ОГОЛОШЕННЯ

15 листопада 2013 року о 1000 відбудеться засідання спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного

університету ім. М.Горького

(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Додатковий розгляд (колективне рецензування) з метою поглибленого аналізу дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сківка Лариса Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри мікробіології та загальної імунології Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Назва дисертації – „ Імуномодуляторні ефекти бактеріальних біополімерів за пухлинного росту ”

Шифр та назва спеціальності – 03.00.09 «Імунологія»

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; тел. (062) 385-95-00)

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кореспондент НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор     Думанський Ю.В.
ОГОЛОШЕННЯ
01 листопада 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист докторської дисертації:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мальцев Андрій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – директор ННЛК «Університетська клініка» Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України
Назва дисертації – „ Органозберігаюча та органозамісна хірургія в комбінованому лікуванні раку сечового міхура ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; тел. (062) 385-95-00)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Лісовий В.М., член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, ректор, завідувач кафедри урології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Фецич Т.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та радіології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор                                 Думанський Ю.В.

ОГОЛОШЕННЯ
23 квітня 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист кандидатських дисертацій:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чирков Юрій Едуардович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-хірург хірургічного відділу діагностичного центру Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання МОЗ України

Назва дисертації – „Черезшкірна пункційна біопсія нирки під ультразвуковим контролем при гломерулопатіях у дітей ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Зубов О.Д., д.мед.н., доцент, професор кафедри онкології та радіології факультету інтернатури і післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет імені М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Медведєв В.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри променевої діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України)

Офіційний опонент – Шкондін Л.О., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології, радіології та трансфузіології (ДЗ „ Луганський державний медичний університет ” МОЗ України)


ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пацкань Ігор Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-рентгенолог відділу комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання МОЗ України

Назва дисертації – «Променева діагностика бульозної емфіземи легенів»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; тел. (062) 385-95-00)

Науковий керівник – Момот Н.В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри онкології та радіології факультету інтернатури і післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет імені М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Рижик В.М., заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри радіології з курсом радіаційної медицини (ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” МОЗ України)

Офіційний опонент – Шкондін О.М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри онкології, радіології та трансфузіології (ДЗ „ Луганський державний медичний університет ” МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор Думанський Ю.В.


ОГОЛОШЕННЯ
20 вересня 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ОГОЛОШЕННЯ
15 лютого 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист кандидатських дисертацій:

І. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Борота Олександр Олександрович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри онкології і радіології факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України
Назва дисертації – „ Оптимізація комплексного лікування хворих на розповсюджений синхронний білатеральний рак молочної залози ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Думанський Ю.В., член-кор. НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)


ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іванова Марія Дмитрівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант кафедри патоморфології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця
Назва дисертації – „ Патоморфологічні зміни тубуло-інтерстиціального компоненту нирок при первинних проліферативних гломерулонефритах ”
Шифр та назва спеціальності – 14.03.02 – патологічна анатомія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Дядик О.О., д.мед.н., професор, професор кафедри патоморфології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Гичка С.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і судової медицини (Київський медичний університет Української асоціації народної медицини)
Офіційний опонент – Туманський В.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права (Запорізький державний медичний університет МОЗ України”)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор Думанський Ю.В.