Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 7.12.2016 р.

Рішення
Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 7 грудня 2016 року.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи ДонНМУ ім. М. Горького "Про підсумки науково-дослідницької роботи колективу університету у 2016 р. та перспективи розвитку всіх напрямків цієї діяльності", Вчена рада університету зазначає, що в цілому запланований обсяг науково-дослідної роботи на 2016 рік виконаний.

Організація наукової діяльності була спрямована на підвищення рівня медичної науки для оптимізації профілактики, діагностики та лікування поширених захворювань, збереження і зміцнення здоров'я нації. У 2016 році в Донецькому національному медичному університеті за рахунок коштів загального фонду Держбюджету виконувались 3 прикладні НДР.

На 2017 рік у нашому університеті заплановано 4 НДР за ініціативною тематикою, що будуть спрямовані на виконання пріоритетних для сфери охорони здоров'я наукових досліджень.

У процесі аналізу підсумків НДР виявлені наступні проблеми: обмежене фінансування; нераціональне використання кадрових і технологічних ресурсів; низька економічна ефективність результатів НДР.

У 2016 році нашим Університетом було отримано 31 патентів на винахід, опубліковано 17 монографій, у тому числі 15 монографій видано в Україні і 2 - поза Україною. У загальній кількості видано 266 журнальних статей, з них 248 статей видано в Україні, 10 статей видано в країнах СНД і 8 статей видано за кордоном.

У теперішній час в нашому університеті видаються 7 журналів.

1. Український журнал хірургії. Головний редактор – професор П. Г. Кондратенко.

2. Травма. Головний редактор В. Г. Климовицький.

3. Дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва. Головний редактор – Р. Ф. Айзятулов.

4. Вісник клубу панкреатологів. Головний редактор – професор Губергріц Н. Б., засновники – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького і Украінський Клуб панкреатологів.

5. Архів офтальмології України. Головний редактор – професор С. О. Риков, засновники – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького та Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

6. "Здоровье ребенка". Головний редактор – професор О. Є. Абатуров, засновники – "Видавничій Дім Заславський" та Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

7. Міжнародний неврологічний журнал. Головний редактор професор С. К. Євтушенко, засновники – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Харківська медична академія післядипломної освіти та гр. України О. Ю. Заславський.

У 2016 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад відбулися захисти 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук і 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

19-20 травня 2016 року у ДонНМУ пройшов 78-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених “Медицина XXI сторіччя”. На конгресі доповідали 86 студентів та молодих вчених, серед яких 12 доповідачей із інших вишів та країн. Доповідачів було нагороджено 33 дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню. Вперше на конгресі був проведений загальносекційний конкурс, дипломанти якого презентували свої науково-дослідницькі роботи на пленарному засіданні та отримали грошові премії від керівництва університету.

У дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus, щодо рейтингу вищих навчальних закладів України за загальною сумою окремих показників, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького у 2015-2016 рр. займає почесне загальне 7 місце, та перше місце серед вищих медичних навчальних закладів України.

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати наукову діяльність університету у 2016 році задовільною.

2. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ:

2.1. Забезпечити участь усіх кафедр університету у виконанні планових мультидисциплінарних науково-дослідних роботах (НДР).

Термін: виконання - протягом року.

2.2. Використовувати програмно-цільове фінансування ініціативних планових науково-дослідних робіт.

Термін виконання - протягом року.

2.3. Контролювати виконання локального нормативного документа "Положення про порядок ведення первинної документації наукових досліджень".

Термін виконання - постійно.

2.4. Забезпечити об'єктивний відбір студентських наукових робіт для участі у всеукраїнських (міжнародних) конкурсах.

Термін виконання - протягом року.

2.5. Забезпечити відкритий доступ до авторефератів дисертацій, які прийняті до офіційного захисту в спеціалізованих вчених радах університету.

Термін виконання - протягом року.

2.6. Стимулювати участь співробітників університету в міжнародних наукових асоціаціях і форумах.

Термін виконання - протягом року.

2.7. Впровадити в роботу програму "Антиплагіат".

Термін виконання - постійно.

2.8. Поновити випуск «Збірника наукових праць».

Термін виконання – І квартал 2017 року.

3. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

3.1. Забезпечити накопичення та відновлення матеріально-технічної наукової та лабораторної бази.

Термін виконання - постійно.

3.2. Забезпечити популяризацію та маркетинг власних наукових досягнень і результатів.

Термін виконання - постійно.
4. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

4.1. Максимально сприяти міжнародним науковим зв'язкам і міжнародним науковим проектам.

Термін виконання - постійно.

4.2. Максимально сприяти співробітництву з науковими установами, іншими вищими навчальними закладами і органами державної та місцевої влади.

Термін виконання - постійно.

4.3. Максимально використовувати залучення на роботу власних випускників. Термін виконання – протягом 2017 р.

4.4. Забезпечити контроль за своєчасною здачею кандидатських іспитів аспірантами.

Термін виконання - постійно.

4.5. Брати активну участь у виконанні ініціативних НДР, забезпечити максимальне залучення співробітників кафедр, студентів та працівників практичної охорони здоров'я.

Термін виконання - постійно.

5. КАНЦЕЛЯРІЇ:

Довести Рішення Вченої ради до відома відповідальних виконавців.

6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Вченої ради, ректора ДонНМУ, чл.-кор. НАМН України, професора Ю. В. Думанського.

Голова Вченої ради
ректор ДонНМУ ім. М. Горького,
чл.-кор. НАМН України, професор Ю. В. Думанський

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…