Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 22 жовтня 2015 року.

Рішення

Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 22 жовтня 2015 року.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи ДонНМУ ім. М. Горького професора Веселого С.В. "Про підсумки набору в аспірантуру, клінічну ординатуру, магістратуру у 2015 р. та атестацію аспірантів. Затвердження плану НДР на 2015-16 н.р.", Вчена рада університету

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ:

1.1. При формуванні плану прийому до аспірантури змістити акценти на підготовку науково-педагогічних кадрів медико-біологічного профілю, досягнувши в 2016 році частку таких аспірантів до 30%.

Термін виконання - до 01.12.2016 р.

1.2. При прийомі до аспірантури і при працевлаштуванні (конкурсному відборі) на клінічні кафедри віддавати перевагу претендентам, які пройшли навчання в клінічній ординатурі.

Термін виконання - постійно.

1.3. Оптимізувати програми навчання в аспірантурі, докторантурі, магістратурі, клінічній ординатурі з урахуванням нових умов фінансування і переходу на підготовку всіх наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру.

Термін виконання – до 01.09.2016 р.

1.4. Забезпечити планування комплексних міжкафедральних та міжуніверситетських НДР. Активно розвивати наукове співробітництво з науково-дослідними та науково-освітніми установами України та країн ЄС. В рамках запланованих НДР передбачити виконання дисертаційних робіт, набір в аспірантуру, докторантуру, магістратуру та клінічну ординатуру.

Термін виконання – до 01.10.2016 р.

2. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

2.1. В кошторисах університету передбачати кошти на зміцнення матеріальної бази та здійснення наукової діяльності кафедр, що займаються контрактною підготовкою аспірантів, докторантів та клінічних ординаторів, у розмірі 50% від відповідних сум, що надійшли на рахунок університету.

Термін виконання - до 15.12.2016 р.

2.2. Забезпечити складання кошторисів витрат на здійснення наукової діяльності в розрізі кожної запланованої бюджетної НДР і щорічний контроль їх виконання.

Термін виконання - постійно.

3. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

3.1. Здійснювати щорічний відбір резерву з числа найкращих студентів для вступу в аспірантуру, магістратуру та клінічну ординатуру.

Термін виконання - постійно.

3.2. Забезпечити своєчасне планування дисертаційних робіт і представлення матеріалів на розгляд Вченої ради.

3.3. Рівномірно розподіляти серед співробітників кафедри обов'язки з керівництва дисертаційними роботами (між професорами та докторами наук), магістрами та клінічними ординаторами (між доцентами кафедри).

Термін виконання - постійно.

3.4. Забезпечити контроль за своєчасною здачею кандидатських іспитів аспірантами та пошукувачами.

Термін виконання - постійно.

3.5. Брати активну участь у виконанні ініціативних НДР, забезпечити максимальне залучення співробітників кафедр, студентів та працівників практичної охорони здоров'я.

Термін виконання - постійно.

4. КАНЦЕЛЯРІЇ довести Рішення Вченої ради до відома відповідальних виконавців.

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Вченої ради, ректора ДонНМУ ім. М. Горького, чл.-кор. НАМН України, професора Ю.В.Думанського.

Голова Вченої ради, ректор ДонНМУ,

чл.-кор. НАМН України,

професор Ю.В. Думанський

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…