Загальні відомості про науковий відділ Донецького національного медичного університету

Співробітники наукового відділу:

 • Чернишова Ольга Євгенівна – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор медичних наук, професор
 • Ріскуа Ануар Мохамедович – провідний фахівець наукового відділу
 • Кривунь Валентина Степанівна – провідний інженер з патентної та винахідницької роботи
 • Калюжна Людмила Леонідівна – оператор комп’ютерного набору

Наукова робота є однією з основних складових підготовки сучасного лікаря. Наукова діяльність є підґрунтям якісної підготовки висококваліфікованих фахівців на додипломному, післядипломному етапах навчання, дозволяє вирішувати актуальні завдання медичної теорії та практики, ідентифікувати і визнавати ДНМУ науковою спільнотою нашої країни та за її межами.


Основні напрями наукових досліджень

Найважливішим компонентом стратегії розвитку вузівської науки є концентрація уваги вчених на рішення пріоритетних наукових проблем, що відбивають соціальні потреби громадського здоров’я й охорони здоров’я мешканців Донбасу. Цим пріоритетам відповідають такі напрями наукових досліджень:

 • Розробити заходи з відновлюваного лікування диспластичного коксартрозу у дорослих
 • Біомеханічні особливості м’язової стабілізації кульшового суглобу після його ендопротезування Причини та профілактика порушень
 • Епідеміологічні та клінічні особливості природного перебігу парентеральних вірусних гепатитів в сучасний період
 • Розробити заходи з оптимізації комплексного лікування пацієнтів, які страждають на прогресуючу дисплазію кульшового суглобу
 • Науково-теоретичне обґрунтування та розробка методики ефективної реабілітації хворих після переломів дистального метаєпіфізу променевої кістки
 • Діагностика та комбіноване лікування запально-деструктивних та онкологічних захворювань органів і систем для обґрунтування використання схем клітинних і тканинних технологій.
 • Оптимізація методів діагностики, профілактики та лікування вторинної неоваскулярної глаукоми, уражень сітківки при діабеті, первинної глаукоми та катаракти
 • Розробити індивідуальний комплекс профілактичного і раннього відновного лікування у хворих з переломами дистального метаепіфізу променевої кістки.
 • Анатомія компонентної структури маси тіла та її взаємозв’язок з морфо-функціональним станом деяких органів та систем на етапах постнатального онтогенезу.
 • Розробити підтримуюче лікування хворих після дентальної імплантації в залежності від рівня гігієни порожнини рота.
 • Розробити клініко-гнатологічне обґрунтування конструювання та використання зубних та зубо-ясених кап при патологічному стиранні зубів, що ускладнене дефектами зубних рядів.
 • Синтез нових потенційно активних сполук на основі похідних сечовини та тіосечовини, прогнозування їх біологічної активності.
 • Клініко-патогенетична значущість системних і локальних метаболічних порушень при ревматичних захворюваннях: роль коморбідної патології та розробка оптимальних методів лікування.
 • Відновлення гемато-імунологічного, неврологічного та психоемоційного станів у населення Донецького регіону під час ООС (Операція об’єднаних сил)
 • Клініко-лабораторне обґрунтування удосконалення технологій діагностики, лікування, прогнозування та профілактики стоматологічних захворювань
 • Дослідження медико-соціальних моделей управлінської діяльності у лікувальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров’я
 • Сучасні технології періопераційного менеджменту в умовах обмежених ресурсів
 • Стан репродуктивної системи у жінок різного віку, які мешкають на території Донецького регіону, та особливості оптимізації у них адаптаційних процесів
 • Вікова, індивідуальна та краніотопографічна мінливість взаємовідношень судинно-нервових утворень твердої оболони головного мозку та їх практичне значення

У рамках зазначених наукових напрямків в 2020 році виконуються 1 НДР за рахунок коштів загального фонду держбюджету та 15 ініціативних (пошукових) НДР.

У виконанні науково-дослідних робіт беруть участь в університеті – 375 наукових та науково-педагогічних працівників: 37 докторів наук, 125 кандидатів наук, у тому числі 32 професори, 67 доцентів.

У вузі працюють 3 академіка академії наук вищої освіти України, 2 член-кореспондента НАМН України, 1 член-кореспондент міжнародної академії освіти і науки,  4 заслужених діячів науки і техніки України; 1 заслужений працівник народної освіти України, 3 лауреати Державної премії України в галузі науки та техніки.

Call Now Button