Терміни вступу до ДНМУ


За результатами національного мультипредметного тесту

Основа вступу На базі (ПЗСО) повної загальної середньої   освіти На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Спеціальності 221. Стоматологія,          222. Медицина,               226. Фармація,  промислова фармація,                         228. Педіатрія 221. Стоматологія,

222. Медицина

226. Фармація, промислова фармація
Форма навчання Денна Денна Заочна
Фінансування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1)  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  

01 липня 2022р.

 

01 липня 2022р

 

01 липня 2022р.

 

01 липня 2022р.

2) Прийом заяв та документів    –розпочинається  

29 липня 2022р.

 

29 липня 2022р.

 

29 липня 2022р.

 

29 липня 2022р.

-закінчується: о 18:00          23 серпня 23 серпня 2022р. о 18:00                     23 серпня 2022р  23 серпня 2022р
3) Формування рейтингових списків вступ-ників, надання рекомендацій до зарахування  

не пізніше   29 серпня 2022р.

 

не раніше 18:00          02 вересня 2022р.

 

не раніше 18:00     07 вересня 2022р

 

не раніше 18:00       07 вересня 2022р

4) Вступники, які отримали рекомендації, мають викона-ти вимоги до зарахування  

до 18:00       02 вересня 2022р.

 

 

   
5) Зарахування вступників 05 вересня 2022р. не пізніше ніж          30 вересня не пізніше ніж       30 вересня 2022р. не пізніше ніж          30 вересня 2022р.
6) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення не пізніше ніж             19 вересня 2022р.    

Терміни вступу  до ДНМУ для осіб, які вступають на основі усної співбесіди або результатами національного мультипредметного теста, на місця  державного замовлення, на основі повної загальної середньої   освіти (ПЗСО) /«Донбас/Крим Україна»

 

Етапи вступної компанії

«Квота 2» «Квота1», особливі умови вступу
бюджет/Основна сесія бюджет
1) Реєстрація вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2022 року з 01 липня 2022 року
2) Початок прийому заяв та документів з 29 липня 2022 року з 29 липня 2022 року
3) Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди о 18:00 годині

8 серпня 2022 року 

о 18:00 годині

8 серпня 2022 року 

4) Строки проведення вступних випробувань- індивідуальних усних співбесід з 9 серпня до    16 серпня 2022 року з 9 серпня до    16 серпня 2022 року
5) Строк формування та оприлюднення списків вступників та надання рекомендацій до зарахування не пізніше 12:00 17 серпня  2022 року не пізніше 12:00 17 серпня  2022 року
6) Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування до 10:00           20 серпня 2022 року до 10:00            20 серпня 2022 року
7) Терміни зарахування вступників не пізніше 15:00 22 серпня 2022 року не пізніше 15:00 22 серпня 2022 року

Терміни вступу  до ДНМУ для осіб, які вступають на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти

Етапи вступної компанії Розпочинається Закінчується
1) Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетент-ності та магістерського комплексного тесту з 27 червня    2022 року о 18:00            18 липня 2022 року
2) Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 1 серпня 2022 року 31 жовтня 2022 року
3) Прийом заяв та документів 16 серпня 2022 року о 18:00           15 вересня
-прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 23 серпня    2022 року
4) Строки проведення вступних випробувань:
– основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту з 10 серпня   2022 року 17 серпня   2022 року
– додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту з 07 вересня 2022 року 10 вересня 2022 року
–    індивідуальні усні співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 25 серпня

2022 року

 

31 серпня

2022 року

5) Додаткові сесії з 01 жовтня 2022 року 30 листопада 2022 року
6) Терміни зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 листопада 2022 року

 

Call Now Button