Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань"

Проект

gerb 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від                             2016 р. №
 
Київ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань».

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 вересня 2016 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Про внесення змін

до Порядку
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Внести до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 (Офіційний вісник України,  2015 р.,  № 73, ст. 2401) такі зміни:

пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Присвоєння вчених звань є визнанням професійних кваліфікацій. Вчене звання професора відповідає дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікаці. Вчені звання доцента і старшого дослідника відповідають восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«Вчене звання професора присвоюється:

1) працівникам вищих навчальних закладів, які:  

мають науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше восьми років або на посадах наукових та науково-педагогічних працівників не менше п’ятнадцяти років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; 

- здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;

- опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, з них не менше трьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;

- підготували доктора (докторів) філософії (кандидата (кандидатів) наук);

2) працівникам вищих навчальних закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук, але які:

- мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук); вчене звання доцента; стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’ятнадцяти років; у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; навчально-методичні праці, у тому числі підручники та навчальні посібники, які використовуються у навчальному процесі;

-       здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;

-       опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;

-         підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук)

3) працівникам наукових установ, які:

- мають науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж роботи на посадах наукових працівників не менше восьми років  або на посадах наукових та науково-педагогічих працівників не менше п’ятнадцяти років;

-здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;

-опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;

-         підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук)

 4) діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, та які:

-       удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»;

- мають вчене звання доцента; стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше восьми років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; значні особисті творчі досягнення; наукові праці у фахових наукових виданнях України або провідних виданнях інших держав;

- особисто підготували не менше п'яти осіб, удостоєних почесних звань України або лауреатів міжнародних чи державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів;

пункт 9 викласти в наступній редакції:

«Вчене звання доцента присвоюється:

 1) працівникам вищих навчальних закладів, які:

- мають науковий ступінь; стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента (професора) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; 

- самостійно розробили науково-методичне забезпечення певної дисципліни (робочу програму, курс лекцій, методичні матеріали до практичних, лабораторних чи семінарських занять та індивідуальної роботи, онлайн-курс  тощо), що викладається не менш як  один рік;

- опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше двох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;

- здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;

2) діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, та які:

- удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор України»;

- мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше восьми років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента (професора) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; значні особисті творчі досягнення;

- особисто підготували не менше трьох лауреатів міжнародних чи державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів;

 у пункті 10 після слова «працівників» додати слова «не менше п’яти років» та слова «сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови, та документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання» вилучити.
Прем'єр-міністрУкраїни                         В.ГРОЙСМАН
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…