Підсумки засідання Вченої ради ДонНМУ 30.06.2015 року

30 ЧЕРВНЯ 2015 р. відбулося засідання Вченої ради університету. На засіданні були підведені підсумки випускних державних іспитів у 2014-2015 навчальному році.

Голови ДЕК та декани факультетів відзначили високий рівень підготовки випускників 2015 року.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор П.Г.Кондратенко доповів про організацію навчального процесу в 2015-2016 навчальному році.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, професора П.Г.Кондратенко Вчена рада

УХВАЛЮЯЄ

1. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника складає 600 годин.

2. Норма навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника:

- завідувач кафедри, професор - 450 годин

- завідувач кафедри, доцент - 480 годин

- професор кафедри - 500 годин

- доцент кафедри - 550 годин

- асистент, старший викладач, викладач - 600 годин

3. «Положення про організацію освітнього процесу у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького» зі змінами та доповненнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

4. Робочі навчальні плани підготовки в Університеті фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації:

- «Лікар» за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія» для студентів, які перейшли на 2-6 курси;

- «Лікар» за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія» для студентів, які вступили до Університету на 1 курс у 2015 р.;

- «Лікар» за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» для студентів 2-6 курсів;

- «Провізор» за спеціальністю 7.12020101  «Фармація» для студентів, які перейшли на 2-5 курси;

- «Провізор» за спеціальністю 7.12020101  «Фармація» для студентів, які вступили до Університету на 1 курс у 2015 р.;

- «Провізор» за спеціальністю 7.12020101  «Фармація» для студентів, які навчаються за заочною формою навчання.

5. При розробці робочих навчальних програм з дисциплін: «внутрішня медицина», «хірургія, дитяча хірургія», «травматологія та ортопедія», «нейрохірургія», «епідеміологія» (5 рік навчання), «гігієна та екологія» (3 рік навчання) особливу увагу необхідно приділити питанням військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій.

Термін виконання – до 15 липня 2015 р.

Відповідальні – завідувачи профільними кафедрами, голови методичних комісій, перший проректор

6. При складанні розкладу навчальних занять в Університеті використовувати таки підходи:

-​ модульно-цикловий принцип складання розкладу навчальних занять на усіх курсах та на усіх факультетах, що є більш перспективним та ефективним;

-​ «стрічковий» принцип складання розкладу навчальних занять використовується на 1 - 2 курсах, а модульно-цикловий принцип - на 3 – 6 курсах.

Термін виконання – до 15 серпня 2015 р.

Відповідальні – навчальний відділ, перший проректор

7. Розробити робочу навчальну програму з дисциплін «внутрішня медицина», «педіатрія», «хірургія», «акушерство і гінекологія» для студентів 4-6 курсів, яка повинна передбачати вивчення найбільш поширених захворювань відповідно до ОКХ і ОПП за синдромним або органним принципом. Програма повинна передбачати структуризацію дисциплін на змістові модулі, ротація яких протягом вивчення дисципліни не допускається.

Термін виконання – до 15 липня 2015 р.

Відповідальні – завідувачи профільними кафедрами, голови методичних комісій, перший проректор

8. Розробити та надати на затвердження у встановленому порядку типові робочі програми з навчальних дисциплін для організації навчального процесу на 1-6 курсах медичного, 1-5 курсах стоматологічного та фармацевтичного факультетів відповідно до затверджених МОЗ України навчальних планів, зазначених в п. 3 цього рішення.

Термін виконання – до 15 липня 2015 р.

Відповідальні – завідувачи кафедрами, голови методичних комісій, перший проректор

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи професора П.Г.Кондратенка.

Голова Вченої ради ДНМУ ім. М.Горького,

чл.-кор. НАМН України, професор Ю.В. Думанський

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…