«Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015 році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році»

Рішення Вченої ради «Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015 році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році»

РІШЕННЯ
Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015 році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної (лікувальної) роботи ДонНМУ ім. М. Горького доцента Петряєвої О. Б. «Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015 році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році»

Вчена рада постановляє:

1. Проректору з науково-педагогічної (лікувальної) роботи (доценту Петряєвій О. Б.)

1.1. Забезпечити координацію роботи та організацію систематичного контролю за реалізацією основних напрямків лікувальної діяльності університету.

1.3. Підготувати пропозиції по можливості передислокації клінічних кафедр, які ведуть підготовку інтернів, в західну та південну зони регіону.

1.4. Організувати роботу по залученню міжнародних коштів та написання міні-грантів для придбання необхідного медичного обладнання.

1.5. Підготувати пропозиції по закріпленню співробітників клінічних кафедр за ЛПЗ, «проблемними» територіями з урахуванням рівня захворюваності, інвалідності та смертності від окремих хвороб.

1.6. Забезпечити планування лікувальної роботи клінічних кафедр на підставі аналізу показників стану здоров′я населення регіону.

1.7. Організувати контроль за виконанням графіку консультацій в ЛПЗ в північній та південній зонах регіону.

1.8. Залучати до участі в науково-практичних конференціях обласних фахівців, спеціалістів провідних НДІ України та фахівців МОЗ.

1.9. Розробити та забезпечити контроль за проведенням тренінгів з практикуючими лікарями з використанням симуляційного обладнання.

1.10. Активізувати роботу клінічних кафедр по підготовці та впровадженню методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

1.11. Забезпечити впровадження нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включення їх у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України.

1.12. Організувати та забезпечити проведення ефективної кадрової політики з урахуванням потреб області в висококваліфікованих фахівцях шляхом своєчасної роботи по підготовці лікарів в інтернатурі, курсах спеціалізації, ПАЦ.

1.13. Протягом ІІ-ІІІ кварталів 2016 року провести ретельну перевірку організації лікувальної роботи клінічних кафедр, про результати перевірок регулярно доповідати на засіданнях Вченої ради.

1.14. Забезпечити ефективне співробітництво з галуззю охорони здоров′я. Термін виконання – постійно

2. Директору університетської клініки – НДІ травматології та ортопедії (професору Климовицькому В. Г.):

2.1. Продовжити роботу по оснащенню університетської клініки сучасним обладнанням.

2.2. Забезпечити застосування нових технологій, сучасних методик діагностики та лікування хворих та травмованих.

2.3. Організувати та проводити консультативно-лікувальну роботу.

2.4. Забезпечити контроль за ефективною роботою ліжкового фонду, використанням коштів, медичного обладнання та лікарських засобів.

2.5. Організувати та провести міжнародну науково-практичну конференцію з актуальних питань травматології та ортопедії, надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.

2.6. Активізувати роботу по підготовці та публікації методичних рекомендацій та інформаційних листів, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.

Термін виконання – постійно

3. Завідуючим клінічними кафедрами:

3.1. Забезпечити якісне надання лікувально-діагностичної допомоги населенню області.

3.2. Посилити роботу по збільшенню обсягів різних видів лікувально-консультативної допомоги, у тому числі використовуючи виїзні форми роботи.

3.3. Продовжити сумісно з галуззю охорони здоров′я проведення науково-практичних конференцій, виїзних циклів, тренінгів.

3.4. Забезпечити планування лікувальної роботи з урахуванням потреб регіону, стану здоров′я населення.

3.5. Своєчасно надавати лікувальному відділу квартальні звіти співробітників кафедр з проведеної лікувальної роботи та інформацію про проведені науково-практичні конференції.

3.6. Подовжити підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу та своєчасне проходження атестацій співробітниками кафедр.

3.7. Приймати участь у проведенні «Дня фахівців», атестації лікарів та акредитації ЛПЗ.

3.8. Забезпечити підготовку та публікацію методичних рекомендацій, інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи та включення їх до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.

3.9. Активізувати роботу співробітників університету по популяризації медичних знань на радіо, телебаченні, в ЗМІ.

Термін виконання – постійно

Контроль за виконанням рішення засідання Вченої ради залишити за ректором ДонНМУ,чл.-кор. НАМН України, професором Думанським Ю. В.

Голова Вченої ради ДонНМУ,

чл.-кор. НАМН України,                                                                                               професор Думанський Ю. В.

Вчений секретар,                                                                                                       доцент Богатирьова О. В.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…