Проект рішення Вченої ради щодо імплементації закону України «Про вищу освіту» в ДонНМУ.

Проект рішення

 

Вченої ради Донецького національного медичного університету

 

ім. М. Горького щодо імплементації закону України

 

«Про вищу освіту» в ДонНМУ

 

від 16 квітня 2015р.

 

 

Обговоривши питання щодо імплементації закону «Про вищу освіту» в діяльність ДонНМУ спрямовані наполіпшення організації якісної підготовки медичних і фармацевтичних кадрів, реформування та модернізації системи післядипломної освіти, впровадження європейських стандартів післядипломної освіти, інформатизацію навчального процесу, а також актуальні питання щодо шляхів реформування охорони здоров’я, вчена рада

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

  1. В ДонНМУ здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до професійної діяльності згідно з сучасними стандартами надання медичної допомоги в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу; впроваджувати новітні інноваційні підходи для поліпшення якості підготовки лікарів (провізорів) на післядипломному етапі; формувати мотивацію лікарів (провізорів) до постійного самовдосконалення та безперервного професійного розвитку.

Термін: постійно.

Відповідальні особи: перший проректор,

завідувачі кафедр.

 

  1. Забезпечити участь провідних кафедр у роботі щодо завершення оновлення стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти з урахуванням вимог Закону України від 01 липня 2014р. № 1556 – VII «Про вищу освіту» шляхом подання відповідних пропозицій до МОН та МОЗ України.

Термін: за планом міністерств.

Відповідальні особи: перший проректор,

завідувачі кафедр.

 

  1. Завідувачам кафедр терапії, хірургії та травматології забезпечити в навчальних планах практичну підготовку лікарів з питань надання невідкладної та медико-психологічної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій. Забезпечити організацію внесення відповідних змін до діючих навчальних програм.

Термін: до вересня 2015 р.

 

  1. На факультеті інтернатури та післядипломної освіти організувати дистанційну форму навчання, ґрунтуючись на положеннях наказу МОН України від 25.04.2013 № 466, створивши центр дистанційної освіти з метою забезпечення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників відповідно до потреб закладів охорони здоров'я.

Термін: до жовтня 2015 р.

Відповідальні особи: перший проректор,

завідувачі відповідних кафедр.

 

  1. Забезпечити розширення тематики курсів удосконалення з актуальних питань медицини; стимулювати участь слухачів у майстер-класах, on-line семінарах, відео консультаціях та науково-практичних конференціях.

Термін: до жовтня 2015 р.

Відповідальні особи: перший проректор,

завідувачі відповідних кафедр.

 

  1. Створити освітній портал та удосконалювати наповненість Інтернет-ресурсів. Розширювати можливості доступу лікарів до високоякісної післядипломної освіти, забезпечувати контроль ефективності післядипломного навчання; формувати передумови для опанування слухачами навичок самостійної роботи, реалізовувати інновації у підготовці та атестації педагогічних кадрів для системи післядипломної освіти.

Термін: до жовтня 2015 р.

Відповідальні особи: перший проректор,

завідувачі відповідних кафедр.

 

  1. Забезпечити виконання Рішення Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров'я від 11.01.2012 № 109 щодо організації та проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та морально-естетичне виховання студентів та лікарів-інтернів. Проводити роботу щодо пропаганди здорового способу життя, волонтерської та благодійної діяльності.

Термін: за окремим планом.

Відповідальні особи: декани,

органи студентського самоврядування.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…