зв’язку, крижово-горбкову зв’язку, крижово-остисту зв’язку, передні крижово-клубові зв’язки, клубово-поперекову зв’язку, передню поздовжню зв’язку, міжкісткові крижово-клубові зв’язки, задню крижово-клубову зв’язку, обтюратор, крижове сплетіння, правий сідничний нерв, правий соромітний нерв, загальну клубову артерію, загальну клубову вену і клубову зовнішню вену; Наявність  
повинен демонструвати ціле тазове дно з частково знімними зовнішніми анальним та уретральним сфінктерами, глибокою і поверхневою поперечною промежиною та бульбоспонгіозом, які повинні мати серединно-сагітальний перетин; Наявність  
повинен демонструвати знімні пряму кишку, матку з матковими трубами, яєчники і піхву, які повинні розбиратись на не менше ніж дві частини по середньо-сагітальному перетині. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді частини тазу жінки та складатись з не менше ніж 2 частин; Наявність  
повинен відображати статеві органи та сечовий міхур жінки у розрізі у нормальному положенні тазу людини; Наявність  
повинен забезпечувати можливість відокремлювати пряму кишку, статеві органи та сечовий міхур як окрему деталь; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Восьмий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді частини тазу чоловіка та складатись з не менше ніж 2 частин; Наявність  
повинен відображати статеві органи та сечовий міхур чоловіка у розрізі у нормальному положенні тазу людини; Наявність  
повинен забезпечувати можливість відокремлювати пряму кишку, статевий орган та сечовий міхур як окрему деталь; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Дев’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд чоловічого тазу у серединному перетині; Наявність  
повинен демонструвати статевий член, порожнину Ретциуса, пращевидну зв’язку статевого члена, передміхурову залозу, сечовий міхур, сім’яник, внутрішній сфінктер заднього проходу, куприкову та крижову кістки; Наявність  
повинен демонструвати здорову передміхурову залозу, слабо виражену гіпертрофію передміхурової залози та низько диференційовану гіпертрофію передміхурової залози з стенозом уретри, а також карциному передміхурової залози; Наявність  
повинен мати цифрові позначення не менше ніж 20 структурних елементів та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
4 Комплект моделей травної системи людини – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 10 елементів: Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді щелеп людини, збільшених не менш ніж у 3 рази; Наявність  
повинен демонструвати не менше ніж 32 зуба; Наявність  
повинен давати можливість демонструвати правильність чищення зубів та догляду за ротовою порожниною; Наявність  
повинен комплектуватись зубною щіткою, більшою за звичайну зубну щітку не менше ніж у 1,5 рази. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен складатися з не менш ніж 5 моделей зубів, збільшених не менш ніж у 8 разів; Наявність  
повинен демонструвати нижній однокорінний премоляр, а також зуби з поздовжнім перетином, а саме нижній різець з не менш ніж 2 частин, нижнє ікло з не менш ніж 2 частин, нижній двокорінний моляр з не менш ніж 2 частин та верхній трикорінний моляр з не менш ніж 3 частин; Наявність  
повинен демонструвати коронку, шийку зуба, корінь, емаль, цемент, дентин та пульпу зуба; Наявність  
повинен демонструвати карієс та каріозне руйнування;    
всі зуби повинні бути встановлені на окремих підставках. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді язика людини збільшеного не менш ніж у 2 рази; Наявність  
повинен розкладатися не менш ніж на 4 частини; Наявність  
повинен демонструвати залози ротової порожнини, включаючи під’язикову та нижньощелепну; Наявність  
повинен бути встановлений на основу. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен демонструвати вигляд тильної сторони язика в натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати жолобоподібні, грибоподібні, ниткоподібні та листоподібні сосочки язика в розрізах в не менш ніж 10-кратному збільшенні; Наявність  
повинен демонструвати смакову цибулину, збільшену не менше ніж у 440 разів; Наявність  
повинен демонструвати графічне зображення іннервації смакових областей і чутливої іннервації язика; Наявність  
повинен комплектуватись розшифруванням не менше ніж 40 структурних елементів; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді людського шлунку та складатися не менше ніж з 3 частин; Наявність  
повинен демонструвати шлунок, стравохід, індивідуальні шари стінки шлунку, нижню частину стравоходу, нерви, судини, включаючи ліву та праву шлункові артерії, дванадцятипалу кишку та підшлункову залозу, протоку підшлункової залози; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді підшлункової залози людини у натуральну величину; Наявність  
повинен демонструвати розташування та співвідношення таких анатомічних структур як підшлункова залоза, жовчний міхур, селезінка, дванадцятипала кишка; Наявність  
повинен демонструвати рак підшлункової залози, камені в жовчному міхурі, розрив селезінки; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку та комплектуватися інформативною карткою з позначенням анатомічних структур та пристосуванням для встановлення такої картки на підставку. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен демонструвати ліву та праву долі печінки людини, шлунок, селезінку, жовчний міхур, підшлункову залозу, дванадцятипалу кишку, тонку кишку, артерії та вени; Наявність  
повинен мати рельєфну структуру; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Восьмий елемент:    
  повинен демонструвати схематичне зображення функціонально-структурних одиниць печінки людини у щонайменше 2 різних збільшеннях; Наявність  
повинен демонструвати декілька доль печінки з важливими морфологічними та функціональними ділянками на різних рівнях, а саме центральна вена, портальний канал з міждолевою артерією і веною, міждолева жовчна протока та печінковий ацинус; Наявність  
повинен демонструвати збільшену долю печінки у розрізі; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Дев’ятий елемент:    
  повинен демонструвати вигляд та будову ворсинок кишечника; Наявність  
повинен демонструвати лімфатичні судини ворсинки, ворсинку у цілому вигляді, кровоносні судини ворсинки кишечника, а також поздовжній перетин кишкової крипти; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Десятий елемент:    
  повинен мати вигляд графічного рельєфу та бути у натуральний розмір; Наявність  
