Загальна інформація

Наказом ректора Донецького національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 24 грудня 2015 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року створено спеціалізовану вчену раду Д 11.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 «Онкологія», 14.01.12 «Ревматологія», 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» та 14.01.22 «Стоматологія» з терміном повноважень від 21 грудня 2015 року до 21 грудня 2018 року.

Голова ради – Синяченко Олег Володимирович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія».

Заступник голови ради – Климовицький Володимир Гарійович, доктор медичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.21 «Травматологія та ортопедія».

Вчений секретар ради – Єрмолаєва Майя В’ячеславівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія».