Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Положення про спецїалїзовану вчену раду
2 Перелік фахових видань з медицини
3 Перелік установ для розіслання авторефератів
4 Перелік нормативних документів для здобувачів
5 Переатестація вченого, нострифікація диплома
6 Матеріали атестаційних справ в електронному вигляді