повинен включати носову і ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунково-кишковий тракт, печінку з жовчним міхуром, підшлункову залозу і селезінку; Наявність  
повинен включати відкриті дванадцятипалу кишку, сліпу кишку та пряму кишку; Наявність  
повинен розкладатись не менше ніж на 3 частини; Наявність  
повинен кріпитись на основу. Наявність  
5 Комплект моделей для офтальмології та отоларингології – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 11 елементів; Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді органу зору людини, збільшеного не менше ніж у 5 разів; Наявність  
повинен розкладатись не менше ніж на 7 частин та демонструвати рогівку і склеру з приєднанням зорових нервів і очних м’язів, райдужну оболонку, циліарне тіло і судинну оболонку, райдужну частину сітківки, війчасту частину сітківки і зорову частину сітківки з жовтою плямою і сліпою плямою біля заднього полюсу, кришталик, скловидне тіло, передню порожнину очного яблука; Наявність  
повинен встановлюватись на підставку. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен мати вигляд органу зору людини в очній западині, збільшеного не менш ніж у 3 рази; Наявність  
повинен розкладатись не менш ніж на 10 частин та демонструвати верхній прямий м’яз, очне яблуко, латеральний прямий м’яз, нижній косий м’яз, м’яз, що піднімає верхню повіку, зоровий нерв, медіальний прямий м’яз, нижній прямий м’яз, очну западину; Наявність  
повинен встановлюватись на підставку. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен мати вигляд органу зору людини, збільшеного не менш ніж у 3 рази; Наявність  
повинен демонструвати м’язи очного яблука, фіброзний шар очного яблука, судинний шар очного яблука, внутрішній шар очного яблука, райдужну оболонку, склеру, рогівку, сітківку, кришталик та скловидне тіло; Наявність  
повинен розкладатися не менш ніж на 6 частин; Наявність  
повинен мати не менше 15 цифрових позначень структур ока та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді не менше ніж 2 частин мікроскопічного зрізу сітківки ока з судинною оболонкою та склерою; Наявність  
повинен демонструвати цілу структуру сітківки з судинним шаром та частиною склери, яку можна спостерігати в мікроскоп, та збільшений перетин мікроскопічної структури фоторецепторів та шару клітин; Наявність  
повинен демонструвати будову сітківки, внутрішню прикордонну гліальну мембрану, шар нервових волокон, гангліозний клітинний шар, зовнішній та внутрішній шари ядра, шар паличок і колбочок, пігментний шар, судинну оболонку; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд органу слуху людини, збільшеного не менш ніж у 1,5 рази; Наявність  
повинен демонструвати скроневу кістку, форму вушної раковини, зовнішній слуховий канал, барабанну перетинку, євстахієву трубу, м’язи, які напружують барабанну перетинку, слухові кісточки, вестибулярний лабіринт, передню частину вушного лабіринту, шилоподібний відросток скроневої кістки, внутрішню яремну вену та внутрішню сонну артерію; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен мати вигляд органу слуху людини, збільшений не менш ніж у 3 рази та повинен розкладатися не менш ніж на 4 частини; Наявність  
повинен демонструвати вушну раковину, барабанну перетинку, молоточок, коваделко, стремінце, присінок лабіринту, равлик, присінково-равликовий нерв, внутрішню сонну артерію; Наявність  
повинен окремо демонструвати не менш ніж 3 слухові кісточки натурального розміру в прозорому блоці; Наявність  
повинен мати цифрове позначення не менше 20 основних видимих структур та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен мати вигляд збільшеного, детального тривимірного зображення структури внутрішнього вуха; Наявність  
повинен демонструвати детально змодельовані окремі кліткові компоненти та мембрани Кортієвого органа і слухової зони, а саме бацилярну, покровну (текторіальну) мембрани, клітини Гензена, Клаудіуса, Бетхера та ін.; Наявність  
повинен демонструвати розташування равлика з можливістю ознайомлення з будовою завитків та іннервацією; Наявність  
повинен бути прикріплений на підставці. Наявність  
Восьмий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді половинок носа від основи черепа до піднебіння та бути більшим від натурального розміру не менше ніж у 4 рази; Наявність  
повинен демонструвати внутрішні структури поперечного розрізу обох половин носа: нерви, артерії та вени, пазухи та отвір Євстахієвої труби; Наявність  
повинен мати цифрові позначення основних елементів та їх розшифрування; Наявність  
повинен комплектуватися підставкою, на яку встановлюється дана модель та яка дозволяє обертати модель навколо осі. Наявність  
Дев’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд гортані людини, збільшеної не менш ніж у 3 рази; Наявність  
повинен розкладатись не менш ніж на 3 частини; Наявність  
повинен демонструвати щитоподібний хрящ, перснеподібний хрящ, надгортанник, гортанні м’язи та зв’язки, що формують гортань, щитовидну залозу, що представлена її правою та лівою долями; Наявність  
повинен мати серединно-сагітальний розріз, що показує складки присінку гортані, голосові складки, шлуночок гортані, під’язикову кістку та трахеєю; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Десятий елемент:    
  повинен мати вигляд гортані людини, збільшеної не менш ніж у 4 рази; Наявність  
повинен демонструвати м’язи та хрящі, а також роботу голосових зв’язок, надгортанника та черпаловидного хряща; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Одинадцятий елемент:    
  повинен демонструвати гортань з частиною трахеї та комплектуватись не менш ніж 4 щитоподібними залозами з патологіями; Наявність  
повинен демонструвати такі патології щитоподібні залози: аутоімунний тиреоідит (Хашимото), хвороба Грейвса, папілярна карцинома; Наявність  
повинен демонструвати такі структури, як під’язикова кістка, мембрана щитовидної залози, щитовидний хрящ, перстневидний хрящ, трахея; Наявність  
повинен комплектуватись анатомічною таблицею розміром не менше 50х60 см з зображенням ендокринної системи людини; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку та комплектуватися інформативною карткою з позначенням анатомічних структур та пристосуванням для встановлення такої картки на підставку. Наявність  
6 Комплект моделей серцево-легеневої системи – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 7 елементів: Наявність  
Перший елемент:    
