МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Міністерства освіти і науки,
 молоді та спорту України
 14.09.2011 N 1059
 ( z1169-11 )

 Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
 10 жовтня 2011 р.
 за N 1170/19908
 

  ПОЛОЖЕННЯ
 про спеціалізовану вчену раду
 

 I. Загальні положення

 1.1. Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється
МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади,
наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні
наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів
вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої
влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові
установи, національних академій наук, а також вищих навчальних
закладів та наукових установ, що належать до сфери управління
МОНмолодьспорту.

 МОНмолодьспорт приймає до розгляду клопотання про утворення
спеціалізованих вчених рад з наданням права присудження наукових
ступенів лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у
клопотанні зазначені наукові спеціальності, за якими передбачено
присудження наукових ступенів у кількох галузях науки. МЕДИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1.    Актуальні питання медичної науки та практики (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України), 30.06.04.
2.    Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України), 10.11.99.
3.    Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99.
4.    Актуальні проблеми нефрології. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), 09.06.99.
5.    Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации. (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова, м. Ялта), 09.06.99.
6.    Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), 09.06.99.
7.    Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Медицина, 12.06.02.
8.    Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ України), 10.11.99.
9.    Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові), 09.06.99.
10.    Гигиена населенных мест. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України), 09.06.99.
11.    Гігієна праці (Інститут медицини праці Міністерства охорони здоров’я України, АМН України), 09.02.00.
12.    Дитячі інфекції. (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського), 09.06.99.
13.    Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л. Шупика. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), 09.06.99.
14.    Кибернетика и вычислительная техника (НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України), з медичної інформатики і кібернетики, 13.02.08.
15.    Медико-социальные проблемы семьи. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.
16.    Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”, 09.06.99.
17.    Питання експериментальної та клінічної медицини (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України), 10.12.03.
18.    Проблеми військової охорони здоров’я. (Українська військово-медична академія), 09.06.99.
19.    Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99.
20.    Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини, АМН України), 09.02.00.
21.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України), 10.12.03.
22.    Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических  наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний   університет ім. С.І. Георгієвського), 09.06.99.
23.    Променева діагностика, променева терапія. (Український НДІ онкології та радіології МОЗ України, м. Київ), 09.06.99.
24.    Серцево-судинна хірургія. (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, м. Київ), 09.06.99.
25.    Современные аспекты военной медицины. (Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м. Київ), 09.06.99.

ЖУРНАЛИ

1.    Biomedical and biosocial anthropology (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Міжнародна Академія Інтегративної Антропології), 30.06.04.
2.    Агапіт (Національний музей медицини України), 14.11.01.
3.    Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, 12.06.02.
4.    Актуальні проблеми транспортної медицини (ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України), 18.01.07.
5.    Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.
6.    Архів клінічної медицини (Івано-Франківська державна медична академія), 10.12.03.
7.    Архів психіатрії. (Український НДІ соціальної та судової психіатрії, м. Київ), 09.06.99.
8.    Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України), 12.06.02.
9.    Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), 09.06.99.
10.    Буковинський медичний вісник. (Буковинська державна медична академія, м. Чернівці), 09.06.99.
11.    Бюлетень української асоціації нейрохірургів. (Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, м. Київ), 09.06.99.
12.    Вестник гигиены и эпидемиологии. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.
13.    Вестник физиотерапии и  курортологии.  (Кримський медичний університет, м. Сімферополь), 09.06.99.
14.    Військова медицина України (Українська військово-медична академія України, Міністерство оборони України), 14.11.01.
15.    Вісник Вінницького державного медичного університету, 09.06.99.
16.    Вісник Вінницького національного медичного університету, 10.12.03.
17.    Вісник морської медицини. (ДП "Український НДІ морської медицини", м. Одеса), 09.06.99.
18.    Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова), 09.06.99.
19.    Вісник наукових досліджень (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського), 08.09.99.
20.    Вісник невідкладної і відновної медицини (Інститут невідкладної і відновної хірургії АМН України), 14.11.01.
21.    Вісник ортопедії, травматології та протезування (Український НДІ травматології та ортопедії МОЗ України, Українська асоціація ортопедів-травматологів, Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії), 11.10.00.
22.    Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія), 11.10.00.
23.    Вісник психіатрії та психофармакотерапії (Одеський держаний медичний університет МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеська обласна асоціація психіатрії), 30.06.04.
24.    Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. (Український інститут громадського здоров’я, м. Київ), 09.06.99.
25.    Вісник стоматології. (Одеський НДІ стоматології), 09.06.99.
26.    Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина, 09.02.00.
27.    Вісник фармації. (Українська фармацевтична академія, м. Харків)., 09.06.99.
28.    Галицький лікарський вісник. (Івано-Франківська державна медична академія), 09.06.99.
29.    Дентальні технології (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Інститут стоматології АМН України, ТОВ “Дентальні технології”), 14.09.06.
30.    Дерматология, косметология, сексопатология. (Дніпропетровська державна медична академія), 09.06.99.
31.    Довкілля і здоров’я. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, м. Київ), 09.06.99.
32.    Доповіді Національної академії наук України (Президія НАН України), 09.02.00.
33.    Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет), 10.12.03.
34.    Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет), 09.06.99.
35.    Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет), 09.06.99.
36.    Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ), 09.06.99.
37.    Журнал Академії медичних наук України, 09.06.99.
38.    Журнал вушних, носових і горлових хвороб. (Київський НДІ отоларингології), 09.06.99.
39.    Журнал дерматовенерології і косметології ім. М.О. Торсуєва, 15.01.03.
40.    Журнал дерматологии и венерологии. (Український НДІ дерматології та венерології, м. Харків), 09.06.99.
41.    Журнал психиатрии и медицинской психологии. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.
42.    Запорожский медицинский журнал (Запорізький державний медичний університет, ТОВ "Ледум"), 14.11.01.
43.    Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського), 09.03.06.
44.    Здоровье женщины (Інститут педіатрії акушерства і гінекології АМН України, ТОВ "Експерт ЛТД"), 15.01.03.
45.    Здоровье женщины (Український інститут громадського здоров’я МОЗ України, ТОВ "Експерт ЛТД"), 09.03.06.
46.    Здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ТОВ "Експериментальні психологічні розробки"), 14.11.01.
47.    Здоровье мужчины (Інститут урології АМН України, Видавничий центр і РА "Професіонал"), 15.01.03.
48.    Імунологія та алергологія.  (Інститут урології та нефрології АМН України), 09.06.99.
49.    Інтегративна антропологія (Одеський державний медичний університет МОЗ України), 08.06.05.
50.    Інфекційні хвороби. (Тернопільська державна медична академія), 09.06.99.
51.    Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Буковинська державна медична академія МОЗ України), 10.12.03.
52.    Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України), 10.12.03.
53.    Клиническая информатика и телемедицина (Громадська організація “Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина”, Товариство з обмеженою відповідальністю „Інститут медичної інформатики і телемедицини”) 13.02.08
54.    Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України), 10.12.03.
55.    Клінічна фармація. (Українська фармацевтична академія, м. Харків), 09.06.99.
56.    Клінічна хірургія (Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України), 10.11.99.
57.    Кримський терапевтичний журнал (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України), 08.06.05.
58.    Кровообіг та гемостаз (Інститут геронтології АМН України, Українська Асоціація «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення»), 30.06.04.
59.    Лабораторная диагностика. (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського), 09.06.99.
60.    Лікарська практика (Харківський державний медичний університет, ТОВ «Озон-Інвест»), 30.06.04.
61.    Лікарська справа. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), 09.06.99.
62.    Ліки України. (Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості ), 09.06.99.
63.    Ліки. (Інститут фармакології та токсикології АМН України), 09.06.99.-2007
64.    Лікування та діагностика. (АМН України), 09.06.99.
65.    Літопис травматології та ортопедії (МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів), 11.04.01.
66.    Львівський медичний часопис (АСТА МЕDІСА LЕОРОLІЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького), 09.06.99.
67.    Медицина і… (Харківське медичне товариство, Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України, “Крокус”), 08.06.05.
68.    Медицина сьогодні і завтра (м. Харків), 09.02.00.
69.    Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. (Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса), 09.06.99.
70.    Медична гідрологія та реабілітація (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, ЗАТ “Трускавецькурорт”), 08.06.05.
71.    Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського), 14.11.01.
72.    Медична психологія (Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство), 18.01.07.
73.    Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ), 09.06.99.
74.    Медичні перспективи. (Дніпропетровська державна медична академія), 09.06.99.
75.    Медицина транспорту України (Міністерство транспорту та зв’язків України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Укрзалізниця, ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”), 18.01.07.
76.    Международный медицинский журнал (м. Харків), 09.02.00.
77.    Міжнародний журнал радіаційної медицини (Асоціація «Лікарі Чорнобиля»), 30.06.04.
78.    Міжнародний медичний журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство), 09.06.99, 10.12.03.
79.    Мікробіологічний журнал. (Інститут    мікробіології та вірусології ім.  Д.К. Заболотного НАН України), 09.06.99.
80.    Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 04.07.06.
81.    Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти (Донецький державний медичний університет ім. М.Горького), 14.06.2007.
82.    Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), 09.06.99.
83.     Новини стоматології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ТОВ „Галдент”) 21.05.08.
84.    Новоутворення. (Донецький обласний протипухлинний центр).02.07.08
85.    Одеський  медичний  журнал.  (Одеський  державний  медичний університет), 09.06.99.
86.    Онкология. (Інститут експериментальної патології,  онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України), 09.06.99.
87.    Ортопедия, травматология и протезирование. (Харківський НДІ ортопедії та травматології), 09.06.99.
88.    Офтальмологічний журнал. (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України), 09.06.99.
89.    Охорона здоров’я України (МОЗ України, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи), 14.11.01.
90.    Патологія (Запорізький державний медичний університет, МОЗ України, Асоціація патологів України), 19.01.06.
91.    Педіатрія, акушерство та гінекологія. (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України), 09.06.99.
92.    Перинатологія та педіатрія (м. Київ), 09.02.00.
93.    Пластична і реконструктивна хірургія (АМН України, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація “Пластична хірургія України”), 08.06.05.
94.    Практична медицина (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, ПП "ПМ"), 14.11.01.
95.    Проблеми екології та медицини (Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук національного прогресу), 13.12.00.
96.    Проблеми ендокринної патології (Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я Данилевського АМН України), 11.06.03.
97.    Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Фоліо-принт"), 14.11.01.-13.02.08.
98.    Проблеми остеології. (Інститут геронтології АМН України), 09.06.99.
99.    Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), 30.06.04.
100.    Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України), 10.11.99.
101.    Проблемы старения и долголетия. (Інститут геронтології АМН України), 09.06.99.
102.    Проблеми сучасної медичної науки і освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти, Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво ФОЛІО”) 13.02.08.
103.    Променева діагностика, променева терапія (“Інформаційно-видавниче обўєднання “Медицина України”), 30.06.04.
104.    Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби). (Державна установа “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім Л.В. Громашевського АМН України).02.07.08
105.    Психічне здоров'я (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київська міська психоневрологічна лікарня № 1), 15.12.04.
106.    Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Видавничий центр і РА "Професіонал"), 15.01.03.
107.    Ринологія (Українське медичне товариство лікарів оториноларингологів), 18.01.07.
108.    Світ медицини та біології (Українська медична стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, “Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України”), 19.01.06.
109.    Серце і судини (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”), 10.12.03.
110.    Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.. Шупика, Українська Асоціація сімейної медицини), 12.06.02.
111.    Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), 09.06.99.
