2022
2022
2022
Дивитися далі


Спеціальність «МЕДИЦИНА»

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУ

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”;
 • Спеціальність: 222 “Медицина”;
 • Ліцензійний обсяг: 1075 місць;
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Вартість навчання за контрактною формою: 34 400 ₴/рік (Молодші спеціалісти 36 200 ₴/рік).

Високий рівень професійної медичної освіти є пріоритетним напрямком педагогічної роботи Донецького національного медичного університету. Три факультети, що розташовані у Краматорську, Кропивницькому та Маріуполі, мають за мету навчання майбутніх лікарів тонким аспектам благородного мистецтва.

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУБазис знань студенти опановують на теоретичних та клінічних кафедрах впродовж перших трьох років навчання. Клінічний практис з подальшим поглибленим вивченням профільних дисциплін студіюється з четвертого по шостий курс. Подальша спеціалізація випускника є наслідком індивідуального вибору на початку завершального семестру та може бути представлена наступними можливими варіантами:

 • Внутрішні хвороби;
 • Загальна практика – сімейна медицина;
 • Інфекційні хвороби;
 • Клінічна онкологія;
 • Неврлогія;
 • Патанатомія;
 • Психіатрія;
 • Пульмонологія та фтізіатрія;
 • Радіологія;
 • Судово-медична експертиза;
 • Спортивна медицина;
 • Дерматовенерологія;
 • Лабораторна діагностика;
 • Акушерство і гінекологія;
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • Медицина невідкладних станів;
 • Нейрохірургія;
 • Ортопедія і травматологія;
 • Оториноларингологія;
 • Офтальмологія;
 • Урологія;
 • Хірургія.

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУІнноваційна матеріально-технічна база забезпечує найкращі умови ефективної та якісної підготовки фахівців з обраної спеціальності.

Новітнє лікувально-діагностичне устаткування відповідає сучасним стандартам та дає можливість реалізації медичних маніпуляцій на найвищому професійному рівні.

Співробітники університету невпинно вдосконалюють педагогічну діяльність, впроваджуючи для підготовки майбутніх магістрів здобутки медицини останніх років – науково-методичну документацію, яка складається з комплектованих рекомендацій, інформативних посібників, фундаментальних програм для самоконтролю, передбачених навчальними нормами.


Спеціальність «ПЕДІАТРІЯ»

Спеціальність, ПЕДІАТРІЯ, доннму

 • Спеціальність: 228 “Педіатрія”
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітній рівень: повна вища освіта
 • Кваліфікація: лікар
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
 • Форма навчання: денна
 • Ліцензійний обсяг: 50 місць;
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Термін підготовки: 6 років
 • Вартість навчання: 31 400 ₴

Підготовка спеціалістів за спеціальністю «Педіатрія» у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України рівня магістр, здійснюється з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів України висококваліфікованими лікарями-педіатрами, які повинні забезпечити збереження або повернення здоров’я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.

Педіатрія – це базовий напрям підготовки, який забезпечує подальшу спеціалізацію за понад 20 спеціальностями. Підготовка за цим напрямом базується на найновіших досягненнях сучасної медицини та забезпечується науковою діяльністю безпосередньо біля ліжка хворого. Процес навчання проводиться в два етапи: доклінічна підготовка (на 1, 2 і 3 курсах) і клінічна підготовка (на 4, 5 і 6 курсах).

Спеціальність, ПЕДІАТРІЯ, доннмуСтуденти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, вже з першого року навчання починають знайомитися з клінікою (курси догляду за хірургічними та терапевтичними хворими, виробнича практика, курси догляду за хворими дітьми та з пропедевтики педіатрії). На клінічних кафедрах процес навчання наближений до професійної діяльності лікаря, студенти проводять персональну курацію хворих у клініці, під керівництвом викладача освоюють клінічну роботу. Практичні заняття проводяться на клінічних базах міст: Краматорськ, Кропивницький та Маріуполь.

Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» з певної спеціальності і він здатний виконувати зазначену професійну роботу і може працювати за такими лікарськими спеціальностями:

 • Лікар дитячий алерголог;
 • Лікар дитячий анестезіолог;
 • Лікар дитячий гастоентеролог;
 • Лікар дитячий гематолог;
 • Лікар дитячий гінеколог;
 • Лікар дитячий дерматолог;
 • Лікар дитячий ендокринолог;
 • Лікар дитячий імунолог;
 • Лікар дитячий кардіоревматолог;
 • Лікар дитячий невролог;
 • Лікар дитячий нефролог;
 • Лікар дитячий онколог;
 • Лікар дитячий ортопед і травматолог;
 • Лікар дитячий отоларинголог;
 • Лікар дитячий офтальмолог;
 • Лікар дитячий патологоанатом;
 • Лікар дитячий психіатр;
 • Лікар дитячий пульмонолог;
 • Лікар дитячий уролог;
 • Лікар дитячий фтизіатр;
 • Лікар дитячий хірург;
 • Дитячий інфекціоніст;
 • Неонатолог;
 • Педіатр.