  повинен мати вигляд легенів у натуральний розмір; Наявність  
повинен розкладатися не менш ніж на 7 частин; Наявність  
повинен демонструвати гортань, щитоподібну залозу, трахею, стравохід, легені, серце та діафрагму, а також демонструвати такі структури серця як аортальний клапан, мітральний клапан, клапан легеневого стовбура, тристулковий клапан, вушка лівого та правого передсердя; Наявність  
повинен мати цифрові позначення не менше ніж 20 структур та комплектуватись їх розшифруванням;    
повинен бути прикріплений до підставки. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді бронхіального дерева з трахеєю, гортанню, надгортанником та під’язиковою кісткою у натуральну величину та бути максимально наближеним до структур реальної людини; Наявність  
повинен надавати можливість від’єднувати від трахеального хряща трахею, яка повинна розділятись на не менше ніж 2 частини; Наявність  
повинен надавати можливість легко розрізняти сегментарні бронхи; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді серця людини та складатись з не менше ніж 3 частин; Наявність  
повинен демонструвати основні структури серця людини, включаючи передсердя, шлуночки, клапани, легеневі вени, дугу аорти, вилочкову залозу, передню міжшлуночкову вену, праву та ліву плечеголовні вени, коронарний синус та інше; Наявність  
повинен комплектуватись розшифруванням не менше ніж 35 основних структур; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді серця люди, збільшеного не менше ніж у 2 рази та складатись з не менше ніж 5 частин; Наявність  
повинен мати знімні передню стінку, стінки передсердя, верхню секцію стравоходу з верхніми бронхами та висхідною аортою; Наявність  
повинен демонструвати основні структури серця людини, включаючи передсердя, шлуночки, клапани, легеневі вени, дугу аорти, вінцеву борозну та інше; Наявність  
повинен мати цифрові позначення не менше 10 основних структур та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд розгалуження судин, які формують кровоносну систему нирки; Наявність  
повинен демонструвати артеріальні кровоносні судини, венозні кровоносні судини та сечовід; Наявність  
повинен бути розміщений в прозорому блоці. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді схематичного великого та малого кіл кровообігу, які включають серце та легені, та мати схематичне зображення капілярів навколо легеневих альвеол; Наявність  
повинен демонструвати рух крові по судинам великого і малого кіл кровообігу і роботу серця; Наявність  
повинен демонструвати процес насичення крові киснем; Наявність  
повинен бути прикріплений до основи. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді рельєфної моделі зі схематичним зображенням кровоносної системи людини у половину натурального розміру; Наявність  
повинен демонструвати судини голови і шиї, судини верхніх і нижніх кінцівок, внутрішні органи, судини внутрішніх органів, судини тазової області; Наявність  
повинен комплектуватись розшифруванням не менше 100 основних видимих структур; Наявність  
повинен комплектуватись анатомічною таблицею з зображенням лімфатичної системи людини розміром не менше 50х60 см; Наявність  
повинен бути прикріплений до основи. Наявність  
7 Комплект моделей нервової системи – 1шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 7 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен розкладатися не менше ніж на 6 частин; Наявність  
повинен демонструвати будову нервової клітини, ізолюючий шар гліальних клітин навколо аксона, нейро-лемоцит, нервово-м’язові з’єднання і синапс; Наявність  
повинен бути розташований на основі. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен мати вигляд головного мозку людини в натуральний розмір; Наявність  
повинен розкладатися не менш ніж на 5 частин, з’єднаний між собою за допомогою магнітів; Наявність  
повинен демонструвати кінцевий мозок, проміжний мозок, середній мозок, задній мозок, мозочок, продовгуватий мозок, черепні нерви; Наявність  
повинен мати цифрові позначення не менше 35 основних структур та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен мати вигляд головного мозку людини в натуральний розмір; Наявність  
повинен розкладатися не менш ніж на 9 частин; Наявність  
повинен демонструвати мозок, кінцевий мозок, лобну долю, скроневу долю, проміжний мозок, середній мозок, задній мозок, мозочок, продовгуватий мозок; Наявність  
повинен демонструвати церебральне артеріальне коло; Наявність  
повинен мати цифрові позначення не менше 40 основних структур та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен мати вигляд шлуночків мозку; Наявність  
повинен демонструвати бокові шлуночки, міжшлуночковий отвір, міжталамічну спайку, третій та четвертий шлуночки, центральний канал, водопровід мозку; Наявність  
повинен мати не менше 15 розшифрувань основних елементів; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен мати вигляд зрізу півкулі головного мозку; Наявність  
повинен демонструвати перетин м’якої мозкової оболонки, павутинної оболонки та твердої мозкової оболонки, а також показувати напрям руху спинномозкової рідини; Наявність  
повинен комплектуватись розшифруванням основних позначень моделі; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді частини спинного мозку, збільшеного у не менше ніж 5 разів; Наявність  
повинен демонструвати не менше 3 ключових шарів, включаючи твердий спинномозковий шар, зовнішній та внутрішній м’які шари, а також сіру та білу речовини і центральний канал, нерви, вентральні та дорсальні корені, спинні ганглії; Наявність  
повинен демонструвати поперечні перетини спинного мозку у шийному, грудному, поперековому та крижовому відділах хребта; Наявність  
повинен комплектуватись розшифруванням не менше 30 основних позначень моделі; Наявність  
повинен бути встановленим на підставку. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді рельєфної моделі зі схематичним зображенням центральної та периферійної нервової системи людини у половину натурального розміру; Наявність  
повинен мати цифрове позначення не менше 35 основних видимих структур та комплектуватись їх розшифруванням; Наявність  
повинен комплектуватись не менш ніж 2 анатомічними таблицями розміром не менше 50х60 см з зображенням спинномозкових нервів та вегетативної нервової системи; Наявність  
повинен бути прикріплений до основи. Наявність  
8 Комплект тренажерів для ін’єкцій та пункцій – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 4 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді подушки з імітацією шкіри; Наявність  
повинен відтворювати реалістичне відчуття на дотик та дозволяти практикувати навички проведення внутрішньом’язових ін’єкцій; Наявність  
повинен бути встановлений на основу і мати можливість кріпитись до тіла людини. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді подушки з імітацією шкіри, підшкірного шару та м’язів; Наявність  
повинен відтворювати реалістичне відчуття на дотик та дозволяти практикувати навички проведення внутрішньошкірних ін’єкцій, підшкірних ін’єкцій та внутрішньом’язових ін’єкцій; Наявність  
повинен бути встановлений на основу для зручності роботи та легко збиратися і розбиратися. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді подушки з імітацією шкіри та судин; Наявність  
повинен відтворювати реалістичне відчуття на дотик та дозволяти практикувати навички проведення внутрішньом’язових ін’єкцій з використанням імітації крові; Наявність  
повинен імітувати аспірацію при потраплянні голки у судину; Наявність  
повинен бути встановлений на основу, надавати можливість кріпитись до тіла людини в області дельтоподібного м’яза і сідниць; Наявність  
повинен дозволяти легко замінити судини та шкіру. Наявність  
Четвертий елемент:    
  має бути виготовлений у вигляді верхньої кінцівки середньостатистичної людини з імітацією судин; Наявність  
має надавати можливість тренуватись у проведенні внутрішньовенних вливань, переливанні крові та введення венозного катетера з використанням рідини; Наявність  
має надавати можливість тренуватись у проведенні внутрішньом’язових ін’єкцій в області дельтоподібного м’яза; Наявність  
повинен комплектуватись підставкою з штативом, крапельницею та мішками для подачі рідини. Наявність  
9 Комплект тренажерів для клінічних навичок – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 10 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  має бути виготовлений у вигляді частини жіночої сечостатевої системи, анатомія якої повинна включати пряму кишку, матку, сечовий міхур, тазову кістку, уретральний сфінктер, клітор, сечовивідний канал, піхву, статеві губи; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати техніку правильного введення катетера, а також техніку стерильного очищення перед, під час та після введення катетера; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Другий елемент:    
  має бути виготовлений у вигляді частини чоловічої сечостатевої системи, анатомія якої повинна включати пряму кишку, сім’яний міхурець, сечовий міхур, тазову кістку, простату, уретральний сфінктер, сечовивідний канал, головку, мошонку, анальний отвір; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати техніку правильного введення катетера, а також техніку стерильного очищення перед, під час та після введення катетера; Наявність  
повинен входити у модуль у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді подушки для накладання швів та мати структуру, наближену до реальної, а саме: епідерміс, дерму, фасцію, жир і м’язові шари; Наявність  
повинен дозволяти робити надрізи різної глибини; Наявність  
повинен дозволяти оцінювати глибину накладання швів і техніку накладання швів; Наявність  
повинен дозволяти практикувати зав’язування вузлів, шиття дротовими скобами і розташування скоб, використання хірургічного клею, зашивання глибоких і підшкірних покривів, а також поверхневе накладання швів; Наявність  
повинен комплектуватись підставкою для подушки, сумкою для транспортування, хірургічними інструментами з футляром для їх зберігання; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 5 штук. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді верхньої кінцівки середньостатистичної людини з імітацією судин; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватись у проведенні внутрішньовенних вливань, переливанні крові та введенні венозного катетера з використанням рідини; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватись у проведенні внутрішньом’язових ін’єкцій в області дельтоподібного м’яза; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді частини сідниць людини та мати можливість імітувати положення пацієнта на спині та на боці; Наявність  
повинен надавати можливість правильно визначати місце проколу та здійснювати внутрішньом’язові ін’єкції; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватися у проведенні клізменних процедур; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Шостий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді торсу середньостатистичної людини з головою та прозорими грудьми та імітувати ротову порожнину, стравохід, шлунок, дванадцятипалу кишку та жовчний міхур; Наявність  
повинен дозволяти тренуватись у проведенні кисневої аспірації, носового годування, промивання шлунка, дренажу дванадцятипалої кишки, а також надавати можливість імітувати виділення жовчі; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Сьомий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді блоку, який імітує жіночу промежину, уретру та сечовий міхур; Наявність  
повинен надавати можливість практикуватись у катетеризації жіночої уретри з використанням рідини та ірригації сечового міхура; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Восьмий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді блоку, який імітує чоловічу промежину, уретру, сечовий міхур та демонструє операційний шов після апендициту, стегновий нерв, артерію, вену та пахвову зв’язку; Наявність  
повинен надавати можливість практикуватись у катетеризації чоловічої уретри з використанням рідини та ірригації сечового міхура; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Дев’ятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді повнотілої середньостатистичної дорослої людини з рухомими з’єднаннями; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати такі процедури як миття обличчя та тіла прикутого до ліжка пацієнта; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати догляд та миття ротової порожнини, догляд та прочищення трахеї; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати інгаляції киснем; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати годування через носо-стравохідний зонд та промивання шлунку; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати внутрішньосерцеву ін’єкцію та непрямий масаж серця; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати пункцію грудини, пункцію печінки, пункцію нирки, пункцію шлунку, та спинномозкову пункцію; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати внутрішньом’язеві та підшкірні ін’єкції в області дельтоподібного м’яза та внутрішньом’язеві ін’єкції в сідниці; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати ін’єкції вени, венепункцію, переливання крові; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати жіночу катетеризацію; Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Десятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді тіла середньостатичної дорослої людини з кінцівками з розділеними пальцями на руках і ногах; Наявність  
