Стратегія розвитку ДНМУ

Місія ДНМУ полягає у фундаментальній підготовці висококваліфікованих, компетентних і конкурентоспроможних випускників, які будуть затребувані суспільством та поєднувати високі академічні, професійні та соціально-особистісні компетенції фахівців; в організації роботи наукових шкіл, здатних створити інноваційне середовище, інноваційні продукти і технології та сприяння впровадженню їх в практику; в наданні якісної та сучасної професійної допомоги населенню Донбасу та України.

Візія ДНМУ – визнаний лідер цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації медичних і викладацьких кадрів через сучасну наукову та інноваційну навчальну базу;

Стратегічна мета розвитку університету – підвищення якості освітніх послуг, результатів наукової діяльності та клінічної роботи університету, скерованої на підсилення його конкурентоспроможності та підвищення ролі у науково-технічному, соціальному, економічному та культурному розвитку регіону та зміцнення здоров’я мешканців Донецької області.

Механізм реалізації – динамічний розвиток і модернізація освітньо-наукового середовища ДНМУ, впровадження управлінських, освітніх, наукових інновацій, удосконалення організаційних та технологічних структур.


СТРАТЕГІЯ ДНМУ на вчену раду серпень 2022_compressed
Call Now Button