Спеціальність «ФАРМАЦІЯ»

Спеціальність, ФАРМАЦІЯ, доннму

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”
 • Спеціальність: 226 “Фармація”
 • Ліцензійний обсяг – 240 місць
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Вартість навчання: 27 200 ₴ за рік (заочна форма 20 180 ₴/рік)
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітній рівень: повна вища освіта
 • Кваліфікація: фармацевт
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
 • Форми навчання: денна, заочна
 • Термін підготовки: 5 років

На 1-й курс зі скороченим терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів – термін підготовки – 4,5 роки, на заочну форму, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фармація), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Спеціальність, ФАРМАЦІЯ, доннмуПідготовка спеціалістів за спеціальністю «фармація» у ДНМУ України освітньо-кваліфікаційного рівня магістр ведеться з узагальненим об’єктом діяльності: лікарські засоби, фармацевтичні заклади – аптека, фармацевтична фірма, аптечний склад (база), аптечний пункт, контрольно-аналітична лабораторія, фармацевтична фабрика, хіміко-фармацевтичні підприємства, лікувально-профілактичні заклади, бюро судово-медичної експертизи.

Фахівці галузі фармації займаються проблемами створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску та маркетингу лікарських засобів; пошуку природних джерел лікарських субстанцій.
Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація «провізор» і він здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • Провізор;
 • Токсиколог, в т.ч. судово-медичний;
 • Фармаколог;
 • Науковий співробітник (маркетинг ефективність підприємства раціоналізація виробництва);
 • Хімік-аналітик в сфері фармації;
 • Консультант з ефективності підприємництва у сфері фармації;
 • Рекламіст у фармації;
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного;
 • ГСВО ринку фармацевтичної продукції;
 • Ревізор комерційний у сфері фармації;
 • Референт керівника фармацевтичної установи;
 • Агент комерційний в сфері фармації;
 • Агент торговельний в сфері фармації;
 • Представник торговельний в сфері фармації;
 • Товарознавець в сфері фармації.

Спеціальність «СТОМАТОЛОГІЯ»

Спеціальність, СТОМАТОЛОГІЯ, доннму

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”
 • Спеціальність: 221 “Стоматологія”
 • Ліцензійний обсяг: 260 місць
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Вартість навчання за контрактною формою: 36 380 ₴/рік.
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітній рівень: повна вища освіта
 • Кваліфікація: лікар
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
 • Форми навчання: денна
 • Термін підготовки: 5 років

Підготовка спеціалістів за спеціальністю «стоматологія» у ДНМУ рівня магістр, здійснюється з метою забезпечення виконання науково обґрунтованих методів діагностики та лікування зубів, лікування захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин ротової порожнини і суміжних структур. Набуває поширення сучасне лазерне лікування зубів, в тому числі лазерне лікування ясен, лазерна імплантація і лазерне відбілювання зубів. Використання лазерних технологій є одним із пріоритетних напрямів, це надійний і безпечний метод лікування, котрий має широке застосування і високу ефективність.

Спеціальність, СТОМАТОЛОГІЯ. доннмуПрактична стоматологія ґрунтується на сучасних наукових методах діагностики та лікування зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота, хірургічного лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки, відновлення цілісності зубних рядів за допомогою знімних та незнімних протезів, у тому числі з фіксацією за рахунок дентальних імплантів. Набувають поширення сучасні технології відновлення анатомо-функціональних та естетичних параметрів фронтальних та бічних зубів з використанням новітніх відновлювальних матеріалів світлового твердіння, адгезивних методик тощо.

Стоматологія – це базовий напрям підготовки, який забезпечує подальшу спеціалізацію за рядом спеціальностей. Процес навчання проводиться в два етапи: доклінічна підготовка (на 1 і 2 курсах) і клінічна підготовка (на 3, 4 і 5 курсах). Студенти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, вже з перших років навчання засвоюють практичні навички, працюючи на тренажерах та фантомах, а потім у клініці з пацієнтами. Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець також може вступати до клінічної ординатури або аспірантури для здобуття ступеню доктора філософії.

Спеціальність, СТОМАТОЛОГІЯ, доннмуПісля підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар-стоматолог», а після спеціалізації він може працювати за такими лікарськими спеціальностями:

 • Лікар-стоматолог;
 • Лікар-стоматолог-терапевт;
 • Лікар-стоматолог дитячий;
 • Лікар-стоматолог-хірург;
 • Лікар-стоматолог-ортопед;
 • Лікар-стоматолог-ортодонт.

Спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Call Now Button