повинен мати внутрішні органи, включаючи легені, серце, шлунок, кишечник, сечовий міхур, а також рухомі з’єднання в суглобах; Наявність  
повинен мати взаємозамінні жіночі та чоловічі статеві органи; Наявність  
повинен мати культю ноги для відпрацьовування процедур перев’язки та догляду; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати піднімання, підтримування та рухи пацієнта, догляд за пацієнтом, що дотримується постільного режиму; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати омивання пацієнта (догляд за чистотою геніталій); Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати догляд та чищення рота, носа; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати годування через назогастральний зонд; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати профілактику пролежнів, м’язових спазмів, пневмонії, утворення тромбів (тромбоз), кандидозного стоматиту та паротиту; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати догляд за стомою; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати фізіотерапію, інгаляційну терапію та кисневу інгаляцію; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати реанімаційні заходи, а саме штучне дихання рот в ніс, рот в рот, інші методи; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати трахеостомічний догляд; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати накладання пов’язок; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати промивання шлунка та сечового міхура; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати омивання вагіни та постановку клізм; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати чоловічу та жіночу катетеризації; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати внутрішньом’язові ін’єкції в області стегна, сідниць, дельтоподібного м’язу, гіподермічні ін’єкції та інфузії; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати внутрішньовенні ін’єкції на обох руках; Наявність  
повинен комплектуватись джгутами-турнікетами у кількості не менше ніж 10 шт. та санітарними сумками у кількості не менше ніж 3 шт. Наявність  
10 Акушерсько-педіатричний комплект – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 5 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді молочної залози жінки з міцного реалістичного матеріалу та містити всередині імітацію фіброзно-кістозного утворення, типової пухлини та закупореного молочного протоку; Наявність  
повинен бути закріплений на платформі зі схематичним зображенням основних способів самообстеження та комплектуватись інформативною карткою з позначенням розташувань патологічних утворень та пристосуванням для встановлення такої картки на платформу; Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді жіночого тазу вагітної жінки з серединним перетином та складатися не менше ніж з 3 частин; Наявність  
повинен демонструвати положення дитини перед народженням, а також такі внутрішні структури як матка, плацента, пуповина, піхва, статеві губи, пряма кишка, нирка, черевна аорта, нижня порожниста вена; Наявність  
повинен демонструвати матку з ембріоном на 3-му місяці вагітності; Наявність  
повинен бути встановлений на підставку. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді жіночого кісткового тазу з черепом плода, гнучко з’єднаним з тазом; Наявність  
повинен демонструвати тазові кістки, куприкову та крижову кістки, симфіз; Наявність  
повинен демонструвати входження голівки плода в жіночий таз під час пологів; Наявність  
повинен бути закріплений на підставці. Наявність  
Четвертий елемент:    
  має бути виготовлений у вигляді нижньої частини торсу жінки та повинен мати максимально можливу реалістичність відтворення анатомічних структур; Наявність  
повинен надавати можливість практики прийняття пологів за допомогою різних акушерських методів, які включають пальпацію голівки, плечей, сідниць, колін і ліктів плоду, вагінальні пологи, прийоми Рітгена, плечову дистонію, кесаревий розтин, повне, неповне та ножне передлежання плоду, прийоми Пінарда, внутрішньо маткові маніпуляції, випадіння пуповини, нормальне видалення пуповини та плаценти, передлежання плаценти – повне, неповне і низьке, пальпацію тім’ячка (незакостенілої ділянки черепа плоду), імітацію відсмоктування через ніс і рот; Наявність  
повинен забезпечувати легкість і швидкість зміни запасних частин; Наявність  
повинен комплектуватись не менше ніж двома немовлятами: хлопчиком та дівчинкою; Наявність  
повинен комплектуватись змінними пуповинами, плацентою, вульвами, затискачами для пуповин. Наявність  
П’ятий елемент:    
  повинен бути виготовлений у вигляді дитини, не старше двох місяців; Наявність  
повинен мати міцні зчленування та бути реалістично рухомим; Наявність  
повинен мати гладку і непроникну для води, масла та мазей поверхню; Наявність  
повинен дозволяти проведення перев’язок окремих пальців рук і ніг; Наявність  
повинен дозволяти проведення вправ на зведення п’яток новонародженого; Наявність  
повинен дозволяти проведення медикаментозного лікування очей, включаючи закапування крапель і закладку мазі в кон’юктивний мішок, а також усунення чужорідного тіла, промивання очей; Наявність  
повинен легко чиститись та дозволяти проводити ванні процедури; Наявність  
повинен дозволяти демонструвати годування через трубку та гастральну аспірацію; Наявність  
повинен надавати можливість здійснювати внутрішньом’язові ін’єкції; Наявність  
повинен надавати можливість імітувати проведення клізменних процедур; Наявність  
повинен надавати можливість імітувати проведення процедур жіночої та чоловічої катетеризації; Наявність  
повинен комплектуватись геніталіями та сумкою для транспортування. Наявність  
11 Комплект моделей для навчання і проведення реанімаційних заходів – 1 шт.    
  Комплект повинен складатись з не менше ніж 4 елементів. Наявність  
Перший елемент:    
