2022
2022
2022
Дивитися далі


Спеціальність «МЕДИЦИНА»

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУ

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”;
 • Спеціальність: 222 “Медицина”;
 • Ліцензійний обсяг: 1075 місць;
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Вартість навчання за контрактною формою: 34 400 ₴/рік (Молодші спеціалісти 36 200 ₴/рік).

Високий рівень професійної медичної освіти є пріоритетним напрямком педагогічної роботи Донецького національного медичного університету. Три факультети, що розташовані у Краматорську, Кропивницькому та Маріуполі, мають за мету навчання майбутніх лікарів тонким аспектам благородного мистецтва.

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУБазис знань студенти опановують на теоретичних та клінічних кафедрах впродовж перших трьох років навчання. Клінічний практис з подальшим поглибленим вивченням профільних дисциплін студіюється з четвертого по шостий курс. Подальша спеціалізація випускника є наслідком індивідуального вибору на початку завершального семестру та може бути представлена наступними можливими варіантами:

 • Внутрішні хвороби;
 • Загальна практика – сімейна медицина;
 • Інфекційні хвороби;
 • Клінічна онкологія;
 • Неврлогія;
 • Патанатомія;
 • Психіатрія;
 • Пульмонологія та фтізіатрія;
 • Радіологія;
 • Судово-медична експертиза;
 • Спортивна медицина;
 • Дерматовенерологія;
 • Лабораторна діагностика;
 • Акушерство і гінекологія;
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • Медицина невідкладних станів;
 • Нейрохірургія;
 • Ортопедія і травматологія;
 • Оториноларингологія;
 • Офтальмологія;
 • Урологія;
 • Хірургія.

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУІнноваційна матеріально-технічна база забезпечує найкращі умови ефективної та якісної підготовки фахівців з обраної спеціальності.

Новітнє лікувально-діагностичне устаткування відповідає сучасним стандартам та дає можливість реалізації медичних маніпуляцій на найвищому професійному рівні.

Співробітники університету невпинно вдосконалюють педагогічну діяльність, впроваджуючи для підготовки майбутніх магістрів здобутки медицини останніх років – науково-методичну документацію, яка складається з комплектованих рекомендацій, інформативних посібників, фундаментальних програм для самоконтролю, передбачених навчальними нормами.


Спеціальність «ПЕДІАТРІЯ»

Спеціальність, ПЕДІАТРІЯ, доннму

 • Спеціальність: 228 “Педіатрія”
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітній рівень: повна вища освіта
 • Кваліфікація: лікар
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
 • Форма навчання: денна
 • Ліцензійний обсяг: 50 місць;
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Термін підготовки: 6 років
 • Вартість навчання: 31 400 ₴

Підготовка спеціалістів за спеціальністю «Педіатрія» у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України рівня магістр, здійснюється з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів України висококваліфікованими лікарями-педіатрами, які повинні забезпечити збереження або повернення здоров’я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.

Педіатрія – це базовий напрям підготовки, який забезпечує подальшу спеціалізацію за понад 20 спеціальностями. Підготовка за цим напрямом базується на найновіших досягненнях сучасної медицини та забезпечується науковою діяльністю безпосередньо біля ліжка хворого. Процес навчання проводиться в два етапи: доклінічна підготовка (на 1, 2 і 3 курсах) і клінічна підготовка (на 4, 5 і 6 курсах).

Спеціальність, ПЕДІАТРІЯ, доннмуСтуденти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, вже з першого року навчання починають знайомитися з клінікою (курси догляду за хірургічними та терапевтичними хворими, виробнича практика, курси догляду за хворими дітьми та з пропедевтики педіатрії). На клінічних кафедрах процес навчання наближений до професійної діяльності лікаря, студенти проводять персональну курацію хворих у клініці, під керівництвом викладача освоюють клінічну роботу. Практичні заняття проводяться на клінічних базах міст: Краматорськ, Кропивницький та Маріуполь.

Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» з певної спеціальності і він здатний виконувати зазначену професійну роботу і може працювати за такими лікарськими спеціальностями:

 • Лікар дитячий алерголог;
 • Лікар дитячий анестезіолог;
 • Лікар дитячий гастоентеролог;
 • Лікар дитячий гематолог;
 • Лікар дитячий гінеколог;
 • Лікар дитячий дерматолог;
 • Лікар дитячий ендокринолог;
 • Лікар дитячий імунолог;
 • Лікар дитячий кардіоревматолог;
 • Лікар дитячий невролог;
 • Лікар дитячий нефролог;
 • Лікар дитячий онколог;
 • Лікар дитячий ортопед і травматолог;
 • Лікар дитячий отоларинголог;
 • Лікар дитячий офтальмолог;
 • Лікар дитячий патологоанатом;
 • Лікар дитячий психіатр;
 • Лікар дитячий пульмонолог;
 • Лікар дитячий уролог;
 • Лікар дитячий фтизіатр;
 • Лікар дитячий хірург;
 • Дитячий інфекціоніст;
 • Неонатолог;
 • Педіатр.

Спеціальність «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Спеціальність, ФАРМАЦІЯ, доннму

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”
 • Спеціальність: 226 “Фармація,промислова фармація
 • Ліцензійний обсяг – 240 місць
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Форма навчання – очна(денна)/заочна
 • Вартість навчання: 27 200 ₴ за рік – очна (денна), 20 180 ₴ за рік – заочна форма 
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітня кваліфікація: магістр фармації
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти (для очної форми),  фахового молодшого бакалавра/ молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  (для заочної форми)
 • Термін підготовки: 5 років

Структура освітньої програми «Фармація» передбачає оволодіння знаннями стосовно хімічної будови активних фармацевтичних інгредієнтів, їх фізико-хімічних та фармакологічних властивостей, навичками підбору методів аналізу для підтвердження якості, методів виготовлення лікарських засобів а також раціонального та безпечного їх використання, застосування та зберігання виробів медичного призначення. Також передбачає набуття знань, умінь та навичок стосовно організації фармацевтичної допомоги, належного просування, логістики, дистрибуції та зберігання лікарських засобів; оволодіння навичками спілкування з ціллю проводити фармацевтичну опіку на засадах етики та деонтології.

Спеціальність, ФАРМАЦІЯ, доннму

Після закінчення навчання за освітньою програмою фахівець здатний виконувати професійну роботу: фармацевт-інтерн, лаборант (фармація).

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК003:2010 (зі змінами) професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

Випускники програм післядипломної освіти (інтернатури) здатні виконувати професійну роботу і займати первинну посаду відповідно ДК 003:2010 (зі змінами), відповідно трудового стажу:

 • Фармацевт (2224.2),
 • Фармацевт-аналітик (2224.2),
 • Фармацевт-токсиколог (2224.2),
 • Завідувач аптеки (аптечного закладу) (1210.1)
 • Завідувач бази аптечної (1210.1)
 • Молодший науковий співробітник (фармація) (2224.1)
 • Науковий співробітник (фармація) (2224.1)
 • Науковий співробітник-консультант (фармація) (2224.1)
 • Асистент (2310.2) (за відповідною спеціальністю)
 • Викладач вищого навчального закладу (23 10.2) (за відповідною спеціальністю)

Крім того, магістри фармації можуть виконувати функції відповідно до посадових інструкцій у закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах, на підприємствах хіміко-фармацевтичного профілю, в хімічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, компаніях оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та товарами медичного призначення; господарствах, які вирощують лікарські рослини; компаніях, що виконують маркетингові дослідження.


Спеціальність «СТОМАТОЛОГІЯ»

Спеціальність, СТОМАТОЛОГІЯ, доннму

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”
 • Спеціальність: 221 “Стоматологія”
 • Ліцензійний обсяг: 260 місць
 • Державне замовлення: в наявності;
 • Вартість навчання за контрактною формою: 36 380 ₴/рік.
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітній рівень: повна вища освіта
 • Кваліфікація: лікар
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
 • Форми навчання: денна
 • Термін підготовки: 5 років

Підготовка спеціалістів за спеціальністю «стоматологія» у ДНМУ рівня магістр, здійснюється з метою забезпечення виконання науково обґрунтованих методів діагностики та лікування зубів, лікування захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин ротової порожнини і суміжних структур. Набуває поширення сучасне лазерне лікування зубів, в тому числі лазерне лікування ясен, лазерна імплантація і лазерне відбілювання зубів. Використання лазерних технологій є одним із пріоритетних напрямів, це надійний і безпечний метод лікування, котрий має широке застосування і високу ефективність.

Спеціальність, СТОМАТОЛОГІЯ. доннмуПрактична стоматологія ґрунтується на сучасних наукових методах діагностики та лікування зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота, хірургічного лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки, відновлення цілісності зубних рядів за допомогою знімних та незнімних протезів, у тому числі з фіксацією за рахунок дентальних імплантів. Набувають поширення сучасні технології відновлення анатомо-функціональних та естетичних параметрів фронтальних та бічних зубів з використанням новітніх відновлювальних матеріалів світлового твердіння, адгезивних методик тощо.

Стоматологія – це базовий напрям підготовки, який забезпечує подальшу спеціалізацію за рядом спеціальностей. Процес навчання проводиться в два етапи: доклінічна підготовка (на 1 і 2 курсах) і клінічна підготовка (на 3, 4 і 5 курсах). Студенти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, вже з перших років навчання засвоюють практичні навички, працюючи на тренажерах та фантомах, а потім у клініці з пацієнтами. Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець також може вступати до клінічної ординатури або аспірантури для здобуття ступеню доктора філософії.

Спеціальність, СТОМАТОЛОГІЯ, доннмуПісля підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар-стоматолог», а після спеціалізації він може працювати за такими лікарськими спеціальностями:

 • Лікар-стоматолог;
 • Лікар-стоматолог-терапевт;
 • Лікар-стоматолог дитячий;
 • Лікар-стоматолог-хірург;
 • Лікар-стоматолог-ортопед;
 • Лікар-стоматолог-ортодонт.

Спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»


ОГОЛОШЕННЯ

Call Now Button