112.    Спортивна медицина (Національний університет фізичного виховання і спорту України), 08.06.05.
113.    Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерології МОЗ України, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ"), 11.04.01.
114.    Сучасна педіатрія (Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, «Експерт ЛТД», «Колегіум»), 30.06.04.
115.    Сучасна стоматологія (м. Київ), 09.02.00.
116.    Сучасні  інфекції. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ), 09.06.99.
117.    Таврический журнал психиатрии. (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь), 09.06.99.
118.    Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь), 09.06.99.
119.    Травма (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького Міносвіти і науки України, НДІ травматології та ортопедії), 11.04.01.
120.    Трансплантологія (Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, “КРС - медичні технології”, “Інвестиційно-консалтингова компанія “Універсал-контракт”), 10.12.03.
118. Україна. Здоров’я нації (Український інститут громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України). 09.04.08
119.    Український    радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
120.    Український бальнеологічний журнал. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького), Український    радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
121.    Український біохімічний журнал. (Інститут  біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України), 09.06.99.
122.    Український вісник психоневрології. (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м. Харків), 09.06.99.
123.    Український журнал гематології та трансфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ "Гемаком"), 12.06.02.
124.    Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ"), 12.06.02.
125.    Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва (Луганський державний медичний університет), 11.04.01.
126.    Український журнал клінічної та лабораторної медицини (Луганський державний медичний університет), 11.10.07.
127.    Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. (Головне військово-медичне управління МО України), Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
128.    Український журнал з проблем медицини праці (Інститут медицини праці АМН України), (гігієна, токсикологія), 19.01.06.
129.    Український журнал медичної техніки і технології (Український науково-інженерний центр медичної техніки та промислових технологій МОЗ України), 10.11.99.
130.    Український журнал нефрології та діалізу (Інститут нефрології АМН України, Національний нирковий фонд України), 08.06.05.
131.    Український журнал телемедицини та медичної телематики (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України), 04.07.06.
132.    Український кардіологічний журнал. (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України), 09.06.99.
133.    Український медичний альманах. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99.
134.    Український медичний часопис (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика), 08.09.99.
135.    Український морфологічний альманах (Луганський державний медичний університет, Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України), 30.06.04.
136.    Український науково медичний молодіжний журнал (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця), 08.09.99.
137.    Український неврологічний журнал (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Товариство з обмеженою відповідальністю „ВІТ-А-ПОЛ”), 08.11.07.
138.    Український нейрохірургічний журнал (АМН України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова, Українська Асоціація Нейрохірургів), 11.05.00.
139.    Український пульмонологічний журнал. (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України), 09.06.99.
140.    Український ревматологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, МОЗ України, Асоціація ревматологів України), 11.10.00.
141.    Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія), 11.04.01.
142.    Український судово-медичний вісник (м. Київ), 09.02.00.
143.    Український терапевтичний журнал (Інститут терапії АМН України), 11.10.00.
144.    Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтизіатрії та пульмонології  ім. Ф.Г.Яновського АМН України), 08.09.99.
145.    Ультразвукова перинатальна діагностика (м. Харків), 10.11.99.
146.    Університетська клініка (Донецький державний медичний університет ім. М.Горького), 14.06.2007.
147.    Урологія. (Дніпропетровська державна медична академія), 09.06.99.
148.    Фармакологія та лікарська токсикологія. (АМН України, ДУ “Інститут фармакології та токсикології АМН України, ДП “Державний фармакологічний центр” МОЗ України, всеукраїнська громадська організація “Асоціація фармакологів України”.02.07.08
149.    Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), Український  радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
150.    Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України), 30.06.04.
151.    Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Український    радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
152.    Харківська хірургічна школа (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України), 12.06.02.
153.    Хірургія дитячого віку (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, Благодійний Фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами «ХІТОД»), 30.06.04.
154.    Хірургія України (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціація хірургів-гепатологів України), 15.01.03.
155.    Шпитальна хірургія. (Тернопільська державна медична академія), Український  радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
156.    Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України), 09.06.99.


ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

1.    Актуальні проблеми транспортної медицини" (ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України), 19.01.06.
2.    Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их исходы (Інститут епідеміології та інфекційних хвороб АМН України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська товариство інфекціоністів, Українське товариство клінічної лабораторної діагностики, Українське товариство терапевтів, Українське товариство гастроентерологів), 14.11.01.
3.    Врачебная практика (ООО «Озан – Инвест»), 08.11.00.
4.    Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 12.06.02.
5.    Здоров’я дитини (Донецький Національний медичний університет ім.М.Горького, Видавничий дім “Заславський”), з педіатрії,  13.02.08
6.    Клінічна антибіотикотерапія (ТОВ «Інформаційний центр Медпромінфо», Українська асоціація за доцільне використання антибіотиків, Фармацевтична асоціація України,  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Мітін В.Ю.), 13.12.00.
7.    Клінічна інформатика і Телемедицина (ТОВ “Інститут Медичної інформатики і Телемедицини”, Українська асоціація “Комп’ютерна медицина”), 19.01.06 - 13.02.08.
8.    Ліки – людині (Національна фармацевтична академія України), 11.10.00.
9.    Медичний всесвіт (“Соціон”), 10.12.03.
10.    Міжнародний неврологічний журнал (Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України” , Видавничий дім “Заславський”), з неврології, 13.02.08
11.    Морфологія (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України), електронний журнал, 18.01.07.
12.    Новини стоматології (ТОВ «ГалДент»), 08.11.00.
13.    Проблеми ендокринної патології (АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України), 15.01.03.
14.    Проблеми медицини (ТОВ «ТСК»), 08.11.00.
15.    Ринологія (Українське медичне товариство лікарів-оториноларингологів), 12.06.02.
16.    Сучасна ортодонтія (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ «Юнімед»), 04.07.06.
17.    Український журнал патології (Асоціація патологів України), 13.12.00.
18.    Український журнал телемедицини та медичної телематики (Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України), 19.01.06.
  ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З

 

 

19.07.2010    № 557

 

м. Київ

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12.08.2010 за № 680/17975

 

 

Про затвердження Змін

 

до Положення про

 

спеціалізовані вчені ради

 

 

Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  07.03.2007 № 423 (зі змінами)


СКАЧАТИ (183.00 KB)ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ

   
Н А К А З

         3  грудня  2007 року                                                     №  845

 м. КиївЗареєстровано у Міністерстві юстиції України
18.12.2007 за № 1377/14644

Про затвердження Переліку
установ і організацій, до яких
обов’язково надсилаються
автореферати дисертацій

Відповідно до пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність наказ ВАК України від 04.04.2000 № 177 “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2000 за № 351/4572, та наказ ВАК України від 05.10.2007 № 629 “Про доповнення до Переліку установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за № 1174/14441.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря  ВАК України.

 
Голова ВАК України                                                                      В.Ф. Мачулін    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Вищої атестаційної комісії України03.12.2007  № 845Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
18.12.2007 за № 1377/14644


ПЕРЕЛІК
установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються
автореферати дисертацій

1. Секретаріат Президента України
    (01220, Київ, вул. Банкова, 11)
2. Відділ з питань науки Кабінету Міністрів України
    (01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)
3. Міністерство освіти і науки України
    (01135, Київ, пр. Перемоги,10)
4. Вища атестаційна комісія України
    (01001, Київ, Хрещатик, 34)
5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
    (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)
6. Національна парламентська бібліотека України
    (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1)
7. Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України
    (79000, Львів, вул.  Стефаника, 2)
8. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
    (65026, Одеса, вул.  Пастера, 13)
9. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
    (61003, Харків, провулок  Короленка, 18)
10. Волинський державний університет імені Лесі Українки
    (43025, Луцьк, проспект Волі, 13)
11. Дніпропетровський національний університет
    (49050, Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13)
12. Донецький національний університет
    (83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)
13. Запорізький державний університет
    (69600, Запоріжжя, вул.  Жуковського, 66)
14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    (01033, Київ, вул. Володимирська, 64)
15. Львівський національний університет імені Івана Франка
    (79002, Львів, вул. Університетська, 1)
16. Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
    (65026, Одеса, вул. Дворянська, 2)
17. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського
    (95007, Сімферополь, вул.  Вернадського, 4)
18. Сумський державний університет
    (40007, Суми, вул.  Римського-Корсакова, 2)
19. Ужгородський національний університет
    (88000, Ужгород, вул. Підгірна, 46)
20. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
    (91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)
21. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
    (76025, Івано-Франківськ, вул.  Шевченка, 57)
22. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
    (61077, Харків, площа Свободи, 4)
23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького
    (18031, Черкаси, бульвар  Шевченка, 81)
24. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
    (58012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2)
25. ФДУ “Російська державна бібліотека”
    (119019, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5)
26. Державна установа “Національна бібліотека Білoрусі”
    (220114, Республика Беларусь, Минск, просп. Независимости, 116)
27.  Національна бібліотека Узбекистана ім. Алішера Навої
    (700047, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Хорезмская, 51)
28. Національна парламентська бібліотека Грузії ім. І. Чавчавадзе
    (0107, Грузия, Тбилиси, ул. Л. Гудиашвили, 7)
29. Державна установа Національна бібліотека Республіки Казахстан
    (050013, Республика Казахстан, Алматы, просп.Абая, 14)
30. Азербайджанська національна бібліотека ім. М.Ф. Ахундова
    (Азербайджанская Республика, AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 29)
31. Національна Бібліотека Республіки Молдова
    (Республика Молдова, МД-2012, Кишинэу, ул. 31 августа 1989 г., 78-А)
32. Національна бібліотека Киргизської Республіки
    (720040, Кыргызстан, Бишкек, ул. Абрахманова, 208)
33. Національна бібліотека Республіки Таджикистан ім. Абулькасима Фірдавсі
    (734711, Республика Таджикистан, Душанбе, просп.  Рудаки, 36)
34. Державна некомерційна організація “Національна бібліотека Вірменії”
    (375009, Республика Армения, Ереван, ул. Теряна, 72)
35. Національна бібліотека Туркменістану ім. Сапармурата Туркменбаші
    (744000, Туркменистан, Ашхабад, площадь Нейтралитета)
36. Книжкова палата України
    (02660, Київ, просп.  Гагаріна, 27)
37. Державна науково-технічна бібліотека України
    (03680, МСП, Київ, вул.  Антоновича, 180)
38. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН
    (03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
- для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук
39. Національна наукова медична бібліотека
    (01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7)
    - для біологічних, медичних та фармацевтичних наук
40. Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О. Сухомлинського
    (04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9)
    - для педагогічних, психологічних наук
41. Національна юридична бібліотека України
    (03039, Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3)
    - для юридичних наук.
42. Державна установа культури міста Москви “Бібліотека української літератури”
(129272, Москва, ул. Трифоновская, 61/1)
- для суспільних та гуманітарних наук.
43. Наукові установи та організації, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради за спеціальністю поданої до захисту дисертації.

    
Вчений секретар
ВАК України                                                              В.Д.Бондаренко

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

 

19.07.2010     № 559

м. Київ

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.08.2010 за № 645/17940

 

Про затвердження Переліку

документів атестаційної справи,

що подається до ВАК України

з питань переатестації вченого,

якому присуджено науковий

ступінь в іншій  державі, або 

нострифікації диплома про

науковий ступінь, виданого

в іншій державі, та вимог до її

оформлення

 

Відповідно до пунктів 35 та 36 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 07.03.2007 № 423 (зі змінами)

Скачати (70.50 KB)