Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” для студентів які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю “223” “Медсестринство” спеціалізацією “Лікувальна справа” та “Сестринська справа” (за роками навчання). Форма навчання: очна, Строк навчання: 5 років. Рік прийому 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія” (за роками навчання) (іноземні студенти, початок навчання – лютий). Форма навчання: очна, Строк навчання: 6 років. Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” (за роками навчання) (іноземні студенти, початок навчання – лютий). Форма навчання: очна, Строк навчання: 6 років. Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “стоматологія” (за роками навчання) (іноземні студенти, початок навчання – вересень). Форма навчання: очна, Строк навчання: 6 років. Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” (за роками навчання) (іноземні студенти, початок навчання – вересень). Форма навчання: очна, Строк навчання: 6 років. Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія” для студентів які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю “223” “Медсестринство” спеціалізацією “Лікувальна справа” та “Сестринська справа” (за роками навчання). Форма навчання: очна, Строк навчання: 5 років. Рік прийому 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія” (за роками навчання) (вітчизняні студенти). Форма навчання: очна, Строк навчання: 5 років. Рік прийому 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 228 “Педіатрія” (за роками навчання) (вітчизняні студенти). Форма навчання: очна, Строк навчання: 6 років. Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Робочий навчальний план підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” (за роками навчання) (вітчизняні студенти). Форма навчання: очна, Строк навчання: 6 років. Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Call Now Button