  повинен бути виготовлений у розмірах та пропорціях дорослої людини з головою та кінцівками та мати шарнірні з’єднання голови, щелепи, шиї та в біцепсі; Наявність  
повинен мати голову, відтворену максимально детально (зуби, язик, носоглотка, ротоглотка, гортань, надгортанник, черпалоподібний хрящ, несправжні і справжні голосові зв’язки, трахея, стравохід) і здатні до роздування розділені легені; Наявність  
повинен мати всі необхідні анатомічні орієнтири для надання серцево-легеневої реанімації та повинен мати можливість налаштування для реанімації дорослої людини; Наявність  
повинен мати руку з імітованою судинною системою та руку з внутрішнім динаміком; Наявність  
повинен мати шкіру, здатну пропускати електричний розряд не більше 360 Дж, та комплектуватись симулятором ЕКГ; Наявність  
повинен мати не менше 4 місць для зняття ЕКГ; Наявність  
повинен комплектуватись контрольним пристроєм з цифровим екраном, запам’ятовуючим та друкуючими пристроями; Наявність  
має надавати можливість практики оральної та назальної інтубації, включаючи введення ендотрахеальної трубки, стравохідного обтюратора, трубки з фаринготрахеальним просвітом, ларингеальної маски, стравохідно-шлункової трубки, комбітьюбу; Наявність  
повинен дозволяти відпрацьовувати техніку висування нижньої щелепи, а також практику прийому Селліка та техніки відсмоктування; Наявність  
повинен дозволяти імітувати пульс сонної та променевої артерій; Наявність  
повинен відтворювати реальні звуки кровотоку та дозволяти транслювати звуки через зовнішній динамік; Наявність  
повинен дозволяти вмикати та вимикати не менше 5 фаз Короткова, аускультативний провал, задавати систолічний та діастолічний рівні, швидкість серцебиття, гучність звуку; Наявність  
повинен дозволяти проводити внутрішньовенні вливання, забір крові, внутрішньом’язові ін’єкції в області дельтоподібного м’яза; Наявність  
повинен імітувати реалістичне вкидання крові; Наявність  
повинен дозволяти застосування ручного, напівавтоматичного та автоматичного дефібриляторів; Наявність  
повинен бути сумісний з усіма стандартними брендами і типами дефібриляторів, моніторів; Наявність  
повинен дозволяти відтворювати не менше 17 серцевих ритмів дорослого та не менше 17 серцевих ритмів дитини; Наявність  
повинен дозволяти імітувати кардіостимуляцію; Наявність  
повинен дозволяти контролювати правильність положення рук при серцево-легеневій реанімації, частоту компресій та об’єм повітря, що задувається в легені; Наявність  
повинен дозволяти виводити на цифровий екран значення частоти компресії, глибини компресії, тривалості вентиляції та об’єму вентиляції та зберігати у пам’яті середні значення цих величин; Наявність  
повинен дозволяти друкувати графіки компресії та вентиляції у часовій послідовності та середні величини частоти компресії, глибини компресії, тривалості вентиляції та об’єму вентиляції. Наявність  
Другий елемент:    
  повинен бути виготовлений у розмірах та пропорціях торсу дорослої людини з головою; Наявність  
повинен мати шкіру, виготовлену з безпечних матеріалів; Наявність  
повинен дозволяти затискання ніздрів, реалістичне закидання голови та підняття підборіддя для відкриття дихальних шляхів; Наявність  
повинен мати всі необхідні анатомічні орієнтири для надання серцево-легеневої реанімації, а саме грудну кістку, грудну клітку, яремну ямку та мечовидний відросток; Наявність  
повинен демонструвати підняття грудної клітки при правильній вентиляції легенів; Наявність  
повинен дозволяти контролювати правильність глибини компресії; Наявність  
повинен демонструвати рух крові від серця до мозку; Наявність  
повинен легко чиститись; Наявність  
повинен мати можливість працювати від батарейок та мережі змінного струму; Наявність  
повинен комплектуватися одноразовими дихальними шляхами та багаторазовим знімним обличчям. Наявність  
Третій елемент:    
  повинен бути виготовлений у розмірах, наближених до середніх параметрів торсу дорослої людини з головою, мати реалістичний вигляд та бути реалістичним на дотик; Наявність  
повинен мати всі необхідні анатомічні орієнтири; Наявність  
повинен відтворювати реалістичний нахил голови та автоматичне закриття дихальних шляхів, а також мати можливість затискання ніздрів; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватися у проведенні штучної вентиляції легенів; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватися у проведенні серцево-легеневої реанімації; Наявність  
повинен забезпечувати контроль виконання процедури штучної вентиляції легенів; Наявність  
повинен забезпечувати контроль глибини компресії при виконанні процедури серцево-легеневої реанімації; Наявність  
повинен забезпечувати контроль частоти компресії при виконанні процедури серцево-легеневої реанімації; Наявність  
повинен забезпечувати легкість і швидкість зміни лицевих масок і дихальних шляхів; Наявність  
повинен мати можливість легкого знезараження згідно вимогам СЕС; Наявність  
повинен комплектуватись навчальним тренажером зовнішнього напівавтоматичного дефібрилятора з голосовими підказками з не менше ніж 6 передвстановленими сценаріями; Наявність  
повинен комплектуватись змінними системами дихальних шляхів у кількості не менше 10 шт. Наявність  
повинен входити у комплект у кількості не менше 2 шт. Наявність  
Четвертий елемент:    
  повинен бути виготовлений у розмірах, наближених до середніх параметрів торсу підлітка з головою, мати реалістичний вигляд та бути реалістичним на дотик; Наявність  
повинен мати всі необхідні анатомічні орієнтири; Наявність  
повинен відтворювати реалістичний нахил голови та автоматичне закриття дихальних шляхів, а також мати можливість затискання ніздрів; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватися у проведенні штучної вентиляції легенів; Наявність  
повинен надавати можливість тренуватися у проведенні серцево-легеневої реанімації; Наявність  
повинен забезпечувати контроль виконання процедури штучної вентиляції легенів; Наявність  
повинен забезпечувати контроль глибини компресії при виконанні процедури серцево-легеневої реанімації; Наявність  
повинен забезпечувати контроль частоти компресії при виконанні процедури серцево-легеневої реанімації; Наявність  
повинен забезпечувати легкість і швидкість зміни лицевих масок і дихальних шляхів; Наявність  
повинен мати можливість легкого знезараження згідно вимогам СЕС; Наявність  
повинен комплектуватись змінними системами дихальних шляхів у кількості не менше 10 шт. Наявність  
                 

Додаток 3

до документації конкурсних торгів

Проект

ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

м. ____________                                                                                                              _________ 20____ р.

Донецький національний медичний університет імені М. Горького в особі ректора Юрія Васильовича Думанського, що діє на підставі Статуту, надалі „Покупець”, з однієї сторони, і____________________________, що є резидентом України та має статус платника

(найменування учасника-переможця)

податку на прибуток____________________, в особі ____________________________________, що                                                                                           (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

діє на підставі ______________________________________, надалі Постачальник ”,

     (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

з іншої сторони, разом іменовані надалі „Сторони”, приймаючи до уваги, що „Сторони” правомочні відповідно до установчих документів і чинного законодавства України підписувати та виконувати даний Договір, керуючись чинним законодавством України, що регулює закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

     

      1.1. Предмет договору за кодом Код ДК 016:2010  – 32.99.5 Вироби нші, н. в. і. у. (код ДК 021:2015 – 39294000-9 Демонстраційні апаратура та обладнання) (FA04-5 для навчальних цілей).

      1.2. Постачальник зобов'язується у 2016 році поставити Покупцеві товар,  зазначений в специфікації/-ях (далі –Товар), що додається до Договору і є його невід'ємною/-ими частиною/-ами (далі – Специфікація/-ії), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

      1.3. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації/-ях.

     1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть  бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.5.  Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. Якість Товару

     2.1. Постачальник повинен  поставити   Покупцю  Товар,  передбачений цим Договором,  якість  якого  підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду.

2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна договору становить ________________________________________________ та  включаює ПДВ (__________)

3.2 Умови договору не повинні змінюватися після  підписання договору до  повного виконання   зобов'язань    Сторонами,   крім   випадків  зменшення Сторонами договору ціни договору, та інших випадків, передбачених ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2)зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7)зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

3.3. Учасник гарантує незмінність ціни на поставлений товар з моменту відправлення коштів на поточний рахунок учасника до моменту поставки товару замовнику.

3.4. У випадку зміни (збільшення або зменшення) курсу іноземної валюти (долар США) на два або більше відсотків відносно курсу, який встановлений міжбанком на дату акцепту (___________ 2016 рік), Сторони мають право застосувати наступний порядок корегування ціни за одиницю товару залежно від зміни курсу іноземної валюти в рамках ціни договору:

                    Ц=(К1/К2)*Цт

- К1- курс гривні до долара, встановлений міжбанком на поточний момент;

- К2 - курс гривні до долара, встановлений міжбанком на дату акцепту (_______________ 2016 рік);

- Цт – акцептована ціна пропозиції конкурсних торгів.             

3.5. Зміна курсу іноземної валюти підтверджується даними Національного Банку України, які розміщуються на офіційному сайті НБУ.

3.6. Ціна за одиницю продукції, що розраховується у порядку та на умовах визначених за вищенаведеною формулою, погоджується Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до договору.

3.7. Замовник бере бюджетні зобов’язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом у відповідності до норм Статті 48 Бюджетного кодеку України.

4. Порядок здійснення оплати

     4.1. Розрахунки проводяться шляхом  30% попередньої оплатиПокупцем за Товарпротягом 14  календарних днів з моменту укладання договору,  яка  здійснюється на підставі специфікації та рахунку, наданого Постачальником. Решту суми, що становить 70%, Покупець сплачує протягом 14 календарних днів, з моменту отримання товару, що підтверджується видатковими накладними.

   

5. Поставка Товару

     5.1. Строк поставки, умови та місце поставки Товару, інформація про вантажовідправників і вантажоотримувачів вказується в Специфікації/-ях до цього Договору.

     5.2. Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання Сторонами  акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної.

     5.3. Постачальник письмово повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження Товару шляхом направлення листа.

            5.4. Місце поставки: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 1, поштовий індекс 25015.

6. Права та обов'язки Сторін

     6.1. Покупець зобов'язаний:

- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

- Приймати  поставлений  Товар, у разі відсутності зауважень,  згідно з актом приймання-передачі Товару або видатковою накладною.

     6.2. Покупець має право:

- Достроково розірвати цей Договір у разі  невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірання Договору.

- Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

- Зменшувати обсяг закупівлі  Товару  та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

- Не здійснювати оплату Постачальнику у разі  неналежного  оформлення документів,  необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки (за наявності), підписів тощо).

     6.3. Постачальник зобов'язаний:

Забезпечити  поставку  Товару   у строки, встановлені цим Договором.

Забезпечити  поставку  Товару,    якість  якого  відповідає  умовам,  установленим розділом II цього Договору.

     6.4. Постачальник має право:

Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за поставлений Товар.

На дострокову поставку Товару  за письмовим погодженням Покупця.

     У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник  має право   достроково  розірвати  цей  Договір,  повідомивши  про  це Покупця за 30 днів до дати розірання Договору.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов'язань  за   Договором   Сторони   несуть   відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

      7.2. Товар, що не відповідає комплекту/комплектності та/або  кількості, або/та якості може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника, до його заміни та/або доукомплектації. Постачальник зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 10 днів. Якщо  Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право реалізувати Товар для відшкодування понесених своїх збитків.

      7.3. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його  місцезнаходженням або замінити  неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені Сторонами строки,  але не більше 20 календарних днів з дня отримання повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару.

      7.4. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості  або некомплектного Товару.

      7.5. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого було неповідомлено або не своєчасно повідомлено.

      7.6. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі збитки, що завдані йому таким невиконанням, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

8. Обставини непереборної сили

     8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне  виконання  зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували  під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

     8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом  7  днів  з  моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

     8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органом, на який покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

     8.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленному порядку має право розірвати цей Договір.

    8.5. У разі попередньої оплати Постачальник  повертає  Покупцю  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

9. Вирішення спорів

      9.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.

      9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. Строк дії Договору

     10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками (за наявності) сторін і діє до 31 грудня 2016 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

11. Інші умови

     11.1. Всі доповнення, специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

     11.2. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки  за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

     11.3. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

     11.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

     11.5. У разі зміни  місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платників податків  Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів  про такі зміни. 

     11.6. Договір складений українською мовою в двох  примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу.

12. Місцезнаходження та банківські

реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ
 

 

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

 

Адреса юридична: м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27, 84404

Адреса поштова: 84300, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39.

р____________________в ___________________ 

МФО 820172

код ЄДРПОУ 02010698

ІПН 020106905632

від Постачальника:

від Покупця:

           ____________________ М.П.

          ________________________ М.П.

                       

 

 

            Додаток №________

до Договору №__________ від __________

СПЕЦИФІКАЦІЯ №_____

від «___» ______________ 20__ р.

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

                 

УКТ ЗЕД* вказується якщо товар імпортного походження

  1. Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає  ___________(______________________________________________________________) гривень, у т.ч. ПДВ________ .

2. Ця Специфікація  є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

3. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).

ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:  Покупець:

 

 

    Додаток 4

до документації конкурсних торгів

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів.

 

1. Ціни вказуються із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору на умовах, визначених цією документацією конкурсних торгів.

2. Учасник зазначає ціну пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки у відповідності до умов цієї документації конкурсних торгів, в тому числі транспортні витрати, витрати на страхування, витрати митних процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при імпорті товару та які необхідні для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на Учасника.

3. Учасник повинен чітко зазначити асортимент (який вимагається інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) предмету закупівлі із зазначенням окремо ціни кожної одиниці по асортименту, а також, в разі наявності, складові частини (комплектація) предмету закупівлі.

4. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій для постачання товару та самостійно несе всі витрати, пов’язані з їх отриманням.

5. Якщо ціна пропозиції конкурсних торгів не включає будь-яких витрат Учасника, про які зазначається в цій документації конкурсних торгів, такі витрати покладаються на Учасника.

6. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

7. Усі витрати, що Переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору, враховані в загальній ціні Пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

8. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються Замовником (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.10 №2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані:номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процесі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата___________

Керівник __________________________________________________

підпис

М.П.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…