Студентське, наукове, товариство, імені, професора, М. Д. ДовгяллоСтудентське наукове товариство імені професора М. Д. Довгялло

Донецького національного медичного університету МОЗ УкраїниЩиро вітаємо Вас, на офіційній веб-сторінці Студенського наукового товариства ім. професора М.Д. Довгялло Донецького національного медичного університету

Студентське наукове товариство ім. професора М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою на кафедрах і підрозділах Донецького національного медичного університету у вільний від навчання або спеціально наданий час.

Основна мета СНТ:

 • консолідація творчого й наукового потенціалу студентів, створення й розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у дослідженнях, проведених у вузі;
 • оволодіння сучасним науковим методом пізнання;
 • придбання практичних навичок по постановці завдань і самостійному їхньому рішенню;
 • удосконалювання знань по обраній спеціальності;
 • забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і потреб, формування цивільної свідомості, підвищення правової культури.

Основними завданнями СНТ є:

 • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
 • підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців;
 • створення умов для формування творчої активності;
 • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 • формування й підтримка інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
 • координація діяльності підрозділів ДНМУ в області організації наукових досліджень студентів, використання їхніх результатів, проведення студентських наукових конференцій, наукових відряджень і т.п.;
 • своєчасне інформування студентів про заплановані наукові конференції, конкурси, виставки і т.д. і про можливості участі в них;
 • встановлення й розвиток контактів з Радами СНТ інших Вузів, науково-дослідних установ України й зарубіжжя;
 • висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації й Інтернеті.

Документи


Структура Ради СНТ

1) Голова Ради СНТ:
Скоробогач Стелла Сергіївна
+38 (050) 178 96 91

2) Заступник голови Ради СНТ:
Cіріченко Наталія Сергіївна
+38 (095)759 81 50

3) Член Ради СНТ:
Беляк Анастасія Євгеніївна
+38 (066) 696 52 23

4) Член Ради СНТ:
Сьомова Ганна Андріївна
+38 (095) 787 87 27

5) Член Ради СНТ:
Півньова Олена Олегівна
+38 (099) 097 22 79

6) Член Ради СНТ:
Кужньова Анна Віталіївна
+38 (099) 905 62 84

7) Член Ради СНТ:
Хачикян Артем Артурович
+380 50 987 0728

8) Член Ради СНТ:
Любченко Таїсія Дмитрівна
+3800958462156

9) Член Ради СНТ:
Семак Артур Віталійович
+38 (099) 764 92 16

10) Член Ради СНТ
Шахматова Елла Володимирівна
+38 (066) 805 34 22

11) Член Ради СНТ
Рудікова Владислава Вадимівна
+38 (095) 456 42 85

12) Член Ради СНТ
Шинкаренко Ернест Олександрович
+38 (095) 610 87 68


Історія студентського наукового товариства Донецького національного медичного університету

Історія і розвиток Студентського наукового товариства (СНТ) нашої Alma mater тісно пов’язані із зародженням і становленням Донецького національного медичного університету, з важкими воєнними роками, подіями, життям нашої країни.

Студентське наукове товариство Сталінського медичного інституту (з 09 листопада 1961 року – Донецького медичного інституту) було організоване в 1934 році і за роки своєї роботи стало великою школою наукового росту молоді.

В архіві збереглися відомості про студентське наукове товариство, починаючи з 1930-х років. З моменту організації медичного інституту, тобто з 1930 року, один раз в рік весною, в квітні або березні, проводили загальноінститутську підсумкову наукову конференцію. Вона проходила зазвичай протягом двох днів, переважно в четвер і п’ятницю. В четвер збиралися і слухали доповіді, підводили підсумки роботи.

Пленарне засідання проводили в п’ятницю. Конференції проходили завжди при великій кількості слухачів, не дивлячись на кінець робочого тижня. Нерідко в приміщенні не хватало місць, тоді приходилось приносити додаткові крісла або просто слухати стоячи. В президії конференції завжди були проректори інституту, а також декани і провідні професори вузу, голова Ради СНТ. Переможці нагороджувалися грамотами і цінними подарунками з фонду ректора, путівками в будинки відпочинку. Але робота Ради СНТ не обмежувалася тільки рамками нашого інституту, велася активна переписка з багатьма вузами, зокрема, з Ленінградським, Красноярським, Московським, Томським, Харківським, Київським державними медичними інститутами, мед закладами Болгарії, НДР.

Студенти приймали активну участь в міжвузівським та зональних конференціях. За роки роботи Сталінського медичного інституту було проведено 31 інститутську і 30 факультетських конференцій, на яких було заслухано біля 1000 наукових доповідей зі всіх напрямків теоретичної і клінічної медицини, а також суспільних наук.

Першу збірку наукових праць членів студентського наукового товариства Сталінського медичного інституту було видано в 1960 році, яка включала 84 статті. Проблеми, які вони висвітлювали, говорять самі за себе. Група студентів на чолі з Н.Ананьєвою визначала вміст хлору у водопровідній воді нашого міста і видала у зв’язку з цим практичні рекомендації. В.Єльський представив дані про вплив мединалового наркозу на розвиток і перебіг аліментарної гіперглікемії у собак, Т.Калініна – про вплив оперативного втручання на зміну протромбіну і зсідання крові, А.Петрушенко – про клініку бруцельозу у привитих, І.Тверська – про клініку вад серця та ін.

Особливо слід відзначити, що із 48 авторів статей 20 стали науковими співробітниками нашого медичного університету (В.Єльський, Г.Чиганенко, Р.Тасиц, Л.Гнилицька, А.Мікоша, А.Самсонов) і в подальшому продовжили свою науково-педагогічну діяльність на кафедрах, від яких вони, будучи студентами, представляли свої наукові праці.

У другій збірці, виданій в 1966 році, було опубліковано 102 статті. Студенти-автори наукових праць продовжили свою дослідницьку роботу після закінчення інституту. Так, В.Александрин став аспірантом кафедри терапії і в подальшому продовжив свої наукові розробки. О.Ніколенко, Л.Дугадко, А.Дегонський займалися своїми науковими темами в аспірантурі при кафедрах гістології, анатомії і патофізіології.

Третя збірка наукових праць членів студентського наукового товариства була видана в 1967 році і включала 91 наукову роботу. Її автори О.Голубченко, С.Данильченко, М.Ігнатьєва, Л.Мухіна, Ю.Сергєєв, В.Шичкіна, В.Мєлєхін продовжували розпочаті в студентські роки дослідження в аспірантурі при кафедрах інституту. Це свідчить про цілеспрямованість членів СНТ, яка формувала їх як майбутніх лікарів.

Багато колишніх членів студентського наукового товариства Донецького медичного інституту згодом стали доцентами і професорами, мали своїх учнів і наукові школи в ті роки. Слід згадати професорів Р.В. Богословського, І.М.Матяшина, Н.Л.Куща, Г.П. Кондратенка, доцентів І.І. Токаренка, В.В. Бухтєєва, Д.В. Толмача та ін.

Базовою роботою студентського наукового товариства Донецького медичного інституту була координація діяльності студентських наукових гуртків при кафедрах, в яких студенти займалися експериментальними дослідженнями, клінічною, реферативною роботою, участю в обходах лікарів, курацією груп школярів – слухачів університету «Юний медик».

В кафедральних гуртках поряд із науковими дослідженнями велось поглиблене вивчення програмного матеріалу з даної дисципліни. Якщо у 1953 році у 25 гуртках СНТ займалось 376 студентів, то у 1969 році ряди студентського наукового товариства Донецького медичного інституту нараховували вже біля 1000 молодих науковців при 61 кафедрі.
Плідними виявилися монотематичні факультетські студентські наукові конференції з профільних для факультету проблем. Треба відзначити конференції санітарно-гігієнічного факультету «Вплив довкілля на здоров’я населення» (1961), «Питання медичної генетики» (1968); педіатричного факультету – «Питання дитячої інфекційної патології» і «Хвороби нирок у дітей» (1962), «Питання серцево-судинної патології у дітей» (1963), лікувального факультету – «Питання онкології» (1963), «Питання анестезіології і реанімації» (1969), стоматологічного факультету – «Преканцерози порожнини рота» та «Одонтогенний хроніосепсис» (1969).

На базі Донецького медичного інституту у квітні 1968 року була проведена VI республіканська наукова конференція медичних вузів України, в якій прийняли участь представники 18 вузів республіки. У травні 1969 року в Донецьку була проведена І міжвузівська студентська наукова конференція «Проблеми кібернетики в біології і медицині», в роботі якої прийняли участь студенти 23 вузів країни. У березні 1970 року була проведена в Донецьку ХІІІ Всесоюзна студентська наукова конференція з проблем дитячої хірургії.
Наші студенти приймали участь і виступали з доповідями у містах Москві, Києві, Ленінграді, Ризі, Каунасі, Одесі, Караганді, Ростові, Харкові, Воронежі, Баку, Єревані, Тбілісі та ін. Багато наукових робіт були відзначені преміями. Так на ІV республіканській конференції (1966) робота студентки О. Ніколенко була удостоєна І премії, дві роботи одержали ІІ премії. На V республіканській конференції (1967) шість наукових праць студентів нашого інституту одержали ІІ премію На VІ республіканській конференції (1968) сім наукових робіт членів СНТ одержали І премію і одинадцять – ІІ премію.

На ІІ Всесоюзній конференції в м. Ростові (1969) робота студента Ю.Држевецького була удостоєна ІІ премії в секції «Морфологія», дві роботи нагороджені грамотами МОЗ СРСР. На Всесоюзному заочному конкурсі 1968-1969 навчального років студентських наукових робіт з проблем суспільних та технічних наук робота студенток Є.Барбуль, Т.Транквілітаті, І.Дрель була нагороджена медаллю МВССО СРСР «За кращу студентську наукову роботу». Автори ще 8 робіт були відзначені подякою МВССО СРСР.

В той період при СНТ Донецького медичного інституту активно працювали гуртки кафедр суспільних наук. У республіканських конкурсах студентських наукових робіт із суспільних наук, історії та міжнародного молодіжного руху студенти Л.Останькович, Л.Константинова, Д.Федоренко, А.Довінер, Т.Радюк, А.Чайка нагороджувались дипломами лауреатів.

Робота СНТ широко представлялась в стінній та багатотиражній пресі, Рада СНТ випускала свою стінну газету. Був створений альбом «СНТ ДонМІ в пресі», фотоальбом про роботу СНТ вузу. В 1968 році затверджений вимпел «Кращому факультетському СНТ» і розроблене положення про його вручення. Вперше за підсумками роботи в 1968-69 навчальному році вимпел вручений СНТ лікувального факультету.

Наукове керівництво СНТ ДонНМУ в різні роки здійснювали професори А.А. Кройчик, К.Т. Овнатанян, Л.Г. Смоляк, М.І. Франкфурт, Ю.І. Ніколенко, Л.І.Волос.

Науковими керівниками факультетських СНТ були: на лікувальному факультеті – доцент Мірошниченко В.П. і професор Кімбаровська Є.М.; на педіатричному факультеті – професор Є.М. Вітебський і професор В.Р. Сорока; на санітарно-гігієнічному факультеті – доцент А.Є.Штейнбах; на стоматологічному факультеті – доцент Л.П. Давидова. В 196970 навчальному році було організоване окреме СНТ на вечірньому лікувальному факультеті і в подальшому була проведена факультетська конференція.

Головами Ради СНТ були В.Муравйов, П.Залкінд, Н.Матвієнко, А.Ботвінов, Н.Яіцкій, В.Кокін, Ю.Сопов, М.Хмельовський, А.Довінер, А.Віслий, А.Чернишенко-Прилуцька,
Р.Павлов, А.Єрьомченко, І.Гєнбач.

З 2015 року науковим керівником СНТ є – д. мед. н, професор М.В. Конькова.

З 2005 року на базі Донецького національного медичного університету ім. М.Горького кожен рік проводяться міжнародні науково-практичні конференції студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології і фармації». В них приймають участь від 700 до 1000 студентів та молодих вчених з України, країн близького і дальнього зарубіжжя. Щорічно публікуються Програма та Матеріали конференції і видаються всім учасникам.

В період з 2005 по 2014 рр. лауреатами премії Академії медичних наук України в галузі теоретичної та клінічної медицини стали студенти Стрельченко Ю., Бондар О., Чернишенко А., Прилуцький А., Трофимець Д. Вони були нагороджені дипломами Академії медичних наук України.

Студенти приймають активну участь у Всеукраїнському конкурсі кращих студентських наукових робіт. Переможцями за останні роки цього конкурсу стали Совпель І., Єжелєва М., Стрельченко Ю.

В науково-дослідній роботі офіційно приймають активну участь студенти нашого вузу. Результати цих наукових досліджень опубліковані в журналах ВАК України, зарубіжних журналах Польщі, Швеції, Нідерландів і близького зарубіжжя (Росія, Узбекистан).

Студенти також прийняли участь в Міжнародних конференціях молодих вчених в Польщі, Швеції, Нідерландах, Великобританії, Греції, Румунії, Москві, Узбекистані, в містах України.

Студентами нашого університету одержані патенти на винаходи. В рамках сумісного наукового проекту Донецького національного медичного університету і Лундського університету (Швеція) студентами проводилися дослідження в Швеції, згідно Міжнародної програми обміну проходять стажування студенти в Берліні в медичному Центрі Шаріте.

Робота в СНТ на будь-якій із кафедр Донецького національного медичного університету дозволяє студенту не тільки визначитися у виборі майбутньої спеціальності, оволодіти навиками, але й навчитися працювати самостійно і відповідально відноситися до вибраної галузі медицини. Знання історії студентського наукового товариства як джерела формування майбутнього кадрового потенціалу, видатних вчених, професорів – історії своєї Alma mater є невід’ємною частиною життя студента сьогодні, а завтра – лікаря практичної охорони здоров’я, вченого, професора.

За підсумками Конференції щорічно оформляється фотозвіт, який направляється в Міністерство Охорони Здоров’я України та Національну академію медичних наук України.

За останній рік не зважаючи на роботу СНТ ДонНМУ в умовах евакуації у зв’язку із проведенням АТО у Донецькому національному медичному університеті, спостерігається значне підвищення активності студентської науки.

З 1.02.2015 по 01.07.2016 р. Головою СНТ був студент 5 курсу медичного факультету, стипендіат Академічної стипендії Президента України Гєнбач Іван Олегович.

14.05.2015 у м. Краматорську була проведена Загальноуніверситетська наукова конференція «Медицина XXI сторіччя», в якої приймали участь майже 340 студентів. Було заслухано 75 доповідей студентів і аспіранті, 23 з яких отримали почесні грамоти.

19-20.05.2016 р. у м. Краматорську був проведений 78-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя», в якому брали участь, окрім наших студентів, студенти інших медичних навчальних закладів, а також студенти далекого зарубіжжя. Було заслухано 77 доповідей студентів і аспірантів, 36 з яких отримали почесні грамоти. Вперше в рамках Конгресу було проведено Конкурс наукових робіт з проведенням рейтингового закритого голосування із створенням конкурсної комісії та визначенням 10 призерів, які отримали грошові премії. Переможець Конгресу отримав звання «Найкращий молодий вчений ДонНМУ-2016 р» .

З 20.10.2016 р. Головою Ради СНТ був студент 4-го курсу медичного факультету №1 Хижий Богдан Петрович.

24-25 вересня 2020 року відбувся 82-й всеукраїнський науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю), присвячений 90-річчю Донецького національного медичного університету та 90-річчю Студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло.

На конгресі представлено понад 325 теоретичних та клінічних досліджень студентів та молодих вчених нашого університету – з Краматорська, Маріуполя, Кропивницького, Лиману, і з університетів України – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Полтави, Сум, Рубіжного, Вінниці.

Міжнародна співпраця представлена 33-ма роботами з 10-ти зарубіжних країн: Германії – Росток, Кельн, Кіль; Грузії – Тбілісі; Республіки Білорусь – Мінськ, Гомель, Вітебськ; Об’єднаних Арабських Еміратів, Великобританії, Сполучених Штатів Америки.

З 17.09.2021 р. Головою Ради СНТ є студентка 4-го курсу медичного факультету №1 Скоробогач Стелла Сергіївна.


Контакти студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, розміщується за адресою:

Україна, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників 39 (2-й корпус ДДМА) каб. 2414

Голова Ради СНТ – студентка 4 курсу Скоробогач Стелла Сергіївна

Заступник голови Ради СНТ – Студентка 6 курсу Cіріченко Наталія Сергіївна


Call Now Button