Рішення Вченої ради від 26 березня 2018 року

  РІШЕННЯ

Вченої ради Донецького національного медичного університету

«Підсумки лікувальної діяльності ДНМУ за 2017 рік. Перспективи професійної співпраці університету та системи охорони здоров’я»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДНМУ, доцента Петряєвої О. Б. «Підсумки лікувальної діяльності ДНМУ за 2017 рік. Перспективи професійної співпраці університету та системи охорони здоров’я»

Вчена рада постановляє:

 1. Проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи (доценту Петряєвій О. Б.)
 2. Підготувати пропозиції та провести роботу з укладання договорів про співпрацю з закладами охорони здоров’я міст Маріуполь та Кропивницький.
 3. Забезпечити моніторинг та щоквартальний аналіз лікувальної діяльності клінічних кафедр за основними напрямками роботи.
 4. Внести корективи в форму щомісячних звітів клінічних кафедр про проведену лікувальну роботу.
 5. Забезпечити планування лікувальної роботи клінічних кафедр з урахуванням потреб регіону та стану здоров’я населення, основних напрямків медичної реформи.
 6. Сумісно з департаментом охорони здоров’я розглянути питання створення тренінгового центру та організації проведення тренінгів з практикуючими лікарями.
 7. Сумісно з кафедрою організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни (Лобас В. М.) підготувати пропозиції щодо організації підготовки менеджерів системи управління охороною здоров’я.
 8. Надати пропозиції по формуванню та застосуванню мотиваційної системи заохочення професорсько-викладацького складу університету.

Термін виконання – постійно

 1. Директору університетської клініки – НДІ травматології та ортопедії (професору Климовицькому В. Г.):
 2. Забезпечити моніторинг та контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, використовуючи можливості залучення позабюджетних коштів, допомоги громадських неурядових організацій та благодійних фондів.
 3. Проводити щоденний контроль за ефективною роботою ліжкового фонду, медичного обладнання та лікарських засобів.
 4. Забезпечити розробку та впровадження в лікувальну діяльність нових технологій сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації.
 5. Активізувати проведення консультацій населення з використанням дистанційних форм та роботи в онлайн-режимі.
 6. Розпочати регулярну науково-методичну роботу:
 • розробити план та забезпечити проведення днів фахівця на базі університетської клініки – НДІ ТО;
 • провести цикл науково-практичних конференцій та тренінгів для практикуючих лікарів.

Термін виконання – постійно

 1. Завідуючим клінічними кафедрами:
 2. Забезпечити якісне надання лікувально-консультативної допомоги населенню області.
 3. Забезпечити планування лікувальної роботи з урахуванням стратегії розвитку університету, потреб регіону, стану здоров’я населення та основних напрямків медичної реформи.
 4. Забезпечити своєчасне подання щомісячних звітів про проведену лікувальну роботу за новими формами.
 5. Розширити та диверсифікувати надання консультативної допомоги населенню з використанням різноманітних видів в режимі реального часу та онлайн-режимі.
 6. Подовжити проведення науково-практичних конференцій по актуальним питанням діагностики, лікування та профілактики.
 7. Брати участь у проведенні «Дня фахівців», атестації лікарів та акредитації ЛПЗ.
 8. Активізувати роботу з інтеграції університету в міжнародну спільноту.

Термін виконання – постійно

Контроль за виконанням рішення Вченої ради залишити за в. о. ректора ДНМУ, д.мед.н., професором Кондратенком П. Г.

Голова Вченої ради ДНМУ,

чл.-кор. НАМН України, професор                                              Ю. В. Думанський

Вчений секретар, доцент                                                     О. В. Богатирьова

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…