Мова освітнього процесу

Відповідно до пункту 1.3 Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому національному медичному університеті, Мова навчання в Університеті визначається законодавством України та Статутом Університету.

Мовою навчання вітчизняних студентів є українська. Уся спеціальна медична термінологія вивчаються обов’язково трьома мовами – українською, англійською та латиною.

Навчання студентів-громадян іноземних держав та осіб без громадянства може відбуватися українською, російською чи англійською мовами, за вибором студента.

Call Now Button