Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень Ступінь вищої освіти «магістр» Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я

ОП ПУА 2021 06.10

ОП 2020_ДНМУ yf cfqn
Call Now Button