Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету від 17.03.2017 р.

РІШЕННЯ

Вченої ради Донецького національного медичного

Університету від 17.03.2017року

 

«Аналіз лікувальної роботи клінічних кафедр ДНМУ за 2016 рік. Стратегія розвитку та перспективи співробітництва з галуззю охорони здоров’я у 2017 році»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДНМУ доцента Петряєвої О.Б. «Аналіз лікувальної роботи клінічних кафедр ДНМУ за 2016 рік. Стратегія розвитку та перспективи співробітництва з галуззю охорони здоров’я у 2017 році» Вчена рада постановляє:

 • 1  Проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи (доценту Петряєвій О.Б.)
  • 1.1  Забезпечити координацію роботи та організацію систематичного контролю за реалізацією основних напрямків лікувальної діяльності університету.
  • 1.2  Забезпечити участь у виконанні національних та регіональних медичних програм співробітників клінічних кафедр університету.
  • 1.3  Підготувати пропозиції по можливості розширення клінічних баз в південній зоні, визначити лікувальні заклади для розташування клінічних кафедр та створення Центру фізичної та психологічної реабілітації (м. Маріуполь).
  • 1.4  Забезпечити планування лікувальної роботи клінічних кафедр з урахуванням державної політики в галузі охорони здоров’я та на підставі аналізу показників стану здоров’я населення регіону.
  • 1.5  Залучати до участі в науково-практичних конференціях обласних фахівців, спеціалістів провідних НДІ України та фахівців МОЗ.
  • 1.6  Розробити та забезпечити контроль за проведенням тренінгів з практикуючими лікарями з використанням симуляційного обладнання.
  • 1.7  Активізувати роботу клінічних кафедр по підготовці та впровадженню методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
  • 1.8  Забезпечити впровадження нововведень у лікувально-діагностичну та профілактичну роботу, включення їх у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України.
  • 1.9  Організувати та забезпечити проведення ефективної кадрової політики з урахуванням потреб області в висококваліфікованих фахівцях шляхом своєчасної роботи по підготовці лікарів в інтернатурі, курсах спеціалізації, ПАЦ.
  • 1.10  Забезпечити ефективне співробітництво з галуззю охорони здоров′я. Розробити алгоритми співпраці з департаментом охорони здоров’я ОДА, міськими та районними відділеннями охорони здоров’я, ЛПЗ.

                                     Термін виконання – постійно

 • 2  Директору університетської клініки – НДІ травматології та ортопедії (професору Климовицькому В.Г.):
  • 2.1  Продовжити роботу по оснащенню університетської клініки сучасним обладнанням за рахунок залучення позабюджетних коштів.
  • 2.2  Забезпечити застосування нових технологій, сучасних методик діагностики та лікування хворих та травмованих.
  • 2.3  Організувати та проводити консультативно-лікувальну роботу.
  • 2.4  Забезпечити контроль за ефективною роботою ліжкового фонду, використанням коштів, медичного обладнання та лікарських засобів.
  • 2.5  Організувати та провести науково-практичну конференцію з актуальних питань травматології та ортопедії.
  • 2.6  Активізувати роботу по підготовці та публікації методичних рекомендацій та інформаційних листів, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.

                                        Термін виконання – постійно

 • Завідуючим клінічними кафедрами:
  • 3.1  Забезпечити якісне надання лікувально-консультативної допомоги населенню області.
  • 3.1  Продовжити сумісно з галуззю охорони здоров′я проведення науково-практичних конференцій, виїзних циклів, тренінгів.
  • 3.2  Забезпечити планування лікувальної роботи з урахуванням потреб регіону, стану здоров′я населення.
  • 3.3  Своєчасно надавати лікувальному відділу звіти співробітників кафедр з проведеної лікувальної роботи та інформацію про проведені науково-практичні конференції.
  • 3.4  Подовжити підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу та своєчасне проходження атестацій співробітниками кафедр.
  • 3.5  Приймати участь у проведенні «Дня фахівців», атестації лікарів та акредитації ЛПЗ.
  • 3.6  Забезпечити підготовку та публікацію методичних рекомендацій, інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи та включення їх до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.
  • 3.7  Активізувати роботу співробітників університету по популяризації медичних знань на радіо, телебаченні, в ЗМІ.

                                         Термін виконання – постійно

Контроль за виконанням рішення засідання Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДНМУ, доцента Петряєву О.Б.

Голова Вченої ради ДНМУ,

чл.-кор. НАМН України, професор                                          Думанський Ю.В.

Вчений секретар                                                                         Богатирьова О